Hiedanrannasta Leijapuistoon

Tampereen raitiotien laajentamisesta Tampereen Hiedanrannasta Ylöjärven Leijapuistoon on tehty tarkentava yleissuunnitelma. Tarkentavassa yleissuunnittelussa tarkastellaan raitiotietä Tampereen Hiedanrannan ja Ylöjärven Leijapuiston päätepysäkin välillä. Kokonaisuuteen kuuluu 8 km raitiotierataa, josta 2,7 km sijoittuu Tampereen kaupungin ja 5,3 km Ylöjärven kaupungin alueelle. Yleissuunnitelman tarkennus ei tähtää välittömään raitiotien rakentamiseen.

Tarkasteltava raitiotierata lähtee Hiedanrannan keskusaukiolta ja jatkuu Lielahdessa Enqvistinkatua ja Turvesuonkatua pitkin pääradan Tampere-Oulu varteen, missä se risteää rautatien ja Vaasantien (kantatie 65) kanssa eritasossa. Teivosta Soppeenmäkeen raitiotielinjaus sijaitsee Vaasantien eteläpuolella, ja palaa takaisin Vaasantien ja rautatien pohjoispuolelle ylityksellä tai alituksella. Raitiotiereitti jatkaa Ylöjärvellä Kuruntien keskellä kirjaston ja kaupungintalon ohi päätepysäkille Leijapuistoon.

Tarkasteltava raitiotierata lähtee Hiedanrannan keskusaukiolta ja jatkuu Lielahdessa Enqvistinkatua ja Turvesuonkatua pitkin pääradan Tampere-Oulu varteen, missä se risteää rautatien ja Vaasantien (kantatie 65) kanssa eritasossa. Teivosta Soppeenmäkeen raitiotielinjaus sijaitsee Vaasantien eteläpuolella, ja palaa takaisin Vaasantien ja rautatien pohjoispuolelle ylityksellä tai alituksella. Raitiotiereitti jatkaa Ylöjärvellä Kuruntien keskellä kirjaston ja kaupungintalon ohi päätepysäkille Leijapuistoon.

Tarkentava yleissuunnitelma

Tarkentavassa yleissuunnitelmassa tarkennettiin raitiotien seudullisessa yleissuunnitelmassa määriteltyjä pysäkkien sijaintia ja radan sijaintia katutilassa, sekä ratkaistiin seudullisessa yleissuunnitelmassa auki jääneitä asioita mm. raitiotien risteämistavasta Vaasantien ja pääradan kanssa.

Yleissuunnitelman tarkennus ei tähtää välittömään raitiotien rakentamiseen. Alustavana aikatauluarviona on, että Hiedanranta-Leijapuisto-ratahaaran radan rakentaminen voisi ajoittua vuosille 2029–2032. Sitä ennen tulisi tehdä jatkosuunnittelua. Alustavasti arvio on, että hankesuunnittelu voisi ajoittua vuosille 2025–2026 ja toteutussuunnittelu vuosille 2027–2028.

Lielahti-Ylöjärvi -raitiotien tarkentava yleissuunnitelma on jatkoa Tampereen raitiotien seudulliselle yleissuunnitelmalle. Työ on luonteeltaan tekninen suunnitelma, joka täydentää ja tarkentaa seudullista yleissuunnitelmaa.

Suunnittelun aikainen vuorovaikutus

Tarkentavan yleissuunnittelun aikana on käyty aktiivista vuoropuhelua kuntalaisten sekä sidosryhmien kanssa. Suunnitelmaluonnoksista ja pysäkkipaikoista on pyydetty palautetta mm. karttakyselyllä.

Lisäksi raitiotien tarkentavaa yleisuunnittelua on käsitelty suunnittelualueella käynnissä olevien maankäyttöhankkeiden yhteydessä:

Tiedotteet

Raitiotien Lielahden ja Ylöjärven suunnan tarkentava yleissuunnitelma on valmistunut

15.12.2022

Raitiotien tarkentavassa yleissuunnitelmassa Lielahdesta Ylöjärvelle on tarkasteltu pysäkkien määrää ja sijaintia sekä radan sijoittelua katuympäristössä. Ylöjärven kaupunginhallitus käsittelee suunnitelmaa kokouksessaan 19.12. ja kaupunginvaltuusto 13.2.2023. Tampereen kaupunginhallitus käsittelee suunnitelmaa alkuvuodesta 2023. Lielahti-Ylöjärvi -raitiotien tarkentava yleissuunnitelma on jatkoa Tampereen raitiotien seudulliselle yleissuunnitelmalle. Työ on luonteeltaan tekninen suunnitelma, joka täydentää ja tarkentaa seudullista yleissuunnitelmaa. Suunnitelma ei tähtää raitiotien ...

Lue lisää

Raitiotien Lielahden ja Ylöjärven suunnan pysäkkien sijainnit ja keskeisimmät linjaukset on päätetty

6.9.2022

Raitiotien tarkentavassa yleissuunnitelmassa Lielahdesta Ylöjärvelle on tarkasteltu pysäkkien määrää ja sijaintia sekä ratageometrian ratkaisuja. Kaupunginhallitukset päättivät näistä vaihtoehtovertailujen ja vaikutusarviointien pohjalta Ylöjärvellä 29.8.2022 ja Tampereella ...

Lue lisää

Raitiotien tarkentavasta yleissuunnitelmasta Lielahdesta Ylöjärvelle pyydetään lausuntoja

10.6.2022

Lielahti–Ylöjärvi -raitiotien tarkentavan yleissuunnitelman ohjausryhmä pyytää sidosryhmiltä lausuntoa tarkentavan yleissuunnitelman luonnosvaiheen suunnitelmista ja vaikutusarvioinneista 10.6. – 8.8.2022.   Luonnosaineistosta pyydettävät kommentit  Lausunnoissa pyydetään antamaan kommentteja mm. seuraavista näkökulmista:  Mitä mieltä olette lausuttavana olevasta raitiotien yleissuunnitelmasta ja sen vaikutusarvioinneista?  Evästykset raitiotien jatkosuunnitteluun Lielahdesta Ylöjärvelle?  Mitä yhteistyömahdollisuuksia näette Lielahti–Ylöjärvi -raitiotien jatkosuunnitteluun liittyen?  Lausuntopyyntöaineisto Suunnittelukartat Poikkileikkaukset Pituusleikkaukset Vaikutusarviointi Lausuntojen ...

Lue lisää

Yhteystiedot

Tampere

Palautetta voi antaa Tampereen palvelupisteeseen
tampereenpalvelupiste@tampere.fi
puh. +358417308168

Tampereen Raitiotie Oy
Kehitysjohtaja Ville-Mikael Tuominen
puhelin 050 343 0700
sähköposti etunimi.sukunimi@tampereenraitiotie.fi

Tampereen kaupunki, asemakaavoitus
Projektiarkkitehti Susanna Virjo
puh. +358 41 730 6093
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Ylöjärvi

Palautetta voi antaa kaupungin nettisivuilla https://www.ylojarvi.fi/palautelomake

Ylöjärven kaupunki, kaavoitus
Kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen
Puh. +35844 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Tampereen Ratikka Sorin aukion pysäkillä

Tampereen Ratikka seudulliseksi

Tampereen raitiotiejärjestelmää on tavoitteena on laajentaa vaiheittain seudulliseksi 2040-luvulle asti.

Seudullinen yleissuunnitelma