News

In April, we evaluated colour options for the new tram – later this autumn, we’ll know what the Tampere tram looks like

27.3.2018

This year has been especially important to Tampere Tram project, because the final design and colour of the tram will be determined with the help of everyone in Tampere. In April, for example, city residents had a say in the design of tram’s interior design and colour selection. Later this autumn, we will know what the Tampere tram looks like.

We asked Tampere residents how they feel about the tramway – the majority have a positive opinion

31.1.2018

Tamperelaisten näkemyksiä raitiotiestä selvittäneen kyselytutkimuksen mukaan vastaajista lähes jokainen pitää pyrkimystä kehittää Tamperetta tärkeänä ja valtaosa suhtautuu raitiotiehen myönteisesti. Vastaajien reilu enemmistö (69 %) uskoo raitiotien vahvistavan Tampereen keskustan elinvoimaisuutta. Raitiotiellä katsotaan olevan myönteisiä vaikutuksia myös omaan elämään. Vastaajista puolet (54 %) arvioi, että raitiotie tekee Tampereesta mukavamman paikan asua. Vastaajien enemmistö (56 %) kertookin suhtautuvansa raitiotiehen erittäin tai jonkin verran myönteisesti. Tulokset käyvät ilmi Tampereen Raitiotie Oy:n teettämästä kyselytutkimuksesta, jonka toteutti IRO Research Oy. Vastaajina kyselytutkimuksessa oli yhteensä 500 Tampereen asukasta, jotka olivat iältään 15–75-vuotiaita.