Raitiotien läheisyydessä työskenteleminen

Tampereen Raitiotie Oy:ltä tulee aina hakea suostumus työskenneltäessä 4 m lähempänä ulommaista raitiotiekiskoa tai pysäkkialueella. Mikäli työ tapahtuu 1,5 metrin etäisyydellä tai lähempänä ratajohdon jännitteisiä osia kuten ajojohtimia, sähköradan kiinnitysorsia tai johtimen ripustimia, lupaprosessissa tarkistetaan, vaatiiko työ jännitekatkon. Raitiotien ajolangat ovat liittymissä normaalisti 5,5 metrin korkeudessa, joten Tampereen Raitiotie Oy:hyn on oltava yhteydessä myös silloin, kun ajojohtimien alta kuljetetaan yli 5 metriä korkeita erikoiskuljetuksia.

  • Suunnitelmassa on varmistettava, että raitiotiejärjestelmän turvallisuus sekä työ- ja liikenneturvallisuus pystytään turvaamaan

Jos työ vaatii jännitekatkon, niin se voidaan toteuttaa sähköradan kunnossapitäjän toimesta aikaisintaan 2 viikon (14 vrk) kuluttua pyynnöstä. Tämä on syytä huomioida suostumushakemuksen aikataulutuksessa.

  • Rata-alueen yläpuolella työskentely on otettava huomioon riskien arvioinnissa
  • Yläpuolella työskentely voi vaatia jännitekatkon vaikka 3 m etäisyys ei alittuisi
  • Työskentelyetäisyys jännitteisistä osista alle 1,5 m

Suostumuksen voi pyytää myös määräaikaisena pidemmälle ajanjaksolle, jos kyseessä ovat esim. toistuvat pienimuotoiset työt.

Kuva: Punaiset osat katsotaan sähköturvallisuuden näkökulmasta jännitteisiksi.

Suostumushakemus

Lomakkeella on  ilmoitettava seuraavat asiat:

  • Perustiedot tehtävästä työstä (mm. työalueen sijainti)
  • Yhteystiedot (määritettävä työstä vastaava, joka on tavoitettavissa työn ajan)
  • Aikataulu
  • Työn turvallisuussuunnitelma ja muut täydentävät dokumentit laitetaan liitteeksi

Ratikkaturvakoulutukset

Tampereen Raitiotie Oy järjestää Ratikkaturvakoulutusta raitiotien läheisyydessä työskenteleville. Syksyn koulutukset on suunnattu erityisesti Hervannan ja Hallilan alueella sekä Hervannan valtaväylän läheisyydessä työskenteleville tahoille sekä niille, joilla on tarve työskennellä ratajohdon läheisyydessä.

Ratikkaturva-koulutuksessa käydään läpi muun muassa sekä työturvallisuuden että raideliikenteen turvallisuuden varmistamisen toimenpiteet raitiotiejärjestelmän läheisyydessä työskenneltäessä, väliaikaisten ja pysyvien rakenteiden sijoittaminen raitiotiejärjestelmän läheisyyteen sekä sähköturvallisuuteen ja maadoituksiin liittyvät asiat ml. jännitekatkomenettelyt.

Ratikkaturvakoulutusten aikataulut:
31.10.2019 klo 13-16
28.11.2019 klo 13-16
10.12.2019 klo 13-16

Ilmoittautumiset info@tampereenraitiotie.fi. Koulutukset järjestetään Tampereen keskusta-alueella. Ilmoittautuneille lähetetään tarkempaa tietoa viikkoa ennen koulutusta. 

Keväällä 2020 Ratikkaturvakoulutus on mahdollista suorittaa verkkokoulutuksena. Lisätietoa kevään koulutuksista on tulossa myöhemmin.