Kestävä kaupunki kulkee ratikalla

Kestävä kaupunki kulkee ratikalla

Raitiotie on vähäpäästöinen liikkumismuoto, mutta sen ympäristöystävällisyyttä arvioidessa ei kannata tuijottaa vain päästölukuihin. Kokonaan uuden liikennejärjestelmän vaikutukset säteilevät laajalle. Energia- ja ilmastoasiantuntija Elina Seppänen kertoo minne.

Tampereen Ratikka Hämeensillalla
Kuva: Tampereen Raitiotie Oy/ Pasi Tiitola

Liikenteellä ja liikkumisella on iso merkitys ilmastolle. Tampereella liikenne aiheuttaa hieman alle 30 % kaupungin alueella syntyvistä ilmastopäästöistä. Kaupunki aikoo olla hiilineutraali vuonna 2030, mikä tarkoittaa vähintään nykyisten liikenteen päästöjen puolittamista. Tämän tekee erittäin haastavaksi kaupungin ja liikkujien määrän kova kasvuvauhti.

Raitiotien on arvioitu parantavan myös ilmanlaatua keskeisillä pääkaduilla

Joukkoliikenne on tehokasta ja vähäpäästöistä liikkumista. Matkustajamäärät ovat viime vuosina kasvaneet merkittävästi – tähän pyritään myös raitiotien rakentamisella. Hiilineutraaliustavoitetta varten tehtyjen laskelmien mukaan joukkoliikenne aiheuttaa nyt noin 2 % kaupungin ilmastopäästöistä. Sähköisenä ajoneuvona raitiotie laskee joukkoliikenteen päästöjä selkeästi. Raitiotien on arvioitu parantavan myös ilmanlaatua keskeisillä pääkaduilla Hervannassa ja keskustassa eli paikoissa, joissa liikutaan paljon kävellen.

Yhteen raitiovaunuun mahtuu noin kolme bussilastillista matkustajia. Nykyiseen bussikalustoon verrattuna se liikuttaa asukkaita paljon liikennöidyllä välillä ja erityisesti ruuhka-aikoina mukavammin, esteettömämmin ja turvallisemmin. Lisäksi raitiovaunuun on helpompi nousta lastenvaunuilla, pyörätuoleilla ja kantamusten kanssa. Siellä on näille myös enemmän tilaa.

Tilaa ja mahdollisuuksia kaupungin suunnitteluun

Kokonaiskuvassa ratikka on suuri investointi saataviin päästövähennyksiin verrattuna. Siitä on kuitenkin paljon hyötyä kestävän kaupunkikehityksen kannalta.

Tampereen Ratikka Hämeenkadulla
Kuva: Tampereen Raitiotie Oy/ Pasi Tiitola

Raitiovaunu kulkee luotettavasti, sillä raiteet ovat enimmäkseen erillään muista liikenneväylistä. Se ei vie tilaa ajokaistoilta eivätkä muun liikenteen ruuhkat ja häiriöt juuri vaikuta siihen. Tiheän 7,5 minuutin vuorovälin ansiosta raitiovaunun kyytiin pääsee helposti aikatauluja tuijottamatta. Myös bussiliikenteen luotettavuus paranee syöttölinjoilla, kun bussireitit lyhenevät. Myös mahdollisuudet sähköbussien hyödyntämiseen lyhyillä reiteillä ovat paremmat. Keskustan viihtyisyys paranee bussiruuhkien vähentyessä, kun uusi kätevä matkustusväline korvaa useita ajoneuvoja. Tämä myös vapauttaa tilaa kävelyyn, pyöräilyyn ja oleskeluun.

Raitiotie on pysyvä, houkutteleva liikennereitti kaupungissa

Ennen kaikkea raitiotie vaikuttaa merkittävästi maankäytön mahdollisuuksiin. Raitiotie on pysyvä, houkutteleva liikennereitti kaupungissa. Sen ansioista toimistoille ja palveluille syntyy keskustan ulkopuolelle luontevia paikkoja, joihin pääsee sujuvasti joukkoliikenteellä. Raitiotie mahdollistaa myös tiheämmän asuinrakentamisen reitin varrelle, jolloin tehokas ja luotettava joukkoliikenne voi kuulua yhä useamman arkeen.

Samalla säästyvät niin ympäristö kuin verorahatkin, kun kaupunki-infrastruktuuria ja leveitä liikenneväyliä tarvitaan vähemmän uusille asuinalueille. Lähivuosina onkin varauduttu kaavoittamaan raitiotiehen tukeutuvaa asumista Hervannan,Turtolan ja Kalevan alueille sekä yritys- ja toimitilatarjontaa Kaupin kampukselle Taysin läheisyyteen ja Tullin alueelle.

Raitiotiellä on suorat päästövaikutuksensa, sillä se kuluttaa suhteessa vähemmän energiaa kuin dieselbussit. Kannattaa kuitenkin muistaa merkittävät välilliset päästövähennykset. Niitä syntyy, kun kaupunkirakennetta voidaan tiivistää ja joukkoliikenteen palveluja parantaa ja tarjota yhä useammille.

Elina Seppänen
Energia- ja ilmastoasiantuntija
Tampereen kaupungin Kestävä yhdyskunta -yksikkö