Sosiaalinen vastuu Tampereen Raitiotie Oy:ssa

Tampereen Raitiotie Oy kantaa välitöntä sosiaalista vastuuta oman henkilökuntansa hyvinvoinnista ja välillisesti alihankkijoidensa palveluksessa työskentelevien ihmisten hyvinvoinnista. Sosiaalinen vastuu vaikuttaa muun muassa henkilöstö-, sopimus- ja koulutuspolitiikassa, laadunvalvonnassa, sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä sekä yrityksen johtamis- ja ohjauskeinoissa.

Henkilökunta

 • Koulutamme työntekijöitämme ja panostamme osaamisen kehittämiseen.
 • Osallistamme työntekijöitä yrityksen päätöksentekoon.
 • Panostamme työntekijöidemme työterveyteen.
 • Panostamme työntekijöidemme työturvallisuuteen.
 • Parannamme työntekijöidemme työskentelyolosuhteita: panostamme työvälineisiin ja tarjoamme mahdollisuuden keskytyksettömään työskentelyyn.
 • Pidämme huolta työntekijöidemme työpätevyyksistä.
 • Teemme säännönmukaista lakisäädösseurantaa (EHS).
 • Tuemme työn ja muun elämän tasapainoa tarjoamalla etätyömahdollisuuden.
 • Tarjoamme oikeudenmukaisen ja kannustavan palkan ja tulospalkkiojärjestelmän. Lisäksi työntekijöidemme käytössä on liikunta- ja kulttuurietu.
 • Panostamme työyhteisön ja johtamisen laadun kehittämiseen, jonka tavoitteena on, että henkilöstö arvostaa työtään ja työnantajaansa ja on motivoitunut hyviin työsuorituksiin.
 • Kartoitamme työntekijöidemme työhyvinvointia kyselyllä. Tarvittaessa tartumme epäkohtiin ja teemme tarvittavat toimenpiteet.

Yhteiskunta ja lähiyhteisö

 • Turvaamme toimivan liikennejärjestelmän.
 • Olemme vuorovaikutuksessa ja teemme yhteistyötä julkisen sektorin, muiden yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa.
 • Teemme yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja pyrimme tarjoamaan harjoittelupaikkoja.
 • Tarjoamme koulutuksia kolmansille osapuolille: Ratikkaturvakoulutukset verkossa, sekä viranomaiskoulutukset.
 • Tarjoamme työpaikkoja: työllistämisvaikutukset mm. työttömien työllistäminen Raitiotiellianssin kannustinjärjestelmän kautta.
 • Tuemme paikallisia hankintoja.
Tyttöjä Tampereen Ratikassa

Matkustajat, yhteistyökumppanit ja markkina

 • Palveluintegraattorina pyrimme takaamaan palveluiden laadun, ympäristöystävällisyyden ja parantamaan turvallisuutta.
 • Tiedotamme avoimesti palveluistamme matkustajille.
 • Käytämme läpinäkyvää hinnoittelua.
 • Tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa asiakaspalautejärjestelmämme kautta.
 • Suoritamme maksut ajallaan tavarantoimittajille ja liikekumppaneille.

Palvelut ja hankintaketjut

 • Kehitämme raitiotiejärjestelmää, joka täyttää matkustajien toiveet kestävästä kehityksestä.
 • Yhtiömme velvoittaa noudattamaan vastuullisia toimintatapoja ja ohjeistuksia alihankintaketjussa.
 • Arvostamme matkustajiemme ja palveluntuottajiemme työtekijöiden terveyttä, turvallisuutta, sekä yksityisyyden suojaa.
Matkustaja Tampereen Ratikassa