Tampereen Raitiotie Oy harjoittaa hyvää taloudenhoitoa, käyttää resursseja tehokkaasti sekä tuottaa tasaisesti ja pitkäjänteisesti taloudellista hyötyä eri sidosryhmilleen. Taloudellisesta vastuuta huomioidaan esimerkiksi yrityksen hallintoperiaatteissa, riskienhallinnassa, sijoitussuunnitelmassa, luotto-, hinnoittelu- ja ostopolitiikassa sekä sisäisissä ohjeissa.

Tampereen Raitiotie Oy:n taloudellinen vastuu

Tampereen Raitiotie Oy on voittoa tavoittelematon kaupungin omistama yhtiö, jolloin oma sisäinen tehokkuus on merkittävässä roolissa taloudellisen vastuullisuuden osalta. Yhtiön on käytettävä resursseja tehokkaasti ja hallittava taloudelliset ja toiminnalliset riskit.

  • Pysymme raitiotiehankkeelle budjetoiduissa kustannuksissa ja huolehdimme aikataulun toteutumisesta.
  • Käytämme modernia taloushallintojärjestelmää, joka mahdollistaa talouden seurannan liki reaaliaikaisesti.
  • Raportoimme taloudesta kuukausittain ja kvartaaleittain.
  • Teemme hankinnat hankintaohjeen mukaisesti.
  • Olemme järjestäneet riskienhallinnan tehokkaasti: vähennämme yllätyksiä ja lisäämme taloudellista vakautta sekä parannamme mahdollisuuksia arvioida kannattavuuden kehittymistä.
  • Ehkäisemme harmaata taloutta ja korruptiota.
  • Maksamme veroja.