Taidetta raiteilla -julkisen taiteen seminaari/ ART ON TRACKS Seminar

Taidetta raiteilla -julkisen taiteen seminaari/ ART ON TRACKS Seminar

Aika/ Date: 21. 3. 2019 klo 10-18/ 10 a.m – 6 p.m
Paikka/ Place: Työväenmuseo Werstas, Auditorio/ Labor Museum Werstas, Auditorium (Väinö Linnan aukio 8, 33210 Tampere, Finland, sijainti kartalla/location on map)

Kansainvälinen Taidetta raiteilla -seminaari tuo esiin julkisen taiteen toteutumista erilaisissa raideliikenteen ympäristöissä: miten taidetta on toteutettu Tukholman Tunnelbanassa tai Bybanessa Bergenissä? Seminaari on suunnattu laajalle kohdeyleisölle taiteilijoista julkisen taiteen moninaisiin toimijoihin; kaavoittajista raitiohankkeiden suunnittelijoihin sekä moninaisiin yhteistyötahoihin.

Seminaari on maksuton, mutta rajallisen paikkamäärän vuoksi pyydetään ennakkoilmoittautuminen. Seminaarin kieliä ovat suomi, ruotsi ja englanti. Lounas on omakustanteinen, mutta tarjoamme kahvin (ilmoita mahdolliset allergiat).

Seminaarin järjestämisestä vastaavat Tampereen kaupungin Raitiotien kehitysohjelma ja Tampereen Raitiotie Oy yhdessä Frei Zimmerin kanssa.


The International Art on Tracks Seminar highlights the implementation of public art in different railway environments: how art has been implemented in Stockholm’s Tunnelbana or in Bybanen in Bergen? The seminar is targeted at a broad audience from artists to public art actors; from tramway planners to various collaborators.

The seminar is free of charge, but due to the limited number of seats, pre-registration is requested. The languages ​​of the seminar are Finnish, Swedish and English. Lunch is self-financed, but we offer coffee (please indicate any allergies).

The seminar is organized by the Tramway Development Program of the City of Tampere and Tampere Tramway Ltd together with Frei Zimmer.

Ohjelma / Program

Seminaarin juontaa ja moderoi taidehistorioitsija, kuvataidekriitikko
MAARIA SALO
Seminar will be hosted by Maaria Salo, Art historian, art critic

10.00
Tervetuloa/ Welcome
ALEKSI JÄNTTI
Apulaispormestari, Tampereen kaupunki – Deputy Mayor, City of Tampere

10.15
Taideohjelma Bergenissä – Identiteetin ja suhteiden rakentamista taiteella julkisessa tilassa
The Bergen Light Railway Art Program – Art as an Identity and Relationship Builder in the Public Space
JORGEN BLITZNER (NO)
Taiteilija, tuottaja, Bergenin taideohjelman taiteellinen johtaja (2008-2017)
Artist, producer, Head of the Committee Bergen Light Rail (2008-2017)
+ KYSYMYKSIÄ JA KESKUSTELUA/ QUESTIONS AND DISCUSSION

11.15
Tapaustutkimus: Länsimetron taideohjelma – onnistumisia ja ongelmia
Case Study: Art Program Länsimetro – successes and failures
JAAKKO NIEMELÄ
Taiteilija, Länsimetron taideohjelman koordinaattori Helsinki/Espoo
Artist, coordinator of Art Program in Länsimetro, Helsinki/Espoo

12.15
LOUNASTAUKO – LUNCH

13.15
Valoa tilassa, taiteilijan puheenvuoro julkisesta taiteesta
Light Space, Artist Talk on Public Art
DAVID SVENSSON (SE)
Taiteilija, Malmö
Artist, Malmö
+ KYSYMYKSIÄ JA KESKUSTELUA/ QUESTIONS AND DISCUSSION

14.15
Rakenteilla raidetaidetta – taiteen ja tekniikan suunnitelmat ja ratkaisut Tampereella
Building Art on Tracks : Art program and technical solutions in Tampere
HEINI ORELL
Koordinaattori coordinator Freizimmer yhdessä/together with
ANTTI HAUKKA
Projektipäällikkö, Tampereen kaupunki, Raitiotien kehitysohjelma
Project Manager City of Tampere, Tramway Program

15.00
KAHVITAUKO – COFFEE

15.20
IHME 2016: Katerina Sedan Ratikkasoittajien kiertue – yllätyksellisyys ja yleisön roolit
Tram Buskers´ Tour by Katerina Seda; the element of surprise and the varying roles of passengers
PAULA TOPPILA
Kuraattori ja IHME-nykytaidefestivaalin toiminnanjohtaja, Helsinki
Curator and Executive Director of IHME Contemporary Art Festival, Helsinki.

15.50

Hannon asema, Japani 2019 Hanno Station, Japan
TAINA VÄISÄNEN
Arkkitehti, Architect Neo ARK, Tampere

16.15 -17.00
PANEELIKESKUSTELU Suomeksi/PANEL DISCUSSION in Finnish
Moderator: Maaria Salo
– Aleksi Jäntti, City Of Tampere, Chairman of the Public Art Program of Tramway in Tampere
– Tuula Lehtinen Artist, Director of Freizimmer Tampere
– Lotta Mattila, Artist, Niittykummun metroasema Helsinki
– Jaakko Niemelä, Artist, Länsimetro Helsinki/Espoo
– Ville-Mikael Tuominen, Project Director, City of Tampere, Tramway Program
– Taina Väisänen, Architect Neo ARK, Tampere

17.00-
Avajaiset Opening of the Exhibition Galleria Nottbeck, Finlayson
Avajaispuhe Opening Speech
TAINA MYLLYHARJU
Tampereen taidemuseon johtaja, Director of Tampere Art Museum

Lounas on omakustanteinen, mutta tarjoamme kahvin (ilmoita mahdolliset allergiat).

Lisätietoa ja ilmoittautumiset/ Additional info and registration:

15.3.2019 mennessä/ registration by March 15th 2019:
maaria.freizimmer@gmail.com
puh./tel. +358 (0)44 230 3170