fbpx Siirry sisältöön

AVOIN PORTFOLIOHAKU / PYYNIKINTORIN PYSÄKKI

Tamperelainen Majaoja-säätiö on muistanut Tampereen kaupunkia sen 240-vuotissyntymäpäivän kunniaksi rahalahjoituksella, joka käytetään Pyynikintorin taidepysäkin taiteeseen.Pyynikintorin pysäkki on raitiotien 1. osan päätepysäkki ja se sijaitsee Pirkankadulla Tampereen taidemuseon välittömässä läheisyydessä reunapysäkkeinä eli pysäkkikatokset sijaitsevat raitiotien molemmin puolin.

Portfoliohaun avulla etsitään taiteilijaa tai taiteilijaryhmää toteuttamaan pysäkin taidetta. Taide voi olla osa pysäkkikatosta tai sijaita muualla pysäkkiympäristössä. Mikäli taide on osa pysäkkikatosta, on suunnittelutyössä otettava huomioon reunaehtoja: pysäkkikatoksessa on oltava seinät, katto, penkki ja roskis. Lisäksi pysäkkikatokseen sijoittuu 1 – 2 videonäytöllistä mainostaulua, jotka kiinnitetään suoraan maahan eli varsinaista seinäpintaa ei näyttöjä varten tarvitse varata. Pysäkkikatoksen osalta tulee myös kiinnittää huomiota sen huollettavuuteen, kestävyyteen ja mahdollisuuteen uusia kuluvia/hajonneita osia.

Taide voi olla myös pysäkkikatoksista irrallinen elementti ja sijaita muualla pysäkkiympäristössä kuitenkin siten, että taideteos tai teokset ovat nähtävissä pysäkille saavuttaessa. Näin toimittaessa taiteelle on vähemmän reunaehtoja. Taiteen tulee kuitenkin huomioida näkyvyys, liikenneturvallisuus ja esteettömyys.  Mahdollinen on myös ratkaisu, jossa taide on mukana sekä pysäkkikatoksessa että pysäkkiympäristössä.

Pyynikintorin pysäkin taiteen toivotaan olevan osa Pyynikintorin historiallista torimiljöötä, liittyvän luontevasti Tampereen uuteen taidemuseoon sekä olevan luonteeltaan mieleenpainuvaa ja iloista.

Pysäkkikatokset on suunnitellut Idis Design Oy ja ne toimittaa JC Decaux, joka vastaa myös pysäkkikatosten huollosta. Jos taide on integroitu osa katoksia, tulee valitun taiteilijan tehdä tiivistä yhteistyötä sekä Idis Design Oy:n että JC Decauxin kanssa.

Kohteeseen valitaan yksi taiteilija tai taiteilijaryhmä. Valitulta taiteilijalta tilataan luonnos pysäkin taiteesta, jonka jälkeen tehdään varsinainen sopimus työn toteuttamisesta.

Tutustu Raitiotien taiteen yleissuunnitelmaan.

PALKKIO LUONNOSTYÖSTÄ

Luonnostyöstä maksetaan valitulle taiteilijalle (taitelijaryhmälle) luonnospalkkio 3000€ + alv. Kokonaisuudessaan pysäkin taiteeseen on käytettävissä 75 000€ + alv.

AIKATAULU

Portfoliohaku alkaa xx.11.2019 ja päättyy xx.11.2019 klo 23.59. Tämän jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida. Päätös valitusta taiteilijasta pyritään tekemään portfoliohakuun ilmoittautuneiden joukosta joulukuussa 2019. Sopimus luonnostyöstä tullaan laatimaan vuoden 2019 loppuun mennessä.

TAITEILIJAVALINTA

Päätöksen taiteilijavalinnasta tekee Raitiotien taiteen ohjausryhmä Työvaliokunnan esityksestä. Taiteen asiantuntijuutta edustavat ohjausryhmän jäsenet muotoilija Vesa Varrela, Tampereen taidemuseon johtaja Taina Myllyharju ja taidekoordinaattorina toimiva Frei Zimmer oy. Päätöksenteossa kuullaan myös pysäkkien suunnittelijan, Idis Design Oyn ja JC Decauxin edustajia, pysäkin taidetta rahoittavan Majaoja-säätiön edustajia sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita.

Valintaa tehtäessä osa hakijoista voidaan kutsua haastatteluun. Haastattelun yhteydessä selvitetään, onko taiteilija kiinnostunut nivomaan taiteen osaksi pysäkkikatosta, pysäkkiympäristöä vai molempia.  Mahdolliset haastattelut järjestetään joulukuun alkupuolella.

Arvioinnissa huomioidaan taiteilijoiden aikaisempi kokemus, referenssit, taiteellisen tuotannon taso sekä potentiaali tuottaa kohteeseen soveltuvaa kuvamateriaalia

KUKA VOI HAKEA?

Ehdokkaaksi voivat ilmoittautua taiteen ammattilaiset, joiden pätevyyden osoituksena on työtehtävään soveltuva koulutus tai monivuotinen, aktiivinen ja ammattimainen toiminta alalla. Mikäli hakija on taiteilijaryhmä, on vähintään yhden ryhmän jäsenen täytettävä edellä mainitut vaatimukset. Lisäksi vaaditaan, että taiteilijalla on mahdollisuus laskuttaa palkkio tilaajalta.

MITÄ MATERIAALIA TULEE TOIMITTAA?

Hakijoilta pyydetään seuraavia hakuliitteitä:

  • 3 – 5 työtehtävän kannalta relevanttia teosreferenssiä, eli näytettä aiemmista töistä kuvineen sekä tekstimuotoiset kuvaukset referenssiteoksista tai teoskokonaisuuksista sisältäen tiedon mahdollisista tilaajasta tai yhteistyökumppaneista. Mikäli kyseessä on ollut työ osana työryhmää, oman työosuuden kuvaus vaaditaan. Referenssit toimitettaan pdf:nä, jonka jokaisella sivulla on oltava tekijän nimi. Materiaali toimitetaan yhdeksi pdf-tiedostoksi koottuna pakettina.
  • CV (pdf-tiedostona)

Lisäksi hakemuksen ”Vapaa kuvaus” -kohtaan tulee kirjoittaa vapaamuotoinen motivaatiokirje siitä, miksi tekijä on kiinnostunut toteuttamaan suunnittelun teoksen.

Huom: Samanaikaisesti avoinna oleviin kohteisiin on kaikkiin haettava omalla lomakkeellaan.


Osallistu hakuun

* -merkityt kohdat ovat pakollisia

Yleiset tiedot

Vapaa kuvaus

* Liitä tiedosto hakemukseen

Tiedostojen maksimi määrä on kolme kappaletta. Yksittäisen tiedoston maksimi koko on 20mb.
Sallitut tiedostoformaatit ovat .pdf, .jpg, .png, .gif, .doc, .docx

Liitetyt tiedostot: