Tietosuojaseloste

 
Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä Tampereen Raitiotie Oy
Y-tunnus: 2802791-8
Yhteystiedot:
Tampereen Raitiotie Oy, Kauhakorvenkatu 2 , 33720 Tampere
Puhelin 044 774 4677 (vaihde), etunimi.sukunimi@tampereenraitiotie.fi

2. Rekisterin nimi
Tampereen Ratikka – ja Ratikka-aika -verkkosivustojen palauterekisteri

3. Rekisterin yhteyshenkilö
Viestinnän asiantuntija Sari Mäkelä

4. Miksi keräämme tietoja ja mihin niitä käytämme?
Rekisteriä pidetään Tampereen Ratikka -verkkosivuston Usein kysyttyä -sivun kautta kysymyksiä lähettävistä henkilöistä. Heillä on mahdollisuus pyytää vastaus kysymyksiinsä henkilökohtaisesti. Yhteystiedot kerätään, jotta kysymyksiä esittäneille henkilöille voidaan vastata suoraan. Henkilötietojen luovuttaminen ei ole pakollista, vaan kysymyksiä voi lähettää myös anonyymisti. Henkilötietoja ei käytetä markkinointiin.

Ratikka-aika -verkkojulkaisussa on käytössä Facebookin tarjoama kommentointikenttä. Facebook kerää dataa keskusteluun kirjautuvista osallistujista. Tämän käyttäjä itse hyväksyy rekisteröidessään Facebook-tilin ja ollessaan palveluun kirjautunut. Tampereen Raitiotie Oy ei tallenna keskusteludataa omille palvelimilleen eikä voi vaikuttaa datan keräämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Käyttäjien lähettämät kysymykset tallennetaan, ja lähetetyt kysymykset voidaan julkaista sivuston UKK-sivustolla. Julkaistavat kysymykset esitetään anonyymisti.

Henkilötiedoista kerätään kysyjän nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Kaikkien mainittujen tietojen kirjaaminen lomakkeeseen on vapaaehtoista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Sivuston käyttäjän luovuttamat tiedot.

7. Kuka tietoja käsittelee?
Rekisteritietoihin pääsee rekisterinpitäjä, eli Tampereen Raitiotie Oy:n henkilöstö ja palveluntuottajan asiaankuuluvat henkilöt.

Takaamme palveluntuottajien kanssa tehdyin sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Ei käsitellä manuaalisesti

B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Lomakkeella lähetetyt tiedot tulevat sähköpostiin, mistä ne poistetaan heti vastaamisen jälkeen. Sähköpostitiliin on käyttöoikeudet johdon ja hallinnon assistentilla sekä toimistoassistentilla.

9. Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkastaa omat tietonsa Tampereen Raitiotie Oy:n ylläpitämistä henkilötiedoista. Pyyntö pitää toimittaa kirjallisesti Tampereen Raitiotie Oy:lle (Kauhakorvenkatu 2, 33720 Tampere). Tiedot luovutetaan henkilölle, kun henkilö on todistanut henkilöllisyytensä viranomaisten tunnustamalla henkilöllisyystodistuksella.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö pitää toimittaa kirjallisesti Tampereen Raitiotie Oy:lle (Kauhakorvenkatu 2, 33720 Tampere)

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Tampereen Raitiotie Oy ei käytä henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä, eikä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Tampereen Ratikan sidosryhmät ja uutiskirje, tietosuojaseloste

Tampereen Ratikkavarikko – kameravalvonnan tietosuojaseloste

Tampereen Ratikkavarikko – kulunvalvonnan tietosuojaseloste