Raitiotien tarkentavasta yleissuunnitelmasta Lielahdesta Ylöjärvelle pyydetään lausuntoja

Lielahti–Ylöjärvi -raitiotien tarkentavan yleissuunnitelman ohjausryhmä pyytää sidosryhmiltä lausuntoa tarkentavan yleissuunnitelman luonnosvaiheen suunnitelmista ja vaikutusarvioinneista 10.6. – 8.8.2022.   Luonnosaineistosta pyydettävät kommentit  Lausunnoissa pyydetään antamaan kommentteja mm. seuraavista näkökulmista:  Mitä mieltä olette lausuttavana olevasta raitiotien yleissuunnitelmasta ja sen vaikutusarvioinneista?  Evästykset raitiotien jatkosuunnitteluun Lielahdesta Ylöjärvelle?  Mitä yhteistyömahdollisuuksia näette Lielahti–Ylöjärvi -raitiotien jatkosuunnitteluun liittyen?  Lausuntopyyntöaineisto Suunnittelukartat Poikkileikkaukset Pituusleikkaukset Vaikutusarviointi Lausuntojen … Jatka artikkelin Raitiotien tarkentavasta yleissuunnitelmasta Lielahdesta Ylöjärvelle pyydetään lausuntoja lukemista