Lielahden yleissuunnitelmaehdotus nähtävillä – yleiskaavan päivitys alkaa

Lielahteen tehdään yleissuunnitelmaa asemakaavoituksen pohjaksi. Yleissuunnitelma koskee aluetta Lielahdenkadulta Ylöjärven rajalle. Vaiheyleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 10.3.–11.4.2022, minä aikana suunnitelmasta voi antaa palautetta kaupungin kirjaamoon. Yleissuunnitelmassa on esitetty, miten aluetta kehitetään asumisen, kaupan, toimitilojen ja tilaa vaativan kaupan alueeksi. Lisäksi suunnitelmassa on osoitettu uudistuva katuverkko, viherverkko ja raitiotielinjaus Ylöjärvelle. Alueen luoteisosassa on tilavaraukset raitiotievarikolle … Jatka artikkelin Lielahden yleissuunnitelmaehdotus nähtävillä – yleiskaavan päivitys alkaa lukemista