Ratikan ensimmäinen vaihe valmistuu 2021

Tampereen raitiotie rakennetaan kahdessa vaiheessa. Osa 1  toteutetaan vuosina 2017–2021. Ensimmäisessä osassa Tampere saa raitiotien radat ja pysäkit Pyynikintorilta itään Hervantajärvelle ja yliopistolliselle keskussairaalalle. Lisäksi raitiovaunuvarikko rakennetaan Hervantaan. Liikennöinti alkaa ensimmäisellä osalla vuonna 2021.
Tampereen Ratikan vaunut kulkevat päiväsaikaan 7,5 minuutin vuorovälein. Keskustassa vuoroväli on 3–4 minuuttia. Vaihtopysäkeillä voi siirtyä bussista raitiovaunuun katetun laiturin yli ilman kynnyksiä ja kadun ylittämisen tarvetta.

Toinen vaihe suuntaa Lentävänniemeen

Tampereen raitiotien osa 2 sisältää osuuden Pyynikintorilta Lentävänniemeen. Erikseen suunnitellaan myös ”pisto” Ylöjärven suuntaan eli Hiedanrannan ja Lielahden keskustojen välinen rataosuus. Osan 2 toteuttamisesta päätetään Tampereen kaupunginvaltuustossa viimeistään syksyllä 2020. Osan 2 suunnittelu on käynnissä ja rata on tavoitteena rakentaa vuosina 2021–2024.

Osien 1 ja 2 raitiolinjaston pituus on yhteensä 23 km.

Rakentamisen eteneminen

Tampereen raitiotien rakentaminen alkoi keväällä 2017. Rakentamisesta ja siitä viestimisestä vastaa Raitiotieallianssi.

Miten rakentaminen etenee?