Tampereen kaupunki tiedottaa: Linnainmaan raitiotievarikon korttelin kaavasuunnittelu käynnistyy

Tampereen Linnainmaan ja Pirkkalan raitiotiehaarojen suunnitteluun liittyvä Linnainmaan raitiotievarikon korttelin asemakaavoitus käynnistyy. Suunniteltavan alueen pinta-ala on noin 4,9 hehtaaria. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos korttelin suunnitteluaineistosta ovat nähtävillä ja kommentoitavana 4.8.–1.9.2022.