Raitiotieallianssi tiedottaa: Hämeenkadulla lisää korttelikiveyksiä valmiiksi – uusia jalankulkualueita käyttöön

Raitiotieallianssi tiedottaa: Hämeenkadulla lisää korttelikiveyksiä valmiiksi – uusia jalankulkualueita käyttöön

Hämeenkadulla saadaan käyttöön uusia jalankulkuosuuksia kesäkuussa valmistuneen Tuulensuun korttelin lisäksi. Kolmessa muussa korttelissa Hämeenkadun länsi- ja itäpäässä kiveystyöt ovat valmistuneet etelänpuoleisella jalkakäytävällä.

– Hämeenkadun länsipäässä kivityöt on saatu valmiiksi Näsilinnankadun ja Kuninkaankadun välisellä osalla kadun eteläpuolella. Myös Hämeenkadun itäpäässä Aleksanterinkadun ja Rautatienkadun väli on kadun eteläreunalla kivitöiden osalta valmis, paitsi käynnissä olevan talotyömaan kohta. Se kivetään myöhemmin, Hämeenkadun aluevastaava Kimmo Lahti Raitiotieallianssista kertoo.

Kivitöiden valmistuttua jalankulkualueet näillä kohdilla saadaan käyttöön koko leveydeltään. Katupuut alueelle istutetaan myöhemmin syksyllä.

– Hämeenkatu valmistuu tämän vuoden osalta täysin suunnitelmien mukaisesti.  Töitä jatketaan muissa kortteleissa ja tavoitteena on saada tänä vuonna valmiiksi vielä samojen Hämeenkadun korttelien pohjoispuolet.

Kortteleita valmistuu puoli kerrallaan myös ensi vuoden aikana. Raitiotie Hämeenkadun keskelle valmistuu vuonna 2021 ja viimeinen osuus katurakentamisesta Hämeensillan kohdalla valmistuu vuonna 2022.

Katupuut istutetaan syksyllä

Puiden istutus nyt valmistuvilla osuuksilla aloitetaan syys-lokakuun vaihteessa.

– Puiden istutukset voidaan aloittaa, kun ne ovat tuleentuneet riittävästi. Syksy on erittäin hyvää istutusaikaa ja istutuksia on mahdollista tehdä talven tuloon saakka. Ennen istutuksia puiden istutuskuopat on peitetty vanerilevyillä jotta katualuetta on turvallista käyttää,  ympäristösuunnittelija Jyrki Lehtimäki Tampereen kaupungilta kertoo.

Hämeenkadulle istutetaan koko kadun mitalta kaikkiaan lähes sata puistolehmusta. Puita tulee aiempaa enemmän. Puut kasvatetaan kaupungin taimistoilla ja niiden korkeus on 4-5 metriä.  Kaupungin ympäristöasiantuntijoiden mukaan puut tulevat elämään ainakin satavuotiaiksi.

Lehmukset istutetaan yhtenäiselle, puulta toiselle jatkuvalle kantavalle kasvualustalle, jossa on entisiä puuistutuksia paremmat kasvuolosuhteet. Kasvualustaan on lisätty myös kastelu- ja ilmastusputket. Uusien puiden juureen asennetaan  yhtenäiset valurautaiset maaritilät ja puut tuetaan rautaisiin rungonsuojiin.

Hämeenkadulla uusitaan kaikki rakenteet ja valaistus

Raitiotieallianssi uusii raitiotien rakentamisen yhteydessä Hämeenkadun kokonaan katusuunnitelmien mukaiseksi eli jalkakäytävät, maanalaisen kunnallistekniikan johdot ja putket sekä katu-ja tapahtumavalaistus uusitaan.

Hämeenkadun rakentamisessa on kymmeniä eri työvaiheita niin maan alla kuin kadun ja radan päällysrakennetöissäkin. Maanalaisia rakenteita on uusittu kauttaaltaan koko kadun leveydeltä. Vesijohtojen, viemärien ja kaapelien siirtojen sekä uusimisen lisäksi kadun rakennekerroksia on jouduttu kaivamaan ja vahvistamaan poikkeuksellisen syvältä.  Katualueelle on rakennettu myös uusi hulevesijärjestelmä, joka liittyy korttelin kiinteistöjen rännijärjestelmiin. Maan alle tehdyissä rakenteissa on huomioitu taloyhtiöiden tarpeet ja erikseen neuvoteltu ja sovitettu raitiotien työvaiheisiin kiinteistöjen toiveet esimerkiksi talojen kosteuseristysten uusimisesta. Kiinteistöjen kanssa tehdään yhteistyötä, jotta kadun rakentaminen etenee suunnitellussa aikataulussa.

Raitiotietä kadun keskiosalle rakennettiin Hämeenkadulle viime vuonna jo suunniteltua enemmän. Raitiotien rakentamisen lisäksi Tampereen kaupunki tilasi Raitiotieallianssilta koko Hämeenkadun uusimisen, eli reunojen jalkakäytävien ja uusien pyöräväylien rakentamisen. Myös kadun valaistus uusitaan kokonaan. Hämeenkadulle tulee koko matkalta uudet yhdistetyt sähkörata-ja valaisinpylväät, joihin myöhemmin asennetaan vielä ajojohtimet. Uudet pylväät ovat entisiä tukevammat, sillä pylväisiin kohdistuu paljon kuormaa. Pylväisiin kiinnitetään raitiotien ajojohdinten lisäksi sekä katuvalot että Hämeenkadun tapahtumavalot.

Hämeenkadulla kotimaiset kivet

Kaikki Hämeenkadun kivet tulevat kotimaisilta toimittajilta,  jalkakäytävien kiveys Loimaan Kiveltä Loimaalta ja myrskyläläiseltä Louhinta Lampi Oy:ltä. Raitiopysäkin suuret reuna- eli paasikivet ja ajoradan ja raitiotien kiveys puolestaan toimitetaan Ylöjärven Kurusta, Tampereen Kovakivi Oy:ltä. Kaikki kivet louhitaan graniitista.

Jalkakäytävillä käytetään jopa seitsemää erikokoista kivilaattaa, millä saavutetaan monia etuja. Erikokoisilla laatoilla kivet saadaan asennettua niin, että niitä tarvitsee sahata mahdollisimman vähän. Näin Hämeenkadun suuntaiset saumat eivät osu kohdakkain. Ajoradan puoleinen kiveys on todettu tasaisemmaksi kuin entinen kiveys.

Hämeenkadusta valmiina:

  • Hämeenpuisto–Näsilinnankatu-väli eli Tuulensuun kortteli: raitiotie ja kadun molemmat reunat. Penkit asennetaan keväällä ja radan ajojohtimet myöhemmin
  • Näsilinnankatu–Kuninkaankatu-osuus: valmiina raitiotie ja kadun eteläreunan kivityöt. Katupuut istutetaan ja pyörätelineet asennetaan syksyllä, penkit asennetaan keväällä ja ajojohtimet myöhemmin
  • Aleksanterinkatu–Rautatienkatu-väli: valmiina raitiotie ja kadun eteläreunan kivityöt, poislukien talonrakennustyömaan kohta.  Puut istutetaan ja pyörätelineet asennetaan syksyn aikana, penkit asennetaan keväällä ja ajojohtimet myöhemmin.

Lisätietoja:

raitiotieallianssi.fi

Palautteet:

Palvelupiste Frenckell
sähköposti: palvelupiste.frenckell@tampere.fi
puhelin: 03 5656 4400
käyntiosoite: Frenckellinaukio 2 B