Sähkörata ja alituskorkeudet

Yli 5 metriä korkean kuljetuksen ylittäessä raitiotien, on oltava yhteydessä Tampereen Raitiotie Oy:öön hyvissä ajoin, vähintään muutamaa arkipäivää ennen kuljetusta.

Tampereen Raitiotie Oy hoitaa palveluntuottajiensa kanssa tarvittaessa ajolangan noston kuljetuksen aikataulun mukaisesti. Erikoiskuljetusreiteillä jännitteettömäksi kytketty ajojohdin voidaan nostaa 6 metrin korkeuteen rakenteita purkamatta. (Erikoiskuljetusreiteillä 5m kuljetuskorkeus on jo huomioitu.) Nostopyyntö on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään päiviä ennen nostoa. Ajolangan nostosta peritään työkustannukset.

Jos kuljetus vaatii rakenteiden purkua, on Tampereen Raitiotie Oy:öön oltava hyvissä ajoin yhteydessä työn toteutettavuuden ja kustannusten selvittämiseksi.

Muut huomioitavat asiat

Radan osilla, joita ei ole tarkoitettu tieliikenteelle (raitiolaatat, viherraiteet ja sepeliraiteet) on erikoiskuljetuskalustolla ajo radan päällä kielletty.

Sekaliikenteelle tarkoitetut kiintoraidelaatat on mitoitettu siltojen suunnittelukuormilla, jotka on esitetty Liikenneviraston suunnitteluperusteissa NCCI1. Erikoiskuljetusten määräävä kuorma kiintoraidelaattojen tapauksessa on kuormakaaviot LM1. Sallittu akselikuorma on tällöin 300 kN (30 tn) – ko. kuormituksen tulee siirtyä laattaan ilmatäytteisien kumipyörien välityksellä, jotka sijaitsevat vähintään 2 metrin päässä toisistaan ja peräkkäisten akselien välin tulee olla vähintään 1,2m päässä toisistaan. Tilanteet joissa liikennöidään poikittain yli raiteen ja raidetta pitkin eivät eroa toisistaan.

Kiintoraidelaattojen osalta ei tarvitse noudattaa normaalista tieliikenteestä poikkeavia menettelyjä. Mikäli kalusto on alustan tyypiltään tai kuormituksiltaan sellaista, ettei sillä ole sallittua ajaa normaalissa tieliikenteessä tai silloilla kuormituksen vuoksi on liikennöintiä raitiotien yli vältettävä. Mikäli ajaminen radan yli on kuitenkin välttämätöntä, on radan suojaamisesta ja mahdollisten radalle aiheutuvien vaurioiden korvaamisesta sovittava etukäteen järjestelmää hallinnoivan Tampereen Raitiotie Oy:n kanssa.

Huom! Mikäli työmaalla tapahtuu raitiotiehen vaikuttava onnettomuus, on välittömästi otettava yhteyttä raitiotieliikenteenohjauskeskukseen (puh. 03 767 1090) ja tarvittaessa informoitava radan kunnossapitoa (puh. 03 767 1099).

Työntekijöitä raitiotievarikolla

Ammattilaisille

Oletko tulossa töihin raitiotievarikolle tai suunnitteletko töiden tekemistä raitiotiealueen läheisyydessä? Sivulta löydät kaiken tarvitsemasi tiedon ja ohjeet.

Ammattilaisille