Raitiotien läheisyydessä työskenteleminen

Tampereen Raitiotie Oy:ltä tulee aina hakea suostumus työskenneltäessä 4 m lähempänä ulommaista raitiotiekiskoa tai pysäkkialueella. Lupa haetaan alapuolella olevan linkin kautta aukeavalla suostumushakemuksella.

Mikäli työ tapahtuu 1,5 metrin etäisyydellä tai lähempänä ratajohdon jännitteisiä osia kuten ajojohtimia, sähköradan kiinnitysorsia tai johtimen ripustimia, lupaprosessissa tarkistetaan, vaatiiko työ jännitekatkon. Raitiotien ajolangat ovat liittymissä normaalisti 5,5 metrin korkeudessa, joten Tampereen Raitiotie Oy:hyn on oltava yhteydessä myös silloin, kun ajojohtimien alta kuljetetaan yli 5 metriä korkeita erikoiskuljetuksia.

  • Suunnitelmassa on varmistettava, että raitiotiejärjestelmän turvallisuus sekä työ- ja liikenneturvallisuus pystytään turvaamaan

Jos työ vaatii jännitekatkon, niin se voidaan toteuttaa sähköradan kunnossapitäjän toimesta aikaisintaan 2 viikon (14 vrk) kuluttua pyynnöstä. Tämä on syytä huomioida suostumushakemuksen aikataulutuksessa.

  • Rata-alueen yläpuolella työskentely on otettava huomioon riskien arvioinnissa
  • Yläpuolella työskentely vaatii aina jännitekatkon
  • Työskentelyetäisyys jännitteisistä osista alle 1,5 m

Suostumuksen voi pyytää myös määräaikaisena pidemmälle ajanjaksolle, jos kyseessä ovat esim. toistuvat pienimuotoiset työt.

Suostumushakemus

Lomakkeella on  ilmoitettava seuraavat asiat:

  • Perustiedot tehtävästä työstä (mm. työalueen sijainti)
  • Yhteystiedot (määritettävä työstä vastaava, joka on tavoitettavissa työn ajan)
  • Aikataulu
  • Työn turvallisuussuunnitelma ja muut täydentävät dokumentit laitetaan liitteeksi

Huom! Suostumushakemuksen täytössä on huomattu ongelmia Internet Explorer ja Safari-selaimella. Suosittelemme käyttämään suostumushakemuksen täyttämiseen Google Chrome-selainta.

Suostumushakemus

Ratikkaturvakoulutukset

Tampereen Raitiotie Oy järjestää Ratikkaturvakoulutusta raitiotien läheisyydessä työskenteleville.

Ratikkaturva-koulutuksessa käydään läpi muun muassa sekä työturvallisuuden että raideliikenteen turvallisuuden varmistamisen toimenpiteet raitiotiejärjestelmän läheisyydessä työskenneltäessä, väliaikaisten ja pysyvien rakenteiden sijoittaminen raitiotiejärjestelmän läheisyyteen sekä sähköturvallisuuteen ja maadoituksiin liittyvät asiat ml. jännitekatkomenettelyt.

Ratikkaturvakoulutus

Turvallisuushavainnot

Turvallisuushavaintoja niin alueella työskentelystä, näistä ohjeistuksista tai muusta mahdollisesta voi antaa alapuolella olevan linkin kautta.

Turvallisuushavainnot

Ammattilaisille

Oletko tulossa töihin raitiotievarikolle tai suunnitteletko töiden tekemistä raitiotiealueen läheisyydessä? Sivulta löydät kaiken tarvitsemasi tiedon ja ohjeet.

Ammattilaisille