Lielahden yleissuunnitelmaehdotus nähtävillä – yleiskaavan päivitys alkaa

Lielahteen tehdään yleissuunnitelmaa asemakaavoituksen pohjaksi. Yleissuunnitelma koskee aluetta Lielahdenkadulta Ylöjärven rajalle. Vaiheyleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 10.3.–11.4.2022, minä aikana suunnitelmasta voi antaa palautetta kaupungin kirjaamoon.

Kuvaoikeudet Tampereen kaupunki/WSP

Yleissuunnitelmassa on esitetty, miten aluetta kehitetään asumisen, kaupan, toimitilojen ja tilaa vaativan kaupan alueeksi. Lisäksi suunnitelmassa on osoitettu uudistuva katuverkko, viherverkko ja raitiotielinjaus Ylöjärvelle.

Alueen luoteisosassa on tilavaraukset raitiotievarikolle ja uudelle lämpökeskukselle. Yleissuunnitelmaa voidaan päivittää palautteen perusteella vaiheyleiskaavan laadinnan aikana.

Tutustu Lielahden yleissuunnitelmaan ja sen nähtävillä olevaan aineistoon

Lue koko uutinen Tampereen kaupungin sivuilta:

https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2022/03/10032022_1.html