Vastuullisuus Tampereen Raitiotie Oy:ssä

Tampereen Raitiotie Oy huomioi toimintansa taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset sekä kehittää ja johtaa näitä tekijöitä yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa. Yritys ymmärtää roolinsa yhteiskunnassa ja näkee paremmin sen arvon, jota se voi toiminnallaan tuottaa sekä yhteiskunnalle että itselleen.

Tampereen Raitiotie Oy:n arvot ja niiden toteuttaminen toiminnassa

Tampereen Raitiotie Oy:n arvot rakentuvat tavoitteellisuuden, avoimuuden ja oikeudenmukaisuuden ympärille.

Tavoitteellisuus: Työskentelemme ylittääksemme tavoitteemme, käyttäen hyväksi innovatiivisia ratkaisuja ja haastaen totuttuja toimintatapoja.

  • Yhtiöllä on yhteiset lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet, sekä jokaisella yhtiön työntekijällä on omat vuositavoitteet.
  • Yhtiössä toimii monitoimijaympäristön idearyhmä ja Raitiotieallianssi ylläpitää idealaatikkoa, jossa työntekijöitä palkitaan viikon ja kuukauden ideoista.
  • Raitiotien osalla 2 hyödynnetään osan 1 innovatiivisia ratkaisuja.

Avoimuus: Toimimme rehellisesti, läpinäkyvästi ja olemme avoimia myös uusille ratkaisuille ja ideoille.

  • Viestintä ja tiedottaminen ajankohtaisista asioista tapahtuu niin sisäisesti kuin ulkoisesti.
  • Yhtiö raportoi säännöllisesti kaupungin omistajaohjaukselle ja konsernihallinnolle.

Oikeudenmukaisuus: Kohtelemme kaikkia osapuolia yhdenvertaisesti.

  • Kilpailutukset hoidetaan lain  ja ohjeiden mukaisesti.
  • Johto kohtelee työntekijöitä inhimillisesti ja oikeudenmukaisesti.

Tampereen Ratikka Hämeenkadulla

Vastuullisuus – Tampereen kaupunki

Tampereen uusi strategia, Tampere – Sinulle paras, ulottuu vuoteen 2030. Tampereen kaupungin tavoitteena on kasvaa kestävästi ja olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Keskeistä on vähentää kaupunkikehityksen, asumisen, liikkumisen, energian ja kulutuksen päästöjä. Kestävä Tampere 2030 -ohjelmaa toteutetaan yhteistyössä kaupungin yksiköiden, liikelaitosten ja tytäryhteisöjen sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Kaupungin ilmastotoimenpiteet on koottu Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartaksi. Älykkään ja kestävän liikenteen saralla Tampereen Ratikka on yksi tärkeimmistä panostuksista julkiseen liikenteeseen. Tampereen Raitiotie Oy on mukana ilmastotoimissa muun muassa hankkimalla vihreää sähköä raitiotieliikenteeseen.