Pirkkalasta Linnainmaalle

Uutiskirje: Pirkkalan ja Linnainmaan työpajoissa käytiin aktiivista keskustelua, työpajojen esitykset ja muistiot julkaistu

3.5.2022

Hankesuunnitelmia esiteltiin kaikille avoimissa työpajoissa 6.4.2022 Pirkkalassa ja 1.4.2022 Linnainmaalla. Verkkosivuilta löytyvät työpajojen esitykset ja muistiot, joissa on kirjattuna työpajoissa annetut palautteet. Pirkkalan suunnan työpajan palautteet Pirkkalan puolella keskustelua herätti mm. Suupan alueen tuleva maankäyttö, Naistenmatkantien alikulut ja raitiotiepysäkkien sijainnit, pyöräteiden laatutaso ja Partolan terminaalivaihtoehdot. Nykyisten alikulkujen säilyttämistä pidettiin tarpeellisena turvallisuustekijänä. Pyöräilyn pääreitille toivottiin ohjeiden ...

Lue lisää

Avoimissa työpajoissa Pirkkalassa ja Linninamaalla tutustutaan raitiotiesuunnitelmiin

2.3.2022

Pirkkalan ja Linnainmaan suunnille avoimet työpajat huhtikuussa Pirkkalan suunnan työpaja järjestetään ke 6.4.2022 klo 17–19.30 Nuolialan koulun ruokalassa. Kahvitarjoilu alkaa klo 16.30. Pyydämme ennakkoilmoittautumista viimeistään torstaina 31.3.2022 osoitteessa link.webropol.com/ep/pirkkalatyopaja. Työpajassa tarkastellaan ja kommentoidaan suunnitelmaluonnoksia, vaikutusten arviointia sekä joukkoliikenteen raitiotie- ja bussivaihtoehtoja.   Linnainmaan suunnan työpaja järjestetään ma 11.4.2022 klo 17–19.30 Linnainmaan koulun ruokalassa. Kahvitarjoilu alkaa ...

Lue lisää

Raitiotien hankesuunnittelu Pirkkalasta Linnainmaalle alkaa

18.11.2021

Tampereen raitiotien linjalle 1 suunnitellaan jatkoa linja-autoasemalta Pirkkalaan ja keskussairaalta Linnainmaalle. Suunnittelu tehdään Tampereen, Pirkkalan ja Tampereen Raitiotie Oy:n yhteistyönä. Tampereen ja Pirkkalan valtuustot hyväksyivät loka-marraskuussa 2020 raitiotien ratavarausten sijainnit raitiotien seudullisen yleissuunnitelman perusteella. Nyt tehdään raitiotien hankesuunnitelmaa Pirkkalan kuntakeskuksesta Tampereen Linnainmaalle. Pirkkalan Suupan päätepysäkiltä raitiotierata kulkee Naistenmatkantien keskellä Partolan uudistuvan alueen läpi Härmälään. Härmälästä ...

Lue lisää

Raitiotien hankesuunnitelma laaditaan Pirkkalan kuntakeskukselta, Suupan pysäkiltä, Tampereen Linnainmaan pysäkille Koilliskeskukseen.

Suunniteltava raitiotiereitti

Tampere ja Pirkkala ovat päättäneet tarkentaa raitiotien suunnitelmia ja vaikutusten arviointeja Pirkkalasta Linnainmaalle. Suunnittelu ei tähtää välittömään raitiotien rakentamiseen.

Pirkkalan ratahaara:

 • Pirkkalan Suupan päätepysäkiltä Naistenmatkantietä Partolaan ja sieltä Härmälään
 • Rata jatkaa Härmälästä Rantaperkiöön Nuolialantietä ja Hatanpään valtatietä kohti raitiotien linjan 1 Sorin aukion pysäkkiä
 • Suunniteltavan radan pituus on 9,3 km, josta 4,6 km sijoittuu Pirkkalan puolelle

Linnainmaan ratahaara:

 • Rata jatkuu Tays Keskussairaalalta Kaupin kampuksen pysäkiltä Tenniskatua Ruotulaan ja ylittää Teiskontien Alasjärven kohdalla
 • Reitti jatkuu Heikkilänkatua Linnainmaan päätepysäkille Koilliskeskukseen
 • Suunniteltava reitin pituus Taysilta Linnainmaalle on noin 4,5 km
 • Heikkilänkadun varteen suunnitellaan raitiovaunujen säilytysvarikko
Kuvateksti: Pirkkala-Linnainmaa raitiotien ratahaarat, Tampereen keskustaosuus eli raitiotielinja 1 Sorin aukiolta Taysille on 4,1 km pitkä. 

Raitiotien reitti on päätetty Tampereen ja Pirkkalan valtuustoissa loka-marraskuussa 2020 raitiotien seudullisen yleissuunnitelman perusteella.

Tutustu raitiotien seudulliseen yleissuunnitelmaan.

Tutustu raitiotien seudullisiin linjauksiin kartalla Tampereen karttapalvelu Oskarissa.

Havainnekuvia

Alustava aikataulu ja suunnitelman sisältö

 • Hankesuunnitelma valmistuu keväällä 2023
 • Toteutussuunnitteluun ryhtymisestä voidaan päättää valtuustoissa keväällä 2023
 • Toteutussuunnittelu voisi ajoittua vuosille 2023–2024
 • Rakentamispäätös on mahdollista kuntien valtuustoissa aikaisintaan 2024-2025
 • Rakentaminen olisi mahdollista vuosina 2025–2028
Aikataulujana hankesuunnittelun etenemisestä

Hankesuunnitelma sisältää

 • teknisen suunnitelman, johon sisältyy alustavat katusuunnitelmat
 • kattavan vaikutusten arvioinnin
 • vaihtoehtovertailut
 • hyöty-kustannus -laskelman

Hankesuunnitelma palvelee Tampereen ja Pirkkalan maankäytön, liikennejärjestelmän ja kunnallistekniikan suunnittelua raitiotien vaikutuspiirissä ja raitiotiekaduilla.

Katso suunnittelun esittelyvideo:

Vuorovaikutus

Suunnitelmia voi kommentoida suunnittelun edetessä

 • Keväällä 2022 järjestettimme Pirkkalan (6.4.) ja Linnainmaan (11.4.) ratahaaroilla kaikille avoimet työpajat
 • Syksyllä 2022 julkaisemme verkkosivuilla alustavat katusuunnitelmaluonnokset, avaamme kaikille avoimen karttapalautekysely sekä järjestetämme yleisötilaisuudet molemmissa kunnissa

Tarkentavaa suunnittelua tehdään yhteistyössä hankkeeseen liittyvien kuntien asiantuntijoiden ja viranomaisten sekä muiden sidosryhmien, kuten yritys- ja kansalaisjärjestöjen, kanssa.

Suunniteltavan raitiotien varrella on käynnissä ja tulossa useita maankäytön suunnitteluhankkeita, kuten Viinikanlahden ja Ruotulan kehittäminen. Raitiotien hankesuunnitelmian suunnittelutilannetta esitellään mahdollisuuksien mukaan myös maankäyttöhankkeiden yhteydessä.

Avoimien työpajojen esitykset

Pirkkala 6.4.2022

Linnainmaa 11.4.2022

Tilaa Pirkkala-Linnainmaa hankesuunnittelun uutiskirje

Raitiotiereitin varren muita suunnitelmia

Tampereen hankesuunnitelman raitiotiereitin varren suunnitelmia ja kaavahankkeita; 

Kuvateksti: Raitiotiereitin varrella tulevia kaavahankkeita Taysin, Ruotulan ja Alasjärven alueilla.

Kuvateksti: Alustava aikataulu Taysin, Ruotulan ja Alasjärven alueen kaavahankkeille

Pirkkalassa raitiotiereitin varrella vireillä olevia kaavahankkeita: 

Usein kysytyt kysymykset

Vastauksia yleisimpiin Tampereen Ratikkaan liittyviin kysymyksiin.

Raitiotien hankesuunnitelma

Tampereen raitiotien hankesuunnitelma Linnainmaalta Pirkkalaan toteutetaan Tampereen ja Pirkkalan yhteistyönä. Raitiotien hankesuunnitelman laatimista koordinoi Tampereen Raitiotie Oy. Hankesuunnitelman laatiminen on alkanut syksyllä 2021 ja hankesuunnitelman aineisto on valmis tilaajakuntien valtuustojen päätöksentekoon helmikuun 2023 loppuun mennessä. Suunnittelua tekee Ramboll Finland Oy:n ja WSP Finland Oy:n muodostama ryhmittymä.

Raitiotien hankesuunnitelman kustannukset jaetaan tilaajakuntien kesken niin, että Tampereen osuus on 63 % ja Pirkkalan 37 %.

Yhteystiedot

Tampere

Palautetta voi antaa Tampereen palvelupisteeseen
sähköposti tampereenpalvelupiste@tampere.fi
puhelin 041 730 8168

Tampereen Raitiotie Oy
Kehityspäällikkö Ville-Mikael Tuominen
puhelin 050 343 0700
sähköposti etunimi.sukunimi@tampereenraitiotie.fi

Pirkkala

Palautetta voi antaa osoitteessa www.pirkkala.fi/palaute

Yhdyskuntajohtaja Jouni Korhonen
puhelin 050 512 3981
sähköposti etunimi.sukunimi@pirkkala.fi

Konsultin projektipäällikkö

Projektipäällikkö Riikka Salli
Ramboll Finland Oy
sähköposti: etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Tampereen Ratikka Kalevassa

Tampereen Ratikka seudulliseksi

Tampereen raitiotiejärjestelmää on tavoitteena on laajentaa vaiheittain seudulliseksi 2040-luvulle asti.

Seudullinen yleissuunnitelma