Kilpailukysymykset ja vastaukset / Competition Questions and Answers

Kilpailukysymykset ja vastaukset / Competition Questions and Answers

 

Vuohenojan maisemateoksen taidekilpailun kysymysaika on päättynyt. Alla esitetyt kysymykset vastauksineen:

The question time for the Competition for landscape artwork has ended. Questions and answers below:

Kilpailuohjelmassa sanottiin, että ainakin yhden osallistujan tulee olla ammattitaiteilija. Lasketaanko tähän mukaan esimerkiksi arkkitehdit tai muotoilijat? Tai mitä tämä tarkoittaa esimerkiksi ulkomaisten osallistujien kohdalla?
Kilpailuohjelman alussa on todettu myös kysymykseen liittyen; ”Raitiotien kehitysohjelma yhteistyössä Tampereen taidemuseon kanssa kutsuu suomalaisia ja ulkomaalaisia kuvataiteilijoita ottamaan osaa Raitiotien taiteen maisemateoksen taidekilpailuun”

Ammatti kuvataiteilijoita ovat Suomen Taiteilijaseuran jäsenliittojen jäsenet (MUU ry, Suomen Kuvanveistäjäliitto, Suomen Taidegraafikot, Taidemaalariliitto ja Valokuvataiteilijoiden liitto), sekä taiteilijat, joilla on vastaavien järjestöjen jäsenyys muissa maissa tai joilla on taidekoulutus tai useamman vuoden pituista todennettua taiteilijan ammatissa toimimista esim. myönnettyjä taiteilija-apurahoja, teoksia kokoelmissa tai julkisissa tiloissa taikka näyttelytoimintaa. Kun on kysymys työryhmästä, on vähintään yhden sen jäsenistä täytettävä edellä mainitut ehdot.

The competition program said that at least one participant should be a professional artist. Do you include architects or designers, for example? Or what does this mean for foreign participants, for example?
In the beginning, the competition program states;“The Tramway Development Programme, in collaboration with Tampere Art Museum, invites Finnish and foreign artists to take part in the landscape artwork competition for Tramway art.”

Professional visual artists include members of the Finnish Artists’ Association (MUU, Association of Finnish Sculptors, The Association of Finnish Printmakers, The Finnish Painters’ Union and Association of Photographic Artists), as well as artists who are members of similar organizations in other countries or who have artistic education or several years scholarship, works of art in collections or public spaces, or exhibitions. In the case of a group, at least one of its members must fulfil the above conditions.

Onko kilpailun nimi merkittävä lähetyksen päälle?
Kyllä. Kilpailun nimi ”Vuohenojan maisemateoksen taidekilpailu” merkitään kuoren tai paketin päälle selvästi.

Should the name of the competition be marked on the shipment?
Yes. The envelope or package should be marked with ”Competition for Vuohenoja Landscape artwork”.

 

Liitteessä 1. oli virhe. Mittatikun 1000 metrin olisi pitäny tolla 100 metriä. Korjattu liite löytyy nyt kilpailuohjelman liitteenä.

There was a mistake on attachment 1. The measurement line had 1000 meters instead of 100 meters. The attachment has now been corrected.