Hiedanrannasta Leijapuistoon

Tampereen raitiotien laajentamisesta Tampereen Hiedanrannasta Ylöjärven Leijapuistoon tehdään tarkentava yleissuunnitelma. Tarkentavassa yleissuunnittelussa tarkastellaan raitiotietä Tampereen Hiedanrannan ja Ylöjärven Leijapuiston päätepysäkin välillä. Kokonaisuuteen kuuluu n. 8,1 km raitiotierataa, josta 3,0 km sijoittuu Tampereen kaupungin ja 5,1 km Ylöjärven kaupungin alueelle.

Raitiotien Lielahden ja Ylöjärven suunnan pysäkkien sijainnit ja keskeisimmät linjaukset on päätetty

6.9.2022

Raitiotien tarkentavassa yleissuunnitelmassa Lielahdesta Ylöjärvelle on tarkasteltu pysäkkien määrää ja sijaintia sekä ratageometrian ratkaisuja. Kaupunginhallitukset päättivät näistä vaihtoehtovertailujen ja vaikutusarviointien pohjalta Ylöjärvellä 29.8.2022 ja Tampereella 5.9.2022. Tampereen Lielahden rataosuudella vertailtiin kolmen ja kahden ratikkapysäkin vaihtoehtoja. Jatkoon valittiin kolmen pysäkin vaihtoehto, jossa pysäkit ovat Enqvistinkadulla, Lielahtikeskuksella ja varauksena Turvesuonkadulla Myllypuronkadun liittymän eteläpuolella. Ratkaisu tukee suunniteltua uutta ...

Lue lisää

Raitiotien tarkentavasta yleissuunnitelmasta Lielahdesta Ylöjärvelle pyydetään lausuntoja

10.6.2022

Lielahti–Ylöjärvi -raitiotien tarkentavan yleissuunnitelman ohjausryhmä pyytää sidosryhmiltä lausuntoa tarkentavan yleissuunnitelman luonnosvaiheen suunnitelmista ja vaikutusarvioinneista 10.6. – 8.8.2022.   Luonnosaineistosta pyydettävät kommentit  Lausunnoissa pyydetään antamaan kommentteja mm. seuraavista näkökulmista:  Mitä mieltä olette lausuttavana olevasta raitiotien yleissuunnitelmasta ja sen vaikutusarvioinneista?  Evästykset raitiotien jatkosuunnitteluun Lielahdesta Ylöjärvelle?  Mitä yhteistyömahdollisuuksia näette Lielahti–Ylöjärvi -raitiotien jatkosuunnitteluun liittyen?  Lausuntopyyntöaineisto Suunnittelukartat Poikkileikkaukset Pituusleikkaukset Vaikutusarviointi Lausuntojen ...

Lue lisää

Karttakyselyllä saatiin monipuolista palautetta Lielahden ja Ylöjärven raitiotiesuunnitelmista

25.5.2022

Karttakyselyssä oli esillä raitiotien tarkennettu yleissuunnitelmaluonnos Lielahdesta Ylöjärvelle. Palautetta antoi 429 vastaajaa, joista valtaosa oli Ylöjärveltä. Kyselyvastaajat kommentoivat eniten ratikkapysäkkien paikkoja. Pääosa vastaajista kannatti Lielahden alueelle kolmea pysäkkiä ja Räikän pysäkin sijoittamista Asemantien pohjoispuolelle. Karttakyselyyn kirjoitti palautteita 429 vastaajaa huhti-toukokuun vaihteessa. Valtaosa (74 %) vastaajista oli Ylöjärveltä, neljännes Tampereelta ja pari prosenttia muualta. Kartalle paikannettiin ...

Lue lisää

Suunniteltava raitiotiereitti

Tarkasteltava raitiotierata lähtee Hiedanrannan keskusaukiolta ja jatkuu Lielahdessa Enqvistinkatua ja Turvesuonkatua pitkin pääradan Tampere-Oulu varteen, missä se risteää rautatien ja Vaasantien (kantatie 65) kanssa eritasossa. Teivosta Soppeenmäkeen raitiotielinjaus sijaitsee Vaasantien eteläpuolella, ja palaa takaisin Vaasantien ja rautatien pohjoispuolelle ylityksellä tai alituksella. Raitiotiereitti jatkaa Ylöjärvellä Kuruntien keskellä kirjaston ja kaupungintalon ohi päätepysäkille Leijapuistoon.

Tarkentavaa suunnittelua tarvitaan erityisesti seuraavista kohdista: Turvesuon varikko ja sen kytkentä linjaraiteisiin, raitiotieradan risteäminen rautatien ja kantatien kanssa kuntarajalla ja Soppeenmäessä sekä Teivon raitiotiepysäkki kantatien liittymän yhteydessä.

Tampereen ja Ylöjärven valtuustot hyväksyivät loka-marraskuussa 2020 raitiotien ratavarausten sijainnit raitiotien seudullisen yleissuunnitelman perusteella. Tampereen ja Ylöjärven kaupungit ovat päättäneet tarkentaa raitiotien suunnitelmaa Lielahden ja Ylöjärven osuuksilla maankäytön suunnittelun tueksi.

Seudullinen yleissuunnitelma löytyy täältä. Raitiotien linjaukset löytyvät myös Tampereen karttapalvelu Oskarista.

Raitiotiereitti Lielahdesta Ylöjärvelle

Suunnitteluaineistoa

Havainnekuvia

Tavoitteet ja aikataulu

Suunnittelun tavoitteena on tarkentaa loppuvuodesta 2020 hyväksyttyjä seudullisen yleissuunnitelman ratavarauksia siten, että raitiotien tilavaraukset ja tekninen toteutettavuus varmistuvat. Myös taloudellisesti pyritään mahdollisimman kannattavaan ratkaisuun, johon vaikuttavat raitiotieradan teknisten ratkaisujen ja ominaisuuksien ohella mm. matkanopeus sekä pysäkkien ja raitiotielinjan ennustettu matkustajamäärä.

Yleissuunnitelman tarkennus valmistuu vuoden 2022 lopussa. Sen tulokset palvelevat Tampereen ja Ylöjärven kaupunkien yleis- ja asemakaavoitusta, katusuunnittelua ja kunnallistekniikan sijoittamisen suunnittelua.

Yleissuunnitelma ei ole sitova eikä tähtää välittömään raitiotien rakentamiseen. Raitiotien rakentamisesta Ylöjärven suuntaan ei ole päätetty. Alustavana aikatauluarviona on, että Hiedanranta-Leijapuisto-ratahaaran radan rakentaminen voisi ajoittua vuosille 2029–2032. Sitä ennen tulisi tehdä jatkosuunnittelua. Alustavasti arvioidaan, että hankesuunnittelu voisi ajoittua vuosille 2025–2026 ja toteutussuunnittelu vuosille 2027–2028

Vuorovaikutus

Tarkentavaan raitiotiesuunnitteluun voi osallistua muun muassa suunnittelualueella käynnissä olevien maankäyttöhankkeiden yhteydessä:

Tilaa Lielahti-Ylöjärvi raitiotien tarkentavan yleissuunnitelman uutiskirje

Tampereen Ratikan sidosryhmät ja uutiskirje, tietosuojaseloste

Lausuntojen yhteenveto

Lielahti–Ylöjärvi -raitiotien tarkentavan yleissuunnitelman luonnosvaiheen suunnitelmista ja vaikutusarvioinneista pyydettiin sidosryhmiltä lausuntoja 10.6. – 8.8.2022. Lausuntopyyntö lähetettiin 99 taholle ja niitä saatiin 26 kappaletta. 

Karttakyselyn yhteenveto

Karttakyselyssä (21.4.-8.5.2022) oli esillä raitiotien tarkennettu yleissuunnitelmaluonnos Lielahdesta Ylöjärvelle. Palautetta antoi 429 vastaajaa, joista valtaosa oli Ylöjärveltä. Kyselyvastaajat kommentoivat eniten ratikkapysäkkien paikkoja. Pääosa vastaajista kannatti Lielahden alueelle kolmea pysäkkiä ja Räikän pysäkin sijoittamista Asemantien pohjoispuolelle.

Yleisötilaisuudet

Raitiotien suunnitelmista voi antaa palautetta kaikille avoimissa yleisötilaisuuksissa, joita järjestetään maankäytön suunnitteluhankkeiden yhteydessä. Lielahden yleissuunnitelmaan liittyvä ensimmäinen yleisötilaisuus järjestettiin tiistaina 26.10.2021 ja kaikille avoin etäyleisötilaisuus keskiviikkona 23.3.2022. Tampereen vaiheyleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 10.3.–11.4.2022.

Sidosryhmätilaisuudet

Tarkentavaa suunnittelua tehdään yhteistyössä hankkeeseen liittyvien päättäjä- ja viranomaistahojen sekä muiden sidosryhmien, kuten yritys- ja kansalaisjärjestöjen, kanssa. Työn aikana järjestetään sidosryhmille työpaja ja karttapalautekysely sekä pyydetään keskeisiltä sidosryhmiltä lausunnot.

Sidosryhmätyöpaja järjestettiin keskiviikkona 6.10.2021 verkossa. Työpajan tulokset annetaan tiedoksi suunnittelijoille. Päättäjät ja suunnittelijat arvioivat, kuinka työpajassa esiin nostettuja asioita voidaan huomioida suunnittelussa.

Tutustu työpajan muistioon alapuolelta:

Lielahden yleissuunnitelmaan liittyen järjestettiin Lielahden yrityksille työpaja maanantaina 1.11.2021.

Raitiotien tarkentava yleissuunnittelu

Tampereen raitiotien tarkentava yleissuunnittelu Tampereen Hiedanrannasta Ylöjärven Leijapuistoon toteutetaan Tampereen ja Ylöjärven kaupunkien yhteistyönä. Suunnittelua tekee Ramboll Finland Oy:n ja WSP Finland Oy:n muodostama ryhmittymä.

Käynnistyvän raitiotien tarkentavan yleissuunnitelman kustannukset jaetaan suunnitelman tilaajakuntien Tampereen ja Ylöjärven kesken. Kustannustenjakoperiaatteena käytetään osittain Hiedanranta–Leijapuisto-ratahaaran ratakilometrejä, joista 5,1 kilometriä sijoittuu Ylöjärven kaupungin puolelle ja 3 kilometriä Tampereen kaupungin puolelle.

Yhteystiedot

Tampere

Palautetta voi antaa Tampereen palvelupisteeseen
tampereenpalvelupiste@tampere.fi
puh. +358417308168

Tampereen Raitiotie Oy
Kehityspäällikkö Ville-Mikael Tuominen
puhelin 050 343 0700
sähköposti etunimi.sukunimi@tampereenraitiotie.fi

Tampereen kaupunki, asemakaavoitus
Projektiarkkitehti Susanna Virjo
puh. +358 41 730 6093
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Ylöjärvi

Palautetta voi antaa kaupungin nettisivuilla https://www.ylojarvi.fi/palautelomake

Ylöjärven kaupunki
ts. kehityspäällikkö Essi Jokinen
Puh. +35844 486 3124
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Ylöjärven kaupunki, kaavoitus
Kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen
Puh. +35844 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Konsultin projektipäällikkö

Juha Mäkinen, projektipäällikkö
WSP Finland Oy
etunimi.sukunimi@wsp.com

Tampereen Ratikka Sorin aukion pysäkillä

Tampereen Ratikka seudulliseksi

Tampereen raitiotiejärjestelmää on tavoitteena on laajentaa vaiheittain seudulliseksi 2040-luvulle asti.

Seudullinen yleissuunnitelma