Raitiotien läheisyydessä työskentelemiseen tulee hakea suostumus Tampereen Raitiotie Oy:ltä. Täytä alla oleva lomake, jolla haet suostumuksen raitiotiealueella tai sen välittömässä läheisyydessä työskentelyyn. Suostumus tulee hakea viimeistään 14 vuorokautta ennen työn aloittamisajankohtaa. Toimitamme myönnetyn suostumuksen hakijalle sähköpostilla. Suostumuslomakkeita käsitellään aina maanantaisin. Liitä suostumus tämän jälkeen Tampereen kaupungin katulupahakemukseen.

Mikäli myönnettyyn suostumukseen liittyvä työ peruuntuu, sen ajankohta tai työn sisältö muuttuu, tulee asiasta viipymättä ilmoittaa ja/tai sopia erikseen Tampereen Raitiotie Oy:n kanssa.

Raitiotien läheisyydeksi määritellään alue, joka sijaitsee 4 metrin etäisyydellä raitiotien uloimmasta kiskosta. Mikäli työ tapahtuu 1,5 metrin etäisyydellä tai lähempänä ratajohdon jännitteisiä osia vaatii työ jännitekatkon. Lisätietoa radan jännitteisistä osista löydät Ratikkaturva-koulutuksesta. Suostumushakemuksen laatija arvioi ensisijaisesti itse jännitekatkotarpeensa.

HUOM! Myös suostumusmenettelyalueen ulkopuolella yli 4 metrin etäisyydellä raitiotien uloimmasta kiskosta voi olla raitiotien rakenteita, joihin kohdistuvasta työskentelystä tulee ilmoittaa kuten työstä raitiotien läheisyydessä. Näitä kohteita ovat esimerkiksi:
– Raitiotien sähköradan kannatinlangat seinäkiinnikkeellä: Itsenäisyydenkatu (välillä Pinninkatu – Kalevan puistotie), Sepänkatu (välillä Pirkankatu – Satakunnankatu), Pirkankatu (välillä Mariankatu – Pyynikintori), Hämeenpuiston risteysalue
– Raitiotien sähköradan sähkönsyöttöasemat: Työskentely 10 metrin etäisyydellä sähkönsyöttöasemasta

Raitiotien ajolangat ovat liittymissä 5,5 metrin korkeudessa, joten tämä suostumushakemus on lähetettävä myös silloin, kun ajojohtimien alta kuljetetaan yli 5 metriä korkeita erikoiskuljetuksia. Ajoneuvolla ajolangan ali kuljettaessa suojaetäisyys 0,5m.

Tampereen Raitiotie Oy järjestää Ratikkaturvakoulutusta raitiotien läheisyydessä työskenteleville. Ratikkaturva-verkkoperehdytys on pakollinen kaikille raitiotien läheisyydessä työskenteleville. Perehdytyksen voi suorittaa osoitteessa https://tampereenratikka.portal.gimletlms.com/.

Tulityölupia raitiotien läheisyyteen hallinnoi Kunnossapitoallianssi. Ilmoita tulityötarpeesi tämän suostumushakemuksen yhteydessä.

Lähetä työsuunnitelma tai karttakuva työskentelyalueesta osoitteeseen trt-kuas@yit.fi

Huom! Ennen lomakkeen valintaa huomioi seuraavat asiat:

 • Mikäli haet työllesi suostumusta, valitse lomake ”Suostumushakemus” Suostumushakemuksessa voit anoa myös jännitekatko- ja tulityölupapyynnöt.
 • Mikäli työlläsi on jo voimassa oleva suostumus ja tarvitset vain tulityöluvan ja/tai jännitekatkon, valitse lomake  ”Tulityölupa ja/tai jännitekatkopyyntö”

  Mikäli työlläsi on jo voimassa oleva suostumus ja tarvitset vain tulityöluvan ja/tai jännitekatkon, ei itse suostumushakemusta tarvitse toimittaa uudestaan.

  Kirjoita päivämäärä muodossa pp.kk.vvvv.

  Kirjoita päivämäärä muodossa pp.kk.vvvv.

  Suostumushakemuksen alkuperäinen toimittaja

  Suostumushakemuksen alkuperäinen toimittaja

  Luvan hakija


  Etunimi Sukunimi  Vastaava työnjohtaja

  Etunimi Sukunimi  Jos eri kuin luvan hakijan

  Työmaan yhteyshenkilö

  Työskentelyaikaan työmaalla tavoitettavissa

  Etunimi Sukunimi  Jos eri kuin luvan hakijan

  Työmaan tiedot  Muu, mikä?


  Kirjoita päivämäärä muodossa pp.kk.vvvv.

  Kirjoita päivämäärä muodossa pp.kk.vvvv.

  Pyri ilmoittamaan toivomasi työskentelyaika mahdollisimman selkeästi
  Esim. ”ke 15.7. klo 7-15:30” tai ”ma 13.7. – pe 17.7. klo 7:00-15:30”


  Esim. risteävät kadut

  Jos tiedossa

  Jos tiedossa
  Tulityöt


  Raitiotien läheisyydessä tulityölupia hallinnoi ja myöntää Kunnossapitoallianssi. Tulitöitä ei saa aloittaa ilman Kunnossapitoallianssin tulityölupaa.

  Pyri ilmoittamaan toivomasi työskentelyaika mahdollisimman selkeästi
  Esim. ”ke 15.7. klo 7-15:30” tai ”ma 13.7. – pe 17.7. klo 7:00-15:30”

  Jännitekatko

  Lisätietoa sähköradasta ja sen läheisyydessä työskentelemisestä löydät Ratikkaturva -verkkoperehdytyksestä.

  Pyri ilmoittamaan toivomasi työskentelyaika mahdollisimman selkeästi
  Esim. ”ke 15.7. klo 7-15:30” tai ”ma 13.7. – pe 17.7. klo 7:00-15:30”

  Kuittaa allekirjoituksellaan jännitekatkon alkaneeksi ja päättyneeksi yhdessä Kunnossapitoallianssin kanssa