Raitiotien läheisyydessä työskenteleminen

Tampereen Raitiotie Oy:ltä tulee aina hakea suostumus työskenneltäessä 4 m lähempänä ulommaista raitiotiekiskoa tai pysäkkialueella. Mikäli työ tapahtuu 1,5 metrin etäisyydellä tai lähempänä ratajohdon jännitteisiä osia vaatii työ jännitekatkon. Raitiotien ajolangat ovat liittymissä normaalisti 5,5 metrin korkeudessa, joten Tampereen Raitiotie Oy:hyn on oltava yhteydessä myös silloin, kun ajojohtimien alta kuljetetaan yli 5 metriä korkeita erikoiskuljetuksia.

Jännitekatkon tekemisestä peritään 9.8.2021 alkaen 500 €:n maksu (alv 0%)  jännitekatkon suunnittelusta ja toteutuksesta. Ajolangan noston yhteydessä peritään myös ajolangan noston työkustannus.

Ohjeet raitiotiealueen läheisyydessä työskentelyyn ja kuljetuksiin

Lupa haetaan alapuolella olevan linkin kautta aukeavalla suostumushakemuksella. Suostumuksen voi pyytää myös määräaikaisena pidemmälle ajanjaksolle, jos kyseessä ovat esim. toistuvat pienimuotoiset työt.

Suostumushakemus

Lomakkeella on  ilmoitettava seuraavat asiat:

  • Perustiedot tehtävästä työstä (mm. työalueen sijainti)
  • Yhteystiedot (määritettävä työstä vastaava, joka on tavoitettavissa työn ajan)
  • Aikataulu
  • Työn turvallisuussuunnitelma ja muut täydentävät dokumentit laitetaan liitteeksi

Huom! Suostumushakemuksen täytössä on huomattu ongelmia Internet Explorer ja Safari-selaimella. Suosittelemme käyttämään suostumushakemuksen täyttämiseen Google Chrome-selainta.

Ratikkaturvakoulutukset

Tampereen Raitiotie Oy järjestää Ratikkaturvakoulutusta raitiotien läheisyydessä työskenteleville.

Ratikkaturva-koulutuksessa käydään läpi muun muassa sekä työturvallisuuden että raideliikenteen turvallisuuden varmistamisen toimenpiteet raitiotiejärjestelmän läheisyydessä työskenneltäessä, väliaikaisten ja pysyvien rakenteiden sijoittaminen raitiotiejärjestelmän läheisyyteen sekä sähköturvallisuuteen ja maadoituksiin liittyvät asiat ml. jännitekatkomenettelyt.

Turvallisuushavainnot

Turvallisuushavaintoja niin alueella työskentelystä, näistä ohjeistuksista tai muusta mahdollisesta voi antaa alapuolella olevan linkin kautta.

Huom! Mikäli työmaalla tapahtuu raitiotiehen vaikuttava onnettomuus, on välittömästi otettava yhteyttä raitiotieliikenteenohjauskeskukseen (puh. 03 767 1090) ja tarvittaessa informoitava radan kunnossapitoa (puh. 03 767 1099).

Työntekijöitä raitiotievarikolla

Ammattilaisille

Oletko tulossa töihin raitiotievarikolle tai suunnitteletko töiden tekemistä raitiotiealueen läheisyydessä? Sivulta löydät kaiken tarvitsemasi tiedon ja ohjeet.

Ammattilaisille