Pirkkalaan ja Linnainmaalle

Tampereen ja Pirkkalan valtuustot ovat päättäneet Pirkkala-Linnainmaa -raitiotien toteutussuunnittelun aloittamisesta. Toteutussuunnittelun ja mahdollisen rakentamisen palveluntuottajat valittiin syyskuussa 2023. Samalla käynnistyi Tampereen Ratikan Pirkkala-Linnainmaa -allianssin kehitysvaihe, jonka aikana allianssi laatii raitiotiekaduista katusuunnitelmat, toteutussuunnitelman ja laskee raitiotien rakentamisen tavoitekustannuksen. Lokakuussa 2024 valtuustot voivat päättää alliassin kehitysvaiheen tulosten perusteella rakentamisesta, rakentamisen laajuudesta ja mahdollisesta vaiheittain toteuttamisesta.

Toteutussuunnittelun lähtökohtana on Tampereen ja Pirkkalan valtuustoissa huhtikuussa hyväksytyn hankesuunnitelman 335 miljoonan euron investointikustannusarvio, josta kehitysvaiheen osuus on 13,5 miljoonaa euroa.

Pirkkalan ratahaaralla suunniteltava raitiotielinja jatkuu nykyiseltä Sorin aukion pysäkiltä Hatanpään valtatietä pitkin Rantaperkiöön ja Nuolialantietä Härmälän läpi Pirkkalan Partolaan. Partolasta raitiotie on linjattu Naistenmatkantietä pitkin kohti Suupalle suunniteltavaa päätepysäkkiä.

Linnainmaan haaralla reitti lähtee Taysin alueelta nykyiseltä Kaupin kampuksen pysäkiltä Tenniskatua pitkin Ruotulaan ja ylittää Teiskontien Alasjärven kohdalla. Sieltä reitti etenee Heikkilänkatua Linnainmaan päätepysäkille.

Ajankohtaista

Kolme kaavahanketta nähtävillä Tampereen Ratikan Pirkkala–Linnainmaa -raitiotien varrella

5.4.2024

Tampereen Ratikan Pirkkala–Linnainmaa -raitiotien varrella olevien alueiden suunnittelu etenee nyt monilla tavoin. Parhaillaan nähtävillä on kolme kaavahanketta: Kaupinlaaksoon kuuluvan Alasjärven länsipuolen asuinalueen asemakaavan luonnos, Linnainmaan raitiotievarikon korttelin asemakaavaehdotus ja Kaupinlaakson ensimmäinen asemakaavaehdotus. Kaupinlaaksoon kuuluvan Alasjärven länsipuolen asuinalueen asemakaavan luonnos Alasjärven länsipuolelle, uuteen Kaupinlaakson kaupunginosaan suunnitellaan merkittävää asuinaluetta. Alasjärven länsipuolen asemakaavaluonnos on nähtävillä 26.4.2024 saakka. Nykyään ...

Lue lisää

Pirkkalan ja Linnainmaan raitiotien suunnittelu etenee – Tampereen katusuunnitelma- ehdotuksia nähtävillä kaupungin nettisivuilla

5.4.2024

Pirkkalan ja Linnainmaan raitiotieosuuksien suunnittelu on edennyt uuteen vaiheeseen, ja Tampereen katusuunnitelmien virallisia ehdotuksia on nähtävillä 5.4.–19.4. Tampereen kaupungin ...

Lue lisää

Pirkkalan katusuunnitelmien luonnoksia kommentoitavana

13.3.2024

Pirkkalan osuuden raitiotiekatujen katusuunnitelmaluonnokset ovat nähtävillä 13.–27.3. Suunnitelmia esitellään yleisötilaisuudessa tiistaina 19.3. klo 17–19 Nuolialan koululla (Kouluportinkuja 5, Pirkkala). Pirkkalan osuuden raitiotiekatujen katusuunnitelmaluonnokset ovat nähtävillä 13.–27.3. Tampereen Ratikan Pirkkala–Linnainmaa -allianssin nettisivuilla. Toivomme niistä palautetta, jonka pohjalta luonnoksia kehitetään eteenpäin. Suunnitelmia esitellään yleisötilaisuudessa tiistaina 19.3. klo 17–19 Nuolialan koululla (Kouluportinkuja 5, Pirkkala). Tervetuloa! Katusuunnitelmat asetetaan nähtäville virallisina ...

Lue lisää

Reittikartta

Sorin aukio−Pirkkalan Suuppa -raitiotien suunniteltu osuus on noin 9,3 kilometriä, joista noin 4,6 metriä sijoittuu Pirkkalan puolelle ja sisältää 11 pysäkkiparia.

Kaupin kampus−Linnainmaa raitiotien suunniteltu osuus on noin 4,3 kilometriä sisältäen neljä pysäkkiparia.

Pirkkala-Linnainmaa raitiotien linja, Tampereen keskustaosuus eli raitiotielinja 1 Sorin aukiolta Taysille on 4,3 km pitkä. 

Pysäkit ja matka-ajat

Pysäkkinimet ovat alustavia.

Hankesuunnitelma

Tampere ja Pirkkala ovat hankesuunnitelmassa tarkentaneet raitiotien suunnitelmia ja vaikutusten arviointeja Pirkkalasta Linnainmaalle. Hankesuunnitelma sisältää ratalinjan Pirkkalan Suupalta Tampereen Linnainmaalle. Pirkkala-Linnainmaa raitiotien hankesuunnitelma sisältää alustavat katusuunnitelmat, kattavan vaikutusten arvioinnin, vaihtoehtovertailut ja hankearvioinnin hyötykustannuslaskelmineen.

Hankesuunnitelma valmistui helmikuussa 2023 ja sen perusteella Tampereen ja Pirkkalan kunnanvaltuustot päättivät toteutussuunnitteluun ryhtymisestä 24.4.2023. Hankesuunnitelmassa tarkennettiin vuonna 2021 valmistunutta Tampereen raitiotien seudullista yleissuunnitelmaa.

Tampereen kaupunkiseudulla on tavoitteena raideliikennepainotteinen joukkoliikennejärjestelmä, ja raitiotietä suunnitellaan bussilinjaston ja lähijunan kanssa yhtenä kokonaisuutena. Raitiotie on keskeinen osa kuntien maankäytön kehittämistä ja kulkumuotojen välisiä matkaketjuja. Raitiotiepysäkkien ympäristössä on runsaasti maankäyttöhankkeita vireillä.

Havainnekuva Pirkkalan Naistenmatkantieltä
Havainnekuva Alasjärveltä, Teiskontien ylittävä silta

Aikataulu

 • Hankesuunnitelma valmistui helmikuussa 2023
 • Toteutussuunnitteluun ryhtymisestä päätettiin valtuustoissa huhtikuussa 2023
 • Toteutussuunnittelu ajoittuu vuosille 2023–2024
 • Valtuustot voivat päättää toteutussuunnittelun tulosten perusteella rakentamisesta, rakentamisen laajuudesta ja mahdollisesta vaiheittain toteuttamisesta lokakuussa 2024
 • Rakentaminen on mahdollista vuosina 2025–2028

Hankesuunnitelman kustannusarviot

Pirkkala-Linnainmaa -raitiotien ja varikon rakentamisen kustannusarvio on yhteensä 335 miljoonaa euroa.

 • Linnainmaan suunnan kustannusarvio on 83 milj. euroa
 • Pirkkalan suunnan kustannusarvio on 219 miljoonaa euroa
  • Pirkkalan kunnan osuus 114 miljoonaa euroa
  • Tampereen kaupungin osuus 105 miljoonaa euroa

Lisäksi molempia kuntia koskevat varikon laajennuksen kustannukset ovat noin 33 miljoonaa euroa.

Vaiheittain toteutettaessa ensimmäisen toteutusvaiheen Partola-Linnainmaa -välin kustannusarvio on 247 miljoonaa, josta Pirkkalan raitiotieosuus on 26 miljoonaa euroa.

Havainnekuva Hatanpäältä, Hatanpään puiston pysäkki
Havainnekuva Ruotulasta, Niihaman pysäkki idän suuntaan

Hankesuunnittelun aikainen vuorovaikutus

Hankesuunnitelman laatiminen aloitettiin syksyllä 2021. Suunnittelu eteni vaiheittain ja siitä viestittiin sekä pyydettiin palautetta säännöllisesti erilaisissa kanavissa ja tilaisuuksissa asukkaille, sidosryhmille ja päätöksentekijöille. Joulukuun lopussa 2022 sidosryhmiltä pyydettiin lausuntoja suunnitelmaluonnoksista ja vaikutusarvioinneista.

Lisäksi raitiotienreitin varrella on käynnissä maankäytön kehitämishankkeita, joissa osaltaan käydään vuoropuhelua asukkaiden ja sidosryhmien kanssa.

Esittelymateriaali

Pirkkala-Linnainmaa hankesuunnitelman havainnekuvat löydät mediapankista.

Ratikka Pirkkalassa Naistenmatkantiellä
Raitiotie Pirkkalassa Naistenmatkantiellä
kuvaoikeudet: Seudullinen raitiotien yleissuunnitelma ja MY Arkkitehdit
Raitiotie Nuolialantiellä Tampereen Härmälässä
kuvaoikeudet: Seudullinen raitiotien yleissuunnitelma ja MY Arkkitehdit

Katso suunnittelun esittelyvideo:

Yhteystiedot

Tampere

Palautetta voi antaa Tampereen palvelupisteeseen
sähköposti tampereenpalvelupiste@tampere.fi
puhelin 041 730 8168

Tampereen Raitiotie Oy
Kehitysjohtaja Ville-Mikael Tuominen
puhelin 050 343 0700
sähköposti etunimi.sukunimi@tampereenraitiotie.fi

Pirkkala

Palautetta voi antaa osoitteessa www.pirkkala.fi/palaute

Yhdyskuntajohtaja Jouni Korhonen
puhelin 050 512 3981
sähköposti etunimi.sukunimi@pirkkala.fi

Tampereen Ratikka Kalevassa

Tampereen Ratikka seudulliseksi

Tampereen raitiotiejärjestelmää on tavoitteena on laajentaa vaiheittain seudulliseksi 2040-luvulle asti.

Seudullinen yleissuunnitelma