fbpx Siirry sisältöön

AVOIN PORTFOLIOHAKU / TUKIMUURI 45

Tampereen Ratikan 2. vaiheen infrarakenteisiin integroituvan taideteosten suunnittelu tilataan samanaikaisesti hankkeen muun suunnittelun kanssa. Taiteen toteutuminen on ehdollista Tampereen valtuuston syksyllä 2020 tekemän raitiotien 2. osan rakentamispäätöksen osalta.

Tukimuuri 45 sijoittuu Santalahden itäiselle pysäkille vilkasliikenteisen Paasikiventien varrelle ja Rantatunnelin läheisyyteen. Lähistöllä on Rantatunnelin taidekokonaisuuteen kuuluvia maisemaa hallitsevia elementtejä, kuten Jan-Erik Anderssonin ”Tuli” -iv-piippu, Lars Holmströmin ”Continuus” -häikäisysuojat ja yksi osa meluesteisiin toteutettua ”Melutaidegalleriaa”.

Taide Ratikan tukimuurissa tulee jatkamaan maisemallisesti ”Melutaidegalleriaa” ja liittää osaltaan rakennettavan infran osaksi olemassa olevaa kokonaisuutta. Toteutustapa tulee olemaan samankaltainen. Valittavilta taiteilijoilta tilataan suunnitelmat, jotka sovitetaan yhteen vuorottelevaksi kokonaisuudeksi ja toteutetaan osana muuta urakointia. Mahdollisia toteutustapoja ovat esimerkiksi erilaiset reliefiratkaisut ja maalaus. Muuri toteutetaan betonista paikalla valaen.

Tukimuuri on 92,5 metriä pitkä ja 2-2,7 m korkea. Tukimuuri toteutetaan kohteessa paikalla valaen ja taiteelle varataan 2-3 sentin reliefivara. Taide sijoittuu tukimuurin Rantatien ja pysäkin puoleiselle pinnalle. Tukimuurin Kekkosentien puoleiselle pinnalle tehdään umbra-käsittely. Pitkän tukimuurin Rantatien puolelle umbra-käsittely tulee 1/3 :lle muurin pituutta vuorotellen taiteen kanssa.

Taiteilijoita kohteeseen valitaan kaksi tai kolme. Heiltä tilataan luonnokset ja arvio käytettävistä toteutustekniikoista. Taiteilijoiden odotetaan sitoutuvan olemaan käytettävissä toteutusaikana ohjaavassa roolissa. Taiteilijan tehtävään kuuluu osana luonnostyötä määrittää ne tehtävät, jotka tulee suorittamaan valmistusvaiheessa. Toteutuksen kulut tulevat olemaan osa rakentamisen kokonaisbudjettia.

Tutustu Raitiotien taiteen yleissuunnitelmaan.

PALKKIO LUONNOSTYÖSTÄ

Luonnostyöstä maksetaan valituille taiteilijoille luonnospalkkio 3000€ + alv. Tukimuurin taiteelle varataan toteutuksen kulut mukaan laskettuna kokonaisuudessaan 120 000 €.

AIKATAULU

Portfoliohaku alkaa ti 7.11.2019 ja päättyy ke 27.11.2019 klo 23.59. Tämän jälkeen saapuneita portfolioita ei huomioida. Päätös valituista taiteilijasta pyritään tekemään portfoliohakuun ilmoittautuneiden joukosta joulukuussa 2019. Sopimus luonnostyöstä tullaan laatimaan vuoden 2019 loppuun mennessä ja luonnoksen tulee olla valmis maaliskuussa 2020. Teoksen toteutus ajoittuu arviolta vuosille 2022 ja 2023.

 

TAITEILIJAVALINTA

Päätöksen taiteilijavalinnasta tekee raitiotien taiteen ohjausryhmä ja ohjausryhmän työvaliokunta. Taiteen asiantuntijuutta edustavat ohjausryhmän jäsenet muotoilija Vesa Varrela, Tampereen taidemuseon johtaja Taina Myllyharju ja taidekoordinaattorina toimiva Frei Zimmer oy.

Valintoja tehtäessä osa hakijoista voidaan haastatella. Mahdolliset haastattelut järjestetään joulukuun alkupuolella.

Arvioinnissa huomioidaan taiteilijoiden aikaisempi kokemus, referenssit, taiteellisen tuotannon taso sekä potentiaali tuottaa kohteeseen soveltuva teos.

KUKA VOI HAKEA?

Ehdokkaaksi voivat ilmoittautua taiteen ammattilaiset, joiden pätevyyden osoituksena on vähintään työtehtävään soveltuva koulutus tai vaihtoehtoisesti monivuotinen, aktiivinen ja ammattimainen toiminta alalla. Mikäli hakija on ryhmä, on vähintään yhden ryhmän jäsenen täytettävä edellämainitut vaatimukset. Taiteilijalla on oltava mahdollisuus laskuttaa palkkio tilaajalta.

MITÄ MATERIAALIA TULEE TOIMITTAA?

Hakijoilta pyydetään seuraavia hakuliitteitä:

  • 3 – 5 työtehtävän kannalta relevanttia teosreferenssiä, eli näytettä aiemmista töistä kuvineen sekä tekstimuotoiset kuvaukset referenssiteoksista tai teoskokonaisuuksista sisältäen tiedon mahdollisista tilaajasta tai yhteistyökumppaneista. Mikäli kyseessä on ollut työ osana työryhmää, myös oman työosuuden kuvaus on tärkeää. Referenssit toimitettaan pdf:nä, jonka jokaisella sivulla on oltava taiteilijan nimi. Materiaali toimitetaan yhdeksi pdf-tiedostoksi koottuna pakettina.
  • CV (pdf-tiedostona)

Lisäksi hakemuksen ”vapaa kuvaus” -kohtaan tulee kirjoittaa vapaamuotoinen motivaatiokirje siitä, miksi juuri sinä haluaisit toteuttaa suunnittelun teoksen.

Huomioithan, että samanaikaisesti avoinna oleviin kohteisiin on kaikkiin haettava omalla lomakkeellaan.


Osallistu hakuun

* -merkityt kohdat ovat pakollisia

Yleiset tiedot

Vapaa kuvaus

* Liitä tiedosto hakemukseen

Tiedostojen maksimi määrä on kolme kappaletta. Yksittäisen tiedoston maksimi koko on 20mb.
Sallitut tiedostoformaatit ovat .pdf, .jpg, .png, .gif, .doc, .docx

Liitetyt tiedostot: