Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laadittu 26.3.2018

1. Rekisterinpitäjä Tampereen Raitiotie Oy
Y-tunnus: 2802791-8
Yhteystiedot:
Tampereen Raitiotie Oy, Ratapihankatu 39 C, 33100 Tampere
Puhelin 044 774 4677 (vaihde), etunimi.sukunimi@tampereenraitiotie.fi

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
johdon ja hallinnon assistentti Tuuli Paunonen

3. Rekisterin nimi 
Usein kysyttyjen kysymysten palautelomake (tampereenratikka.fi). 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Usein kysyttyä -sivulla olevan lomakkeen kautta kysymyksiä lähettävillä henkilöillä on mahdollisuus pyytää vastaus kysymykseen henkilökohtaisesti. Yhteystiedot kerätään, jotta kysymyksiä esittäneille henkilöille voidaan vastata suoraan. Henkilötietojen luovuttaminen ei ole pakollista, vaan kysymyksiä voi lähettää myös anonyymisti.
Henkilötietoja ei käytetä markkinointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö
Käyttäjien lähettämät kysymykset tallennetaan, ja lähetetyt kysymykset voidaan julkaista sivuston UKK-sivustolla. Julkaistavat kysymykset esitetään anonyymisti.

Henkilötiedoista kerätään kysyjän nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Kaikkien mainittujen tietojen kirjaaminen lomakkeeseen on vapaaehtoista. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Sivuston käyttäjän luovuttamat tiedot.  

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
Tietoja ei siirretä EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 
A. Manuaalinen aineisto
Ei käsitellä manuaalisesti

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Lomakkeella lähetetyt tiedot tulevat sähköpostiin, mistä ne poistetaan heti vastaamisen jälkeen. Sähköpostitiliin on käyttöoikeudet johdon ja hallinnon assistentilla sekä toimistoassistentilla.

10. Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkastaa omat tietonsa Tampereen Raitiotie Oy:n ylläpitämistä henkilötiedoista. Pyyntö pitää toimittaa kirjallisesti Tampereen Raitiotie Oy:lle (Ratapihankatu 39C, 33100 Tampere). Tiedot luovutetaan henkilölle, kun henkilö on todistanut henkillöllisyytensä viranomaisten tunnustamalla henkilöllisyystodistuksella.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö pitää toimittaa kirjallisesti Tampereen Raitiotie Oy:lle (Ratapihankatu 39C, 33100 Tampere).

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Tampereen Raitiotie Oy ei käytä henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä, eikä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.