Pirkkalasta Linnainmaalle

Tampere ja Pirkkala ovat tarkentaneet raitiotien suunnitelmia ja vaikutusten arviointeja Pirkkalasta Linnainmaalle. Reitti kulkee Pirkkalan Suupan päätepysäkiltä Naistenmatkantietä Partolaan ja sieltä Härmälään. Rata jatkaa Härmälästä Rantaperkiöön Nuolialantietä ja Hatanpään valtatietä kohti raitiotien linjan 1 Sorin aukion pysäkkiä. Rata jatkaa Härmälästä Rantaperkiöön Nuolialantietä ja Hatanpään valtatietä kohti raitiotien linjan 1 Sorin aukion pysäkkiä. Rata jatkuu Tays Keskussairaalalta Kaupin kampuksen pysäkiltä Tenniskatua Ruotulaan ja ylittää Teiskontien Alasjärven kohdalla. Reitti jatkuu Heikkilänkatua Linnainmaan päätepysäkille Linnainmaalle. Suunnittelu ei tähtää välittömään raitiotien rakentamiseen.

Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelma sisältää ratalinjan Pirkkalan Suupalta Tampereen Linnainmaalle. Pirkkala-Linnainmaa raitiotien hankesuunnitelma sisältää alustavat katusuunnitelmat, kattavan vaikutusten arvioinnin, vaihtoehtovertailut ja hankearvioinnin hyötykustannuslaskelmineen.

Hankesuunnitelman perusteella Tampereen ja Pirkkalan kunnanvaltuustot voivat päättää toteutussuunnitteluun ryhtymisestä keväällä 2023. Hankesuunnitelmassa tarkennetaan vuonna 2021 valmistunutta Tampereen raitiotien seudullista yleissuunnitelmaa.

Tampereen kaupunkiseudulla on tavoitteena raideliikennepainotteinen joukkoliikennejärjestelmä, ja raitiotietä suunnitellaan bussilinjaston ja lähijunan kanssa yhtenä kokonaisuutena. Raitiotie on keskeinen osa kuntien maankäytön kehittämistä ja kulkumuotojen välisiä matkaketjuja. Raitiotiepysäkkien ympäristössä on runsaasti maankäyttöhankkeita vireillä.

Havainnekuva Pirkkalan Naistenmatkantieltä
Havainnekuva Alasjärveltä, Teiskontien ylittävä silta

Aikataulu

 • Hankesuunnitelma valmistui helmikuussa 2023
 • Toteutussuunnitteluun ryhtymisestä päätetään valtuustoissa huhtikuussa 2023
 • Toteutussuunnittelu voisi ajoittua vuosille 2023–2024
 • Rakentamispäätös on mahdollista kuntien valtuustoissa aikaisintaan loppuvuodesta 2024
 • Rakentaminen olisi mahdollista vuosina 2025–2028

Kustannusarviot

Pirkkala-Linnainmaa -raitiotien ja varikon rakentamisen kustannusarvio on yhteensä 335 miljoonaa euroa.

 • Linnainmaan suunnan kustannusarvio on 83 milj. euroa
 • Pirkkalan suunnan kustannusarvio on 219 miljoonaa euroa
  • Pirkkalan kunnan osuus 114 miljoonaa euroa
  • Tampereen kaupungin osuus 105 miljoonaa euroa

Lisäksi molempia kuntia koskevat varikon laajennuksen kustannukset ovat noin 33 miljoonaa euroa.

Vaiheittain toteutettaessa ensimmäisen toteutusvaiheen Partola-Linnainmaa -välin kustannusarvio on 247 miljoonaa, josta Pirkkalan raitiotieosuus on 26 miljoonaa euroa.

Havainnekuva Hatanpäältä, Hatanpään puiston pysäkki
Havainnekuva Ruotulasta, Niihaman pysäkki idän suuntaan

Suunnittelun aikainen vuorovaikutus

Hankesuunnitelman laatiminen aloitettiin syksyllä 2021. Suunnittelu eteni vaiheittain ja siitä viestittiin sekä pyydettiin palautetta säännöllisesti erilaisissa kanavissa ja tilaisuuksissa asukkaille, sidosryhmille ja päätöksentekijöille. Joulukuun lopussa 2022 sidosryhmiltä pyydettiin lausuntoja suunnitelmaluonnoksista ja vaikutusarvioinneista.

Lisäksi raitiotienreitin varrella on käynnissä maankäytön kehitämishankkeita, joissa osaltaan käydään vuoropuhelua asukkaiden ja sidosryhmien kanssa.

Reittikartta

Pirkkalan Suuppa−Sorin aukio raitiotien suunniteltu osuus on noin 9,3 kilometriä, joista noin 4,6 metriä sijoittuu Pirkkalan puolelle ja sisältää 11 pysäkkiparia. Kaupin kampus−Linnainmaa raitiotien suunniteltu osuus on noin 4,3 kilometriä sisältäen neljä pysäkkiparia.

Pirkkala-Linnainmaa raitiotien linja, Tampereen keskustaosuus eli raitiotielinja 1 Sorin aukiolta Taysille on 4,3 km pitkä. 

Pysäkit ja matka-ajat

Pysäkkinimet ovat alustavia.

Ajankohtaista

Pirkkala–Linnainmaa -raitiotien hankesuunnitelma valmis – jatkosuunnittelusta päätetään huhtikuussa

2.3.2023

Pirkkala–Linnainmaa -raitiotien hankesuunnitelma on valmis. Se sisältää muun muassa alustavat katusuunnitelmat sekä hankevaihtoehtojen vertailun ja vaikutusarvioinnin kustannusarvioineen. ...

Lue lisää

Linnainmaan suunnan raitiotiesiltojen asemakaavoitus alkaa

17.2.2023

Taysin alueelta idän suuntaan Linnainmaalle suunnitteilla olevan Tampereen raitiotien jatkeen siltaosuuksien asemakaavan valmistelu aloitetaan. Alasjärven eteläpuolista, valtatien 12 eli Teiskontien sillalla ylittävää aluetta sekä valtatien 9 ylittävän sillan aluetta koskevan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineistoa on nähtävillä 16.2.–9.3.2023, minä aikana voi antaa palautetta kaupungin ...

Lue lisää

Pirkkala–Linnainmaa -raitiotien suunnittelu etenee 

20.12.2022

Pirkkala–Linnainmaa -raitiotien alustavia katusuunnitelmaluonnoksia on muokattu lokakuun karttakyselyssä ja yleisötilaisuuksissa saadun palautteen jälkeen. Tämänhetkiset suunnitelmat ja vaikutustenarvioinnit ovat nyt tutustuttavissa hankesivuilla. Tämänhetkisestä luonnosmateriaalista on pyydetty lausunnot sidosryhmiltä 18. tammikuuta mennessä. Seuraavaksi hankesuunnitelmassa laaditaan kustannusarviot ja vertaillaan hankevaihtoehtoja keskenään. Raitiotien hankesuunnitelma valmistuu helmikuussa 2023. Sen jälkeen Tampereen ja Pirkkalan valtuustot päättävät ryhdytäänkö raitiotien toteutussuunnitteluun.  Kyselyn ja ...

Lue lisää

Esittelymateriaali

Pirkkala-Linnainmaa hankesuunnitelman havainnekuvat löydät mediapankista.

Ratikka Pirkkalassa Naistenmatkantiellä
Raitiotie Pirkkalassa Naistenmatkantiellä
kuvaoikeudet: Seudullinen raitiotien yleissuunnitelma ja MY Arkkitehdit
Raitiotie Nuolialantiellä Tampereen Härmälässä
kuvaoikeudet: Seudullinen raitiotien yleissuunnitelma ja MY Arkkitehdit

Katso suunnittelun esittelyvideo:

Yhteystiedot

Tampere

Palautetta voi antaa Tampereen palvelupisteeseen
sähköposti tampereenpalvelupiste@tampere.fi
puhelin 041 730 8168

Tampereen Raitiotie Oy
Kehityspäällikkö Ville-Mikael Tuominen
puhelin 050 343 0700
sähköposti etunimi.sukunimi@tampereenraitiotie.fi

Pirkkala

Palautetta voi antaa osoitteessa www.pirkkala.fi/palaute

Yhdyskuntajohtaja Jouni Korhonen
puhelin 050 512 3981
sähköposti etunimi.sukunimi@pirkkala.fi

Tampereen Ratikka Kalevassa

Tampereen Ratikka seudulliseksi

Tampereen raitiotiejärjestelmää on tavoitteena on laajentaa vaiheittain seudulliseksi 2040-luvulle asti.

Seudullinen yleissuunnitelma