Nysse tiedottaa: Nyssen kesäkauden 2024 palvelutaso hyväksyttiin joukkoliikenne-lautakunnassa – Reittimuutoksia Ratikkalinjoille

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyi kesäkauden 2024 palvelutason 20.12.2023. Kesäaikataulukausi alkaa maanantaina 3.6.2024 ja päättyy sunnuntaina 4.8.2024. Verrattuna talvikauteen kesään 2024 tehdään merkittäviä linjastomuutoksia. Muutokset pohjautuvat osittain jo lautakunnassa hyväksyttyyn Nyssen läntinen linjastosuunnitelma vuodelle 2024–2025 -päätökseen.

Tampereen Ratikka Hämeenkadulla
Kuva: Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse

Kesäkauden 2024 linjastossa muutetaan etenkin Ylöjärven linjastokokonaisuutta ja suunnataan katseet jo tulevaan Lentävänniemen raitiotien liikennöintiaikaan. Lisäksi Länsi-Tampereella laajennetaan tiheästi liikennöitävää runkolinjaverkostoa ja parannetaan aluekeskusten saavutettavuutta joukkoliikenteellä.

Linjastomuutoksia on tulossa lähes kaikkiin Nysse-alueen kuntiin. Linjastomuutokset eivät liity pelkästään Ratikkaliikennöinnin käynnistämiseen vaan moni muutos vastaa kaupunkiseudun väestökasvuun ja joukkoliikennematkustuksen lisääntymiseen. Nyssen matkustajamäärät ovat kasvaneet koronan jälkeen merkittävästi, ja kasvun odotetaan jatkuvan myös kesäliikenteen osalta. Esimerkiksi vuoden 2019 ja vuoden 2023 kesäkausien matkustajamäärä on kasvanut lähes 30 %.

Kesäkauden linjastomuutokset

Linjoille 2, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 27, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 50, 55, 70, 73, 77, 79, 82, 85, 91, 92, 93, 94, 95KUTSU, 103 ei ole tulossa reittimuutoksia.

Kesäkaudella koululaislinjat 37, 39, 44, 46, 47, 48 (väli Sahalahti-Pohja), 58, 77 (väli Tottijärvi-Sammalisto), 78 Sarkola-Nokia, 79 (väli Pirkkala-Nokia) sekä 86 eivät liikennöi lainkaan. 

Muuttuvat linjat:

Reittimuutos Ratikkalinjalla 1 Tays, Kaupin kampus – Santalahti. Liikennöidään jatkossa Tays, Kaupin kampukselta keskustan läpi Santalahteen. Linjan päätepysäkki siirtyy Lentävänniemeen, kun Ratikkaliikenne laajentuu 7.1.2025. Reittimuutos on osa lautakunnan hyväksymää Nyssen läntistä linjastosuunnittelua vuosille 2024–2025. 

Reittimuutos Ratikkalinjalla 3 Hervantajärvi – Sorin aukio. Päätepysäkki siirtyy Santalahdesta Sorin aukiolle. Reittimuutos mahdollistaa tiheämmän vuorotarjonnan keskustan ja Hervannan välille ja tasaa linjojen 1 ja 3 matkustajamääriä keskustassa. Reittimuutos on osa lautakunnan hyväksymää Nyssen läntistä linjastosuunnittelua vuosille 2024–2025.  

Uusi linja 4 Länsi-Hervanta-Lukonmäki-Keskustori-Tesoma-Lielahti. . Korvaa liikennöinnin nykyisen linjan 6 reitillä välillä Länsi-Hervanta-Koskipuisto sekä linjan 13 reitillä välillä Lielahti-Tesoma. Kaakkois- ja Länsi-Tampereen aluekeskusten välille muodostuu vaihdoton yhteys.

Reittimuutos linjalla 6 Vatiala – Sorin aukio. Varaudutaan tulevaan Tampereen ratapiharakentamisen aikaiseen työmaahan. Linjalla pääsee Itä-Tampereelta edelleen vaihdottomasti keskustaan.

Reittimuutos linjalla 7 Linnainmaa-Janka-Kaleva-Keskustori-Rahola-Villilä-Kalkku-Tesoma. Reittimuutos Länsi-Tampereella. Villilän ja Raholan alueelta liikennöidään tiheästi ja laajoin liikennöintiajoin omaan aluekeskukseen Tesomalle ja Keskustorille. Reittimuutos on osa lautakunnan hyväksymää Nyssen läntistä linjastosuunnittelua vuosille 2024–2025.

Lakkautetaan linja 7Y Nurmi-Atala-Linnainmaa-Keskustori-Tesoma-Kalkku. Varhaisaamuisin ja yöaikaan linja 7 liikennöi Linnainmaalta Jankan, Kalevan, Keskustorin, Raholan ja Villilän sekä Kalkun kautta Tesomalle. Aitolahdentiellä yhteys toteutuu osin linjalla 28.

Reittimuutos linjalla 11 Pere-Partola-Toivio-Ratina-Armonkallio-Petsamo. Reittimuutos Ratinan ja Taysin välillä siten, että linjaa liikennöidään Armonkallion kautta Petsamoon. Linjan 26 liikennöinnistä välillä Petsamo-Ratina luovutaan. Linjalla yhdistetään jatkossakin Pirkkalan ja Tampereen asuinalueita osaksi Tampereen keskustan palveluita.

Reittimuutos linjalla 13 Lintuhytti-Hervanta-Hallila-Veisu-Koivistonkylä-Hatanpään sairaala-Ratina-Tampella-Tays Arvo. Reittimuutoksia Veisun ja Koivistonkylän alueella sekä keskusta-alueella. Linja liikennöi Ratinan, rautatieaseman ja Tampellan kautta Taysin kampukselle. Linja 13 yhdistää Hatanpään ja Taysin sairaala-alueet vaihdottomasti toisiinsa ja kehittää samalla Tampellan joukkoliikennepalvelua. Korvaa linjan 11 Tampellan alueella.

Lakkautetaan linja 14 Turtola-Ratina-Lamminpää. Linja korvataan Turtola-Ratina-välillä linjoilla 13 ja 32 sekä Lamminpää-keskusta-välillä linjalla 29.

Reittimuutos linjalla 15 Höytämö-Multisilta-Hatanpään sairaala-Ratina-Ranta-Kaarila-Tesoma-Rahola. Reittimuutos Länsi-Tampereella. Liikennöidään Lempäälän Höytämöstä ja Etelä-Tampereelta Hatanpään sairaalan kautta Länsi-Tampereelle, jossa reitti kulkee Ranta-Kaarilan kautta Tesomalle ja uudelle päätepysäkilleen Raholaan Korvenkadulle. Linja 15 korvaa Ranta-Kaarilassa linjan 26 sekä Korvenkadulla linjan 29.

Reittimuutos linjalla 18 Atala-Linnainmaa-Tays, Kaupin kampus. Reittimuutos tehdään runsaan asiakaspalautteen takia. Liikennöidään jatkossa Atalan päätepysäkiltä Nikinväylän kautta Piettasenkadulle ja edelleen Kaupin kampukselle.  

Reittimuutos linjalla 26 Multisilta-Ratinanranta-Tesoma-Sandvik. Korvaa lakkautettavaa linjaa 15A. Linja liikennöi Etelä-Tampereelta ruuhka-aikoina keskusta-alueelle ja Länsi-Tampereen työpaikka-alueelle.

Reittimuutos linjalla 28 Sorila-Linnainmaa-Tays, Kaupin kampus. Linja muuttuu ratikan liityntälinjaksi. Aitolahdentielle saadaan nykyistä tiheämpi vuorotarjonta.

Reittimuutos linjalla 29 Lamminrahka-Linnainmaa-Tays-Finlayson-Tesoma-Lamminpää. Päätepysäkki siirtyy Raholasta Lamminpäähän. Linja liikennöi Tesomalta Tohlopinrannan kautta vaihdottomasti Taysille.

Reittimuutos linjalla 32 Tays Arvo-Ristinarkku-Turtola-Koivistonkylä-Viinikka-Ratinanranta-Särkänniemi. Liikennöintialue laajenee, jolloin Taysin alue saavutetaan useammilta asuinalueilta. Vaihdoton yhteys Hakametsän ja Messukylän alueelta Taysille päättyy. Korvaa Turtolan ja Koivistonkylän alueella linjan 14.

Uusi linja 34 Lielahti-Tesoma-Pitkäniemi-Suuppa-Pirkkala, Tredu. Lielahden ja Pirkkalan lentoaseman välinen poikittaislinja tarjoaa yhteydet Tesomalle, Pitkäniemeen, Pirkkalan keskustaan ja työpaikka-alueille. Pirkkalassa linja liikennöi lentoaseman koulukeskukselle.  

Reittimuutos linjalla 41 Huutijärvi – Kangasala – TAYS, Kaupin kampus. Linjan päätepysäkki siirretään Kangasalla Mobiliasta Huutijärvelle. Lentolassa reitti muutetaan kulkemaan Mäkirinteentien kautta.

Reittimutos linjalla 42 Kuhmoinen – Kangasala – Tampere. Kangasalla vuorot kiertävät Mobilian kautta korvaten siellä linjat 40B ja 41.

Uusi linja 45 Kangasala-Ruutana-Linnainmaa. Aloittaa liikennöinnin Kangasalan keskustan ja Ruutanan sekä Ruutanan ja Linnainmaan välillä. Ruutanan alueella palvelevat jatkossa linjat 95 ja 45. Linja 28 ei enää liikennöi Ruutanaan.

Reittimuutos linjalla 52 Haurala/Laasonportti-Lempäälä-Vanattara/Ruskea-ahde-Sääksjärvi-Keskustori. Lähtö- ja päätepysäkki siirtyy Tampereen keskustassa Keskustorille.

Palvelumuutos linjalla 58 Ideapark-Kulju-Sääksjärvi-Hervanta. Liikennöinti keskeytetään kesäajaksi. Lempäälän ja Hervannan välillä on ollut erittäin vähän matkustajia. 

Lakkautetaan linja 70Y Nokian asema-Rahola-Keskustori. Varhaisaamuisin sekä yöaikaan Nokian ja Tampereen välillä liikennöi linja 70.

Reittimuutos linjalla 71 Nokia-Kalkku-Tesoma. Linja liikennöi Rounionkadun sijaan Kalkuntien ja Kalkun päätepysäkin kautta Tesomalle. Yhteys Nokian ja Tesoman välillä säilyy, mutta yhteys Nokialta Myllypuroon on jatkossa vaihdollinen.

Reittimuutos linjalla 80 Moisio-Haavisto-Soppeenmäki-Vuorentausta-Lielahti-Keskustori. Ylöjärvellä otetaan käyttöön uusittu linjastokokonaisuus. Linja tarjoaa Ylöjärveltä yhteyden Lielahden kaupallisiin palveluihin ja Vuorentaustan alueelta Ylöjärven keskustaan. Korvaa linjojen 80A ja 28 liikennettä. 

Uusi linja 81 Asuntila-Soppeenmäki-Keskustori. Aloittaa liikennöinnin Asuntilasta Soppeenmäen kautta Keskustorille. Korvaa linjan 80B. Ratikkaliikenteen käynnistymisen myötä linja katkaistaan Hiedanrantaan tammikuussa 2025.

Uusi linja 83 Metsäkylä-Soppeenmäki-Keskustori. Uusi linja 83 aloittaa liikennöinnin Metsäkylästä Soppeenmäen kautta Keskustorille. Korvaa linjan 80C.

Reittimuutos linjalla 84 Soppeenmäki-Elovainio-Takamaa. Liikennöi päivittäin Soppeenmäen asuin- ja teollisuusalueelle sekä Elovainion kaupallisiin palveluihin.

Reittimuutos linjalla 90 (Terälahti)-Kämmenniemi-Sorila-Keskustori. Liikennöidään jatkossa vt. 9 kautta välillä Sorila-Niihama. Matka Pohjois-Tampereelta keskustaan nopeutuu. Linnainmaalle pääsee joko kulkemalla Niihaman pysäkiltä tai vaihtamalla Sorilassa linjaan 28.

Reittimuutos linjalla 95 Orivesi-Ruutana-Tampere, linja-autoasema. Liikennöi Kangasalan Ruutanan alueelta vaihdottomasti Tampereelle ja Orivedelle.

Kesäkauden 2024 linjareitit karttapalvelussa >

nysse.fi

Lisätiedot:

Nysse, Tampereen seudun joukkoliikenne:

Suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen, p. 050 5526124
juha-pekka.häyrynen@tampere.fi

Joukkoliikennesuunnittelija Leena Huhtala, p. 044 4309088
leena.k.huhtala@tampere.fi

Lue myös: