Lyyli Living Labin isäntäorganisaationa toimii Tampereen Raitiotie Oy. Hanke toteutetaan yhteistyössä Tampereen kaupungin, Business Tampereen, Škodan, VTT:n ja Tampereen yliopiston kanssa. Lyyli Living Lab toiminnan mahdollistaa Tampereen Raitiotie Oy:n isännöimä Tampere Urban Rail Mobility Services (TURMS)-hanke, jolle on haettu Business Finland:in Innovaatioklusterirahoitusta.

Toteuttajat

Tampereen Raitiotie Oy logo

Tampereen Raitiotie Oy

Tampereen Raitiotie Oy toimii TURMS-innovaatioklusterin isäntäorganisaationa. Hankkeen toimintaan liittyvä rahaliikenne hoidetaan yhtiön kautta ja se on kirjanpidollisesti eriytetty yhtiön muusta toiminnasta.

Tampereen Raitiotie Oy:n tehtävänä on innovaatioklusterin yhteistoiminnan koordinointi sekä innovaatioinfrastruktuurin ylläpito ja kehitys.

Innovaatiotoiminnan ja teknologisten kokeilujen keskiössä on normaalissa liikenteessä operoiva Lyyli Living Lab -testiratikka. Myös ratainfra, pysäkit ja varikkoalue voivat toimia teknologisten kokeilujen alustoina. 

VTT

VTT on TURMS-innovaatioklusteriin palvelua tuottava, sen toimintaa ohjaava ja tuloksia hyödyntävä organisaatio. Kehitys- ja kokeilutoiminnan mahdollistaa VTT:n hankkeeseen tuoma Living Lab –toiminnallisuus, joka tarjoaa välineet mm. laitteiden ja ohjelmistojen helpon tuomisen testiratikkaympäristöön, datan hyödyntämiseen ja jakamiseen, toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen, yhteiskehittämiseen ja käyttäjäpalautteen keräämiseen. VTT:n tuottama palvelu sisältää Living Lab -ympäristön (kokeilujen ICT-, data- ja muut tukitoiminnot) sekä Living Labin käyttäjäopastuksen ja ylläpidon.

Business Tampere

Business Tampere on TURMS-innovaatioklusterin toimintaa ohjaava ja sen tuloksia hyödyntävä organisaatio. Yhtiön kautta Lyyli Living Lab integroituu osaksi Tampere Testbed -testialustaa, jossa tiedeyhteisöt, teollisuus, kaupunki ja innovatiiviset yritykset toimivat yhteisessä tutkimuksen ja bisneksen risteyksessä tuomalla autonomisen ajamisen kehityksen ja testauksen keskelle kaupunkikuvaa. Business Tampereella on myös keskeinen rooli hankkeen markkinointitoimien toteutuksessa.

Tampereen kaupunki

Tampereen kaupunki ohjaa TURMS-innovaatioklusterin toimintaa ja hyödyntää sen tuloksia liikenne- ja liikkumispalveluiden haastepohjaisessa kehittämisessä. Kaupungin kautta Lyyli Living Lab viedään näkyvään rooliin kansainväliseen kaupunkiyhteistyöhön erityisesti EU-tasolla.

Skodan logo

Škoda Transtech

Škoda on TURMS-innovaatioklusterin toimintaa ohjaava ja sen tuloksia hyödyntävä organisaatio. Yrityksellä on keskeinen rooli palvelun tarjoajana muille jäsenorganisaatioille liittyen asennus- ja asiantuntijapalveluihin kokeiluissa, jotka edellyttävät muutoksia raitiovaunun rakenteisiin, osajärjestelmiin tai operatiivisiin ohjelmistoihin.

Tampereen Yliopisto

Tampereen yliopisto on TURMS-innovaatioklusteriin palvelua tuottava, sen toimintaa ohjaava ja tuloksia hyödyntävä organisaatio. Lisäksi Tampereen yliopisto toimii VTT:n kumppanina Living Lab -ympäristön rakentamisessa ja ylläpidossa.

Business Finland

Business Finland rahoittaa Lyyli Living Lab -kehitysympäristön ja sitä ohjaavan TURMS-Innovaatioklusterin toimintaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaan kuuluvan RRF (Recovery and Resilience Facility) -rahoitusohjelman kautta vuoden 2025 loppuun ulottuvalla avustuksella.

TURMS-neuvottelukunta

Neuvottelukuntaan kuuluvat kaikki TURMS:in kumppaniyritykset ja jäsenorganisaatiot ja se kokoontuu kumppanuuspäivien yhteydessä vähintään kerran vuodessa. Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää innovaatioklusterin yhteistoimintaa ja tietojenvaihtoa sekä tuottaa palautteita ja syötteitä klusterin toiminnan kehittämiseksi. Neuvottelukunta valitsee jäsenistön piiristä osan ohjausryhmän jäsenistä.

TURMS-innovaatioklusterin ohjausryhmä

Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata innovaatioklusterin käytännön toteuttamista ja koordinoida jäsenorganisaatioiden ja innovaatiokentän toimintaan liittyviä toimenpiteitä.

Ohjausryhmään kuluu kahdeksan jäsentä. Sen pysyviä jäseniä ovat Tampereen Raitiotie Oy, Tampereen kaupunki, Business Tampere, Škoda, VTT ja Tampereen yliopisto. Tämän lisäksi innovaatioklusterin neuvottelukunta valitsee vuosikokouksessaan kaksi muuta ohjausryhmän jäsentä kahden vuoden toimiajaksi innovaatioklusterin jäsenten joukosta. Ohjausryhmän kokouksiin osallistuu lisäksi Business Finlandin edustaja, joka ei ole ohjausryhmän jäsen, mutta jolla on kokouksissa puheoikeus. Hän ei osallistu päätöksentekoon.

Lyyli Living Labin kumppaniyritykset ja Smartrail-ekosysteemin toimijat

Lyyli-ratikka varikolla

Tule mukaan!

Tutustu Lyyli Living Lab- hankkeen toimintamalliin ja tule mukaan!

Tule mukaan!