Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laadittu 26.3.2018

1. Rekisterinpitäjä Tampereen Raitiotie Oy
Y-tunnus: 2802791-8
Yhteystiedot:
Tampereen Raitiotie Oy, Itsenäisyydenkatu 2, 33100 Tampere
Puhelin 03 565 611 (vaihde), etunimi.sukunimi@tampereenraitiotie.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
controller-hallintovastaava Mari Jokinen

3. Rekisterin nimi
Makettimatka-kampanja 28.3.-2.4.2018

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Tietoja käytetään arvontaan osallistumiseen ja arvonnan voittaneiden kontaktoimiseen. Tietoja ei käytetä markkinointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilötiedoista kerätään arvontaan osallistuvan etu- ja sukunimi sekä postiosoite. Muita tallennettavia tietoja ovat osallistujan puhelinnumero, syntymävuosi sekä tieto, millä kulkuvälineellä pääsääntöisesti kulkee Tampereella.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakas ilmoittaa tiedot itse arvontaan osallistuessaan.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään aina luottamuksellisesti. Rekisterin käyttö edellyttää pääkäyttäjän myöntämää henkilökohtaista käyttäjätunnusta. Tunnus on tiedossa vain niillä henkilöillä, jotka käyttävät sitä työtehtävissään.

Tiedot on suojattu sähköisen viestinnän tietosuojalain ja ilmaisemien periaatteiden sekä Viestintäviraston määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Rekisteri sijaitsee palveluntarjoajan hallinnoimilla suojatuilla palvelimilla. Rekisteri hävitetään kampanjan päätyttyä, viimeistään 15.4.2018.