Raitiotieallianssi uusii Hämeenkadun kokonaan raitiotien rakentamisen ohella – valtaosa raitiotieradasta valmistuu tänä vuonna

 

Raitiotieallianssi uusii Hämeenkadun kokonaan raitiotien rakentamisen ohella – valtaosa raitiotieradasta valmistuu tänä vuonna

Raitiotieallianssi uusii raitiotien rakentamisen yhteydessä kaikki Hämeenkadun jalkakäytävät, maanalaisen kunnallistekniikan, eli johdot ja putket, sekä katuvalaistuksen katusuunnitelmien mukaisiksi. Tampereen kaupunki ja Raitiotieallianssi ovat sopineet rakentamissisällön laajennuksesta Hämeenkadun osalta. Hämeenkadun raitiotien rakentamistyöt valmistuvat vuonna 2021, ja viimeinen osuus kadun reuna-alueista eli jalkakäytävistä ja pyöräilyväylistä vuonna 2022. Raitiotierataa osalle 1 (keskusta-Hervanta-Tays) rakennetaan tänä vuonna ennätysmäärä, ja valtaosa kiskotöistä valmistuu vuoden loppuun mennessä. 

Uusi Hämeenkatu valmistuu vaiheittain

Hämeenkatu uusitaan katusuunnitelmien mukaisiksi samoilla liikennejärjestelyillä ja samoissa kaivannoissa yhtä aikaa raitiotien rakentamisen kanssa. Työjärjesteys Hämeenkadulla toteutetaan niin, että ensin rakennetaan raitiotie ja sen jälkeen kadun reuna-alueet. 

– Arvioimme, että kadunrakennustyöt on järkevää tehdä nyt yhtä aikaa raitiotien rakentamisen yhteydessä. Katu uusittaisiin joka tapauksessa myöhemmin, mutta näin toimien töiden kokonaiskesto ja haitta liikenteelle ja toimintaympäristölle on pienempi. Haluamme myös varmistaa, että rakentamisessa saavutetaan paras mahdollinen tekninen toimivuus ja vältytään eri rakennusvaiheiden ja eri toimijoiden yhteensovituksen tuomilta laaturiskeiltä, Tampereen kaupungin rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen toteaa.

Hämeenkadun jalkakäytävien rakentamistyöt toteutetaan samalla tavoin joka kohdassa.  Ensin uusitaan jalkakäytävien alusrakenteet eli puretaan kiveykset, vaihdetaan tarvittavilta osin maamassat, asennetaan sähkörata-ja valaisinpylväiden perustukset sekä tehdään kasvualustat uusille katupuille. Sen jälkeen asennetaan sähkö-ja valaisinpylväät, istutetaan katupuut sekä kivetään jalkakäytävät ja pyöräilyväylät. Tarpeen mukaan uusitaan myös kiinteistöjen vesi-, hulevesi-ja-ja kaapeliverkostoja.  Samaan aikaan rakennetaan raitiotietä kadun keskellä.

– Radan rakentamisessakin ensimmäisenä siirretään kunnallistekniikka eli putket ja johdot pois tulevan radan alta. Samalla putket uusitaan, jolloin niiden käyttöiäksi saadaan useita kymmeniä vuosia. Hämeenkadulla näistä töistä pääosa on jo tehty, ja raitiotien rakentaminenkin on suunniteltua pidemmällä, Raitiotieallianssin projektipäällikkö Mikko Nyhä kertoo.  – Kadun keskellä jatkamme radan rakentamista  yhtä aikaa jalkakäytävätöiden kanssa.

Kadunrakennustöistä kulkumuutoksia Hämeenkadulla asioiville

Tuulensuussa kiveystyöt ovat käynnissä ja kortteli valmistuu kesäkuussa. Lisäksi Hämeenkadun länsipäässä tehdään tänä vuonna valmiiksi Näsilinnankadun ja Kuninkaankadun välinen kortteli, ja tavoitteena on myös Kuninkaankadun ja Aleksis Kiven kadun välinen osuus kadun pohjoisreunalla. Töitä aloitetaan tällä osuudella myös Hämeenkadun eteläpuolella. Hämeenkadun itäpäässä tavoite on rakentaa Aleksanterinkadun ja Rautatienkadun välinen osuus, lukuunottamatta Hämeenkadun eteläreunalla olevaa talotyömaan kohtaa.  Jalkakäytäväalueiden uusiminen tuo Hämeenkadulla liikkuville kulkumuutoksia.

– Tiedämme, että työt aiheuttavat haittaa asukkaille ja yrityksille. Siksi työn toteuttamisessa painotetaan, että Hämeenkadulla kulkeminen olisi mahdollisimman sujuvaa. Keskustassa asiointia ei kannata vältellä, sillä kiinteistöihin ja liikkeisiin pääsy sekä huoltoajot varmistetaan töiden aikana. Myös yritysten ja kiinteistöjen tiedotukseen panostetaan, Milko Tietäväinen korostaa.

Töiden aikana Hämeenkadun bussiliikennejärjestelyt säilyvät nykyisen kaltaisena. Vuonna 2019 bussiliikenne kulkee Tuulensuusta Keskustorin suuntaan ja Hämeenkadun itäpäässä molempiin suuntiin. Kadun ylityspaikkoja ja bussipysäkkejä voidaan töiden aikana joutua siirtämään. 

Raitiotien rakentaminen aikataulussa

Tampereen raitiotien osan 1 (keskusta–Hervanta–Tays) rakentaminen etenee edelleen suunnitelmien mukaisesti. Hankkeesta on valmiina yli puolet eli 54 prosenttia. Rataa on rakennettu noin kuusi kilometriä.

– Etenemme täysin aikataulussa. Alkanut kausi on yhtä vilkas kuin viime vuosi, mutta kaksoisraidetta rakennetaan raitiotielinjalla enemmän, noin kahdeksan kilometriä lisää. Siitä isoin osa on Hervannan valtaväylän varrelle tänä kesänä rakennettava sepelirataosuus, Mikko Nyhä toteaa. – Lisäksi varikolle tehdään raidetta noin kaksi kilometriä. Myös Hervannan valtaväylän varrelle rakennetut isot raitiotiesillat valmistuvat tänä vuonna, ja  ratatyöt ja raitiopysäkkien rakentaminen jatkuvat keskustassa, Kalevassa ja Hervannassa.  

Radan varteen tulee uutta viherympäristöä. Kalevassa Sammonkadulle istutetaan yli kaksisataa uutta katupuuta kevään ja syksyn aikana. Lisäksi nurmirataa kylvetään loppusyksystä sekä Sammonkadulle että Teiskontielle.

Varikolla on talven aikana valettu hallien lattiat,  tehty talotekniikan töitä, rakennettu väliseiniä ja asennettu isot taiteovet ja ikkunat. Kevään aikana varikolla valmistuvat kiskoasennukset säilytyshallissa, jonka jälkeen päällysrakennetöitä tehdään varikon piha-alueella sekä korjaamohallissa. Varikolle tulee raidetta yhteensä noin kolme ja puoli kilometriä, josta vajaa puolet asennetaan sisätiloihin.

Tänä vuonna tehdään edelleen radan sähkönsyöttöön liittyviä järjestelmiä, vaihteisiin tulevia turvalaitteita sekä katujen liikennevaloja, valaistusta ja raitiotien ajojohtoja. Raitiotien sähkönsyöttöasemat ovat kaikki rakenteilla ja ne valmistuvat kesän aikana. Raitiotien ajojohtimia on asennettu jo Hervannan valtatien varrella sekä Hervannassa. Työt jatkuvat keväällä seinäkiinnistysten asennuksilla keskustassa, ja syksyllä jatketaan ajojohtimien asennuksia Kalevassa.

Rakentamiskustannukset tavoitteessa

Myös raitiotiehankkeen kustannukset ovat suunnitellun mukaiset. Tampereen kaupunginvaltuuston lokakuussa 2016 hyväksymä raitiotien osan 1 toteutusvaiheen tavoitekustannus oli 219,02 milj. euroa. Toteutusvaiheen aikana raitiotien työsisältöön on hyväksytty lisäyksiä 4,4 miljoonaa euroa ja tilaajalle kuuluvaa kustannustason nousua 3,7 miljoonaa euroa. Raitiotieallianssilta on lisäksi erikseen tilattu katurakentamista mm. Hämeenkadulle sekä raitiotien rakentamisen yhteydessä tehtäviä vesihuoltotöitä yhteensä 33,5 miljoonaa euroa.   Näiden jälkeen uusi tavoitekustannus on nyt noin 261 miljoonaa euroa.  Töiden ja kustannusten etenemistä voi seurata kaupungin nettisivuilla sekä raitiotieallianssin nettisivuilla

Raitiotien osan 2 suunnittelu etenee

Tampereen raitiotien läntisen jatko-osuuden suunnittelu keskustasta kohti Lentävänniemeä on käynnissä. Tampereen Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 5.3.2019 Niemenrantaan sijoittuvat katusuunnitelmat Federleynkadulle, Niemenrannanaukiolle ja Kehyskadulle. Lautakunta hyväksyi myös kaupungin puoleisessa päässä sijaitsevat suunnitelmat Sepänkadulle, Paasikivenkadulle ja Rantatielle. Raitiotieallianssi jatkaa raitiotien länsiosan suunnittelua. Tavoite on, että Tampereen kaupunginvaltuusto tekee päätöksen raitiotien osan 2 rakentamisesta viimeistään syksyllä 2020.   

Raitiotien rakentamisen vaikutuksista ja liikennejärjestelyistä tiedotetaan töiden edetessä rakentamisen lähialueilla ja Raitiotieallianssin eri kanavissa: raitiotieallianssi.fi, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.  Bussiliikenteen aikataulu-ja reittitiedot rakentamisen aikana: Tampereen seudun joukkoliikenne

Lisätietoja:

Raitiotieallianssin projektipäällikkö
Mikko Nyhä
NRC Group Finland
puh. 040 863 0450

Rakennuttamisjohtaja
Milko Tietäväinen
Tampereen kaupunki
puh. 040 506 8600

Teksti: Marja Merta, NRC Group Finland