Raitiotien läheisyydessä työskentelemiseen tulee hakea suostumus

Työskenneltäessä tai sijoitettaessa väliaikaisia rakenteita/telineitä alle neljän (4) metrin etäisyydellä raitiotiejärjestelmään liittyvästä rakenteesta tai pysäkkialueesta, pitää tehtävälle toimenpiteelle hakea Tampereen Raitiotie Oy:n suostumus. 

Raitiotiejärjestelmään liittyväksi rakenteeksi katsotaan seuraavat rakenteet:

  • Raitiotierata
  • Laitekaapit
  • Sähkönsyöttöasemat
  • Sähköratapylväät ja sähköradan kannatinrakenteet (ml. seinäkiinnitykset)

Mikäli työ tapahtuu 1,5 metrin etäisyydellä tai lähempänä ratajohdon jännitteisiä osia vaatii työ jännitekatkon. Raitiotien ajolangat ovat liittymissä normaalisti 5 metrin korkeudessa, joten Tampereen Raitiotie Oy:hyn on oltava yhteydessä myös silloin, kun ajolankojen alta kuljetetaan yli 5 metriä korkeita erikoiskuljetuksia.

Jännitekatkon tekemisestä peritään 9.8.2021 alkaen 500 €:n maksu (alv 0%)  jännitekatkon suunnittelusta ja toteutuksesta. Ajolangan noston yhteydessä peritään myös ajolangan noston työkustannus.

Suostumus haetaan alapuolella olevan linkin kautta aukeavalla suostumushakemuksella. Suostumuksen voi pyytää myös määräaikaisena pidemmälle ajanjaksolle, jos kyseessä ovat esim. toistuvat pienimuotoiset työt.

Suostumuksen lisäksi vähintään yhdellä (1) työkohteen työntekijällä pitää olla suoritettuna Tampereen Raitiotie Oy:n järjestämä Ratikkaturva-verkkokoulutus, josta voit lukee lisää alapuolelta.

Jännitekatko- ja suostumusmenettely
Turvalliset etäisyydet raitiotiestä

Ratikkaturva -verkkokoulutus

Tampereen Raitiotie Oy järjestää Ratikkaturva- verkkokoulutusta raitiotien läheisyydessä työskenteleville.

Ratikkaturva-verkkokoulutuksessa käydään läpi muun muassa sekä työturvallisuuden että raideliikenteen turvallisuuden varmistamisen toimenpiteet raitiotiejärjestelmän läheisyydessä työskenneltäessä, väliaikaisten ja pysyvien rakenteiden sijoittaminen raitiotiejärjestelmän läheisyyteen sekä sähköturvallisuuteen ja maadoituksiin liittyvät asiat ml. jännitekatkomenettelyt.

Suostumushakemus

Lomakkeella on  ilmoitettava seuraavat asiat:

  • Perustiedot tehtävästä työstä (mm. työalueen sijainti)
  • Yhteystiedot (määritettävä työstä vastaava, joka on tavoitettavissa työn ajan)
  • Aikataulu
  • Työn turvallisuussuunnitelma ja muut täydentävät dokumentit laitetaan liitteeksi

Huom! Suostumushakemuksen täytössä on huomattu ongelmia Internet Explorer ja Safari-selaimella. Suosittelemme käyttämään suostumushakemuksen täyttämiseen Google Chrome-selainta.

Kunnossapitoallianssin työmaaopas

Kunnossapitoallianssin työmaaoppaassa kerrotaan yleiset ohjeet Kunnossapitoallianssilla työskentelyyn sekä tärkeimmät työturvallisuusasiat radan läheisyydessä toimimisesta. Jokaisen Kunnossapitoallianssilla työskentelevän velvollisuus on huomioida työssään oma ja muiden työntekijöiden turvallisuus sekä ulkopuolisten turvallisuus työskentelyalueen läheisyydessä.

Kaapelien sijainti Tampereen Ratikan rataverkolla

Tampereen Ratikan kaapelitiedot ovat saatavilla Johtotietopankin kautta. Mikäli tarvitset tietoa rataverkollamme olevista kaapeleista, ota yhteyttä alapuolella olevan linkin kautta.

Pääsääntöisesti kaapelimme kulkevat enintään 4 metrin etäisyydellä lähimmästä kiskosta. Poikkeuksiakin kuitenkin on tehty, muun muassa laitekaappien sijoitettavuuden ja saavutettavuuden vuoksi.

Turvallisuushavainnot

Turvallisuushavaintoja niin alueella työskentelystä, näistä ohjeistuksista tai muusta mahdollisesta voi antaa alapuolella olevan linkin kautta.

Huom! Mikäli työmaalla tapahtuu raitiotiehen vaikuttava onnettomuus, on välittömästi otettava yhteyttä raitiotieliikenteenohjauskeskukseen (puh. 03 767 1090) ja tarvittaessa informoitava radan kunnossapitoa (puh. 03 767 1099).

Ohjeet

Maadoitusohje

Pudonneen ajolangan läheisyydessä toimimisen ohjeet

Sähköturvallisuusohje jännitekatkomenettelyssä

Louhintatyöohje

Työt raitiotiealueen läheisyydessä, turvallisuusohje

Raitiotien läheisyydessä työskentelyn ohjeet kiinteistöille ja taloyhtiöille

Työntekijöitä raitiotievarikolla

Ammattilaisille

Oletko tulossa töihin raitiotievarikolle tai suunnitteletko töiden tekemistä raitiotiealueen läheisyydessä? Sivulta löydät kaiken tarvitsemasi tiedon ja ohjeet.

Ammattilaisille