Tampereelle on rakennettu raitiotietä kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä osassa toteutettiin raitiotie Pyynikintorilta Hervantaan ja Taysin alueelta Sorin aukiolle vuosina 2017–2021. Liikennöinti ensimmäisellä osalla aloitettiin 9.8.2021.

Raitiotieallianssi rakentaa raitiotien osaa 2 Pyynikintorilta Lentävänniemeen vaiheittain. Osa 2 A Pyynikintorilta-Santalahteen valmistuu elokuussa 2023, jolloin aloitetaan myös liikennöinti Santalahteen. Osalla 2 B Santalahdesta-Lentävänniemeen on tarkoitus aloittaa liikennöinti tammikuussa 2025. Lisätietoa osan 1 ja 2 rakentamisesta on Raitiotieallianssin verkkosivuilla.

Tältä sivulta löydät osan 1 totetussuunnitelman sekä osien 1 ja 2 vaikutusten arviointiraportin. Aineistot ovat laadittu vuosien 2015-2016 aikana eivätkä ne ole saavutettavia. Lisäksi sivulta löytyy osan 2 investointipäätöksen esittelyaineisto. Osan 1 ja 2 katusuunnitelmat löytyvät Tampereen kaupungin karttapalvelu Oskarista.

Toteutussuunnitelma osalle 1: Hervanta-keskusta-Tays

Vaikutusten arviointi osille 1 ja 2

Investointipäätöksen esittelyaineisto: Pyynikintori-Lentävänniemi

Raitiotie Kaupissa, Tennikadun linjaus luoteeseen

Seudullinen yleissuunnitelma

Tampereen raitiotiejärjestelmää suunnitellaan laajennettavaksi vaiheittain seudulliseksi aina 2040-luvulle asti.

Seudullinen yleissuunnitelma