Yhtä suurta Tampereen Ratikka -perhettä

Tampereen Ratikan toiminnasta vastataan usean toimijan tiivillä yhteistyöllä. Toimijat muodostavat yhdessä Tampereen Ratikka -perheen. Tampereen Ratikan ratainfran ja varikon suunnittelu ja rakentaminen sekä Ratikan liikennöinti ja kunnossapito toteutetaan allianssimallilla. Ratikkaperheeseen kuuluu myös vaunukaluston kunnossapidosta vastaava Škoda Transtech.

Tampereen Raitiotie Oy logo

Tampereen Raitiotie Oy

Tampereen Raitiotie Oy on Tampereen kaupungin omistama yhtiö, jossa osakkaina ovat myös Kangasalan kaupunki, Pirkkalan kunta ja Ylöjärven kaupunki. Yhtiö vastaa tilaajana Tampereen Ratikan raitiotieinfrastruktuurin suunnittelusta ja rakentamisesta, kalustohankinnasta, rahoituksen järjestämisestä, Ratikan brändistä sekä raitiotiejärjestelmän toimivuudesta.

Tampereen kaupunki

Tampereen kaupunki vastaa raitiotiehen liittyvästä poliittisesta päätöksenteosta suunnittelu- ja toteutusvaiheissa. Kaupunki vastaa raitiotiehen kytkeytyvien katujen, kevyenliikenteen väylien ja muiden yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Lisäksi se vastaa raitiotiejärjestelmään liittyvistä käyttö- ja joukkoliikennemaksuista.

Pirkkalan tunnus

Pirkkalan kunta

Pirkkalan kunta vastaa raitiotiehen liittyvästä poliittisesta päätöksenteosta suunnitteluvaiheessa sekä mahdollisessa toteutusvaiheessa. Kunta vastaa raitiotiehen kytkeytyvien katujen, kevyenliikenteen väylien ja muiden yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Lisäksi se vastaa raitiotiejärjestelmään liittyvistä käyttö- ja joukkoliikennemaksuista.

nysse logo

Nysse

Tampereen seudun joukkoliikenne eli Nysse vastaa Tampereen kaupunkiseudulla joukkoliikenteen järjestämisestä, tiedottamisesta ja markkinoinnista. Nysse vastaa siitä, että ratikkaliikenne toimii saumattomana osana seudun joukkoliikennejärjestelmää. Tampereen kaupungin joukkoliikenne -yksikkö tilaa ja suunnittelee suurimman osan kaupunkiseudun joukkoliikenteestä ja ylläpitää lippujärjestelmää.

tampereen ratikka liikenne logo

Liikennöintiallianssi

Tampereen Ratikan liikennöintiallianssi hoitaa Tampereen Ratikan liikennöintiä ja liikenteenohjausta. Liikennöintiallianssin muodostavat tilaajina Nysse ja Tampereen Raitiotie Oy sekä palveluntuottajana VR-Yhtymä.

Liikennöintiallianssi vastaa muun muassa liikenteen, matkustajainformaation ja palvelukonseptin suunnittelusta ja toteutuksesta. Allianssi vastaa myös henkilöstösuunnittelusta sekä liikenteenohjaajien ja kuljettajien rekrytoinnista ja koulutuksesta. Ratikan kuljettajat ja liikenteenohjaajat työllistyvät liikennettä operoivalle VR-Yhtymälle.

Raitiotieallianssin logo

Raitiotieallianssi

Raitiotieallianssi suunnittelee ja rakentaa Tampereen Ratikan radan, pysäkit ja varikon raitiotien osilla 1 ja 2. Raitiotieallianssin muodostavat tilaajina Tampereen kaupunki ja Tampereen Raitiotie Oy sekä palveluntuottajina NRC Group Finland Oy, AFRY Finland Oy, Sweco Finland Oy ja YIT Infra Oy.

Tampereen Ratikan Pirkkala-Linnainmaa -allianssin logo

Tampereen Ratikan PirkkalaLinnainmaa -allianssi

Tampereen Ratikan Pirkkala-Linnainmaa -allianssi suunnittelee Tampereen Ratikan radan ja pysäkit Taysin alueelta Linnaimaalle sekä Sorin aukiolta Pirkkalaan. Suunnitteluun kuuluu myös Hervannan varikon laajennus. Tavoitteena on, että vuoden 2024 lokakuussa suunnitteluvalmiuden puolesta Tampereen kaupungin ja Pirkkalan kunnan valtuustoilla on mahdollisuus päättää raitiotien rakentamisesta. Allianssin muodostavat tilaajina Tampereen kaupunki, Pirkkalan kunta ja Tampereen Raitiotie Oy sekä palveluntuottajina NRC Group Finland Oy, AFRY Finland Oy, Sweco Finland Oy ja YIT Infra Oy.

tampereen ratikka kunnossapito logo

Kunnossapitoallianssi

Tampereen Ratikan kunnossapitoallianssi vastaa raitiotien normaalin kunnossapidon lisäksi raitiotien talvikunnossapidosta, sähkönsyöttöasemien ja varikon piha-alueiden kunnossapidosta sekä kunnossapidon päivystystoiminnasta. Allianssin tilaajaosapuolena toimii Tampereen Raitiotie Oy ja palveluntuottajina NRC Finland Oy ja YIT Road Oy.

Skodan logo

Vaunukaluston kunnossapito

Tampereen Ratikoiden kunnossapidosta vastaa Škoda Transtech Oy, joka on myös valmistanut vaunut Kajaanissa Otanmäen tehtaallaan. Kaluston omistaa Tampereen Raitiotie Oy.

Lost in Music pop-up-esitys Tampereen Ratikassa

Asiakaslupauksemme

Tampereen Ratikka on muutakin kuin matka.

Tutustu asiakaslupaukseemme