Tampereen Ratikka Hämeensillalla

Tampereen raitiotien suunnitteluohje kokoaa yhteen tärkeimmät suunnitteluperusteet, joilla on merkitystä raitiotien yleis- ja rakennussuunnittelun sekä tarvittavien tilavarausten, kuten asemakaavojen laatimisessa. Ohje sisältää teknisen suunnittelun kannalta keskeiset suositus- ja ääriarvot. Ohje on julkaistu marraskuussa 2020 ja mahdolliset päivitykset on kerrottu kunkin luvun lopussa.