Rakenteiden sijoittaminen radan läheisyyteen

Rakenteiden sijoittaminen Tampereen Ratikan radan läheisyyteen vaatii luvan Tampereen kaupungilta ja suostumuksen Tampereen Raitiotie Oy:ltä. On huomioitava, että nämä ehdot koskevat sekä väliaikaisia että pysyviä rakenteiden sijoittamisia. Esimerkkejä sijoitettaviksi haluttavista rakenteista ovat muun muassa rakennustelineet julkisivuremonttia varten tai mainoslaitteen asennus ratikan pysäkin läheisyyteen.

Rakenteiden sijoittaminen radan läheisyyteen
Oheinen kuva havainnollistaa aluetta, jossa kaupungin luvan lisäksi vaaditaan suostumus Tampereen Raitiotie Oy:ltä.

Lisätiedot

Rakenteiden sijoittamiseen Tampereen Ratikan radan läheisyyteen tarvitaan suostumus seuraavissa tilanteissa:

  • Rakenne (pysyvä tai väliaikainen) tulee 4 metrin etäisyydelle tai sitä lähemmäs rataa. Etäisyys mitataan lähimmästä kiskosta.
  • Kaivutöissä on huomioitava, että radan kaapeleita voi olla aina 5 metrin etäisyydelle asti lähimmästä kiskosta mitaten.
  • Tarvitaan liityntöjä Tampereen Ratikan järjestelmiin, esimerkiksi sähköä.

Varsinainen lupa rakenteen sijoittamiseksi tulee hakea Tampereen kaupungilta! Työskentelystä yleisellä alueella on myös ilmoitettava kaupungille (katulupa), joka tapahtuu Tampereella lupapiste.fi -palvelussa tai käyttämällä kaupungin verkkosivuilta löytyvää pohjaa.

Suostumuksen myöntämisessä käytetään tapauskohtaista harkintaa, tärkeimmässä roolissa on turvallisuus. Lisäksi sijoittamisen sallimisessa pyydetään tarpeen mukaan lausunto liikennöitsijältä ja infrapuolen edustajilta.

Hakemuksessa tulee kertoa, mitä halutaan sijoittaa, mihin ja minkä ajaksi. Liitteeksi tarvitaan työsuunnitelma, jossa ilmenevät esimerkiksi etäisyydet sähköradan jännitteisiin osiin, käytettävä kalusto ja työmenetelmät. Lisäksi tulee toimittaa sijoitussuunnitelma esimerkiksi piirrustukset tai sijoitusta havainnollistavat asemakuvat. Näiden lisäksi tarpeen mukaan maadoitus- ja sähkösuunnitelmat, sekä aina työskentelystä laadittu riskien arviointi ja turvallisuussuunnitelma. Suostumuksen myöntämisestä peritään maksu, joten mukaan tarvitaan myös hakijan laskutustiedot.

Hakemuksen liitteineen voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen trt-kuas(at)yit.fi. Mahdollisia lisätietoja voi tiedustella samasta osoitteesta.

Toimintajärjestys:

  1. Hae yllä mainitun sähköpostiosoitteen kautta suostumusta haluamasi rakenteen sijoittamiseksi radan läheisyyteen.
  2. Saatuasi suostumuksen Tampereen Raitiotie Oy:ltä rakenteen sijoittamisesta, liitä suostumuslomake mukaan kaupungille tehtävään lupahakemukseen.
  3. Saatuasi luvan kaupungilta hae suostumus varsinaiseen työskentelyyn radan läheisyydessä: tampereenratikka.fi/suostumushakemus ja kirjaa hakemukseen tieto Tampereen Raitiotieltä saadusta suostumuksesta ja Tampereen kaupungilta saadusta luvasta.
  4. Ennen työn aloitusta osallistu Tampereen Ratikan kunnossapitoallianssin viikoittain järjestämään töiden yhteensovituspalaveriin. Palaverissa käydään läpi muun muassa aika, jolloin työn voi tehdä ja muut työhön liittyvät asiat ja ohjeistukset, kuten jännitekatkon tarve ja toteutus.
Työntekijöitä raitiotievarikolla

Ammattilaisille

Oletko tulossa töihin raitiotievarikolle tai suunnitteletko töiden tekemistä raitiotiealueen läheisyydessä? Sivulta löydät kaiken tarvitsemasi tiedon ja ohjeet.

Ammattilaisille