Vastuullisuudesta

Tampereen Raitiotie Oy ottaa huomioon toimintansa taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset. Yhtiö noudattaa toiminnassaan Tampereen kaupungin vastuullisuustavoitteita.

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu tarkoittaa sitä, että Tampereen Raitiotie Oy harjoittaa hyvää taloudenhoitoa, käyttää resursseja tehokkaasti sekä tuottaa tasaisesti ja pitkäjänteisesti taloudellista hyötyä eri sidosryhmilleen.

Sosiaalinen vastuu

Tampereen Raitiotie Oy kantaa välitöntä sosiaalista vastuuta oman henkilökuntansa hyvinvoinnista ja välillisesti alihankkijoidensa palveluksessa työskentelevien ihmisten hyvinvoinnista.

Ympäristövastuu

Tampereen Raitiotie Oy:n toiminnan aiheuttamien ympäristövaikutusten hallinta on kytketty osaksi organisaation johtamista ja siten osaksi normaalia toimintaa. Ympäristövastuu näkyy yhtiössä tuotantoprosessien ja toimistoympäristöjen kehittämisessä, kiinteistöjen hallinnassa ja tuote- ja palvelukehityksessä, kuljetuksissa sekä jätehuollossa.