Raitiotien läheisyydessä työskentelemiseen tulee hakea suostumus Tampereen Raitiotie Oy:ltä. Täytä alla oleva lomake, jolla haet suostumuksen raitiotiealueella tai sen välittömässä läheisyydessä työskentelyyn. Suostumus tulee hakea viimeistään 14 vuorokautta ennen työn aloittamisajankohtaa. Toimitamme myönnetyn suostumuksen hakijalle sähköpostilla. Suostumuslomakkeita käsitellään aina maanantaisin. Liitä suostumus tämän jälkeen Tampereen kaupungin katulupahakemukseen.

Raitiotien läheisyyden määritelmä

Raitiotien läheisyydeksi määritellään alue, joka sijaitsee 4 metrin etäisyydellä raitiotien uloimmasta kiskosta. Mikäli työ tapahtuu 1,5 metrin etäisyydellä tai lähempänä ratajohdon jännitteisiä osia vaatii työ jännitekatkon. Lisätietoa radan jännitteisistä osista löydät Ratikkaturva-verkkokoulutuksesta. Suostumushakemuksen laatija arvioi ensisijaisesti itse jännitekatkotarpeensa.

HUOM! Myös suostumusmenettelyalueen ulkopuolella yli 4 metrin etäisyydellä raitiotien uloimmasta kiskosta voi olla raitiotien rakenteita, joihin kohdistuvasta työskentelystä tulee ilmoittaa kuten työstä raitiotien läheisyydessä. Näitä kohteita ovat esimerkiksi:

 • Raitiotien sähköradan kannatinlangat seinäkiinnikkeellä: Itsenäisyydenkatu (välillä Pinninkatu – Kalevan puistotie), Sepänkatu (välillä Pirkankatu – Satakunnankatu), Pirkankatu (välillä Mariankatu – Pyynikintori), Hämeenpuiston risteysalue
 • Raitiotien sähköradan sähkönsyöttöasemat: Työskentely 10 metrin etäisyydellä sähkönsyöttöasemasta

Raitiotien ajolangat ovat liittymissä 5,5 metrin korkeudessa, joten tämä suostumushakemus on lähetettävä myös silloin, kun ajojohtimien alta kuljetetaan yli 5 metriä korkeita erikoiskuljetuksia. Ajoneuvolla ajolangan ali kuljettaessa suojaetäisyys 0,5m.

Suorita Ratikkaturva-verkkokoulutus

Tampereen Raitiotie Oy järjestää Ratikkaturva-verkkokoulutusta raitiotien läheisyydessä työskenteleville. Ratikkaturva-verkkokoulutus on pakollinen kaikille raitiotien läheisyydessä työskenteleville.

Ratikkaturva-verkkokoulutuksessa käydään läpi muun muassa sekä työturvallisuuden että raideliikenteen turvallisuuden varmistamisen toimenpiteet raitiotiejärjestelmän läheisyydessä työskenneltäessä, väliaikaisten ja pysyvien rakenteiden sijoittaminen raitiotiejärjestelmän läheisyyteen sekä sähköturvallisuuteen ja maadoituksiin liittyvät asiat ml. jännitekatkomenettelyt.

Suorita koulutus klikkaamalla alapuolella olevaa nappia.

Tulityöluvat

Tulityölupia raitiotien läheisyyteen hallinnoi Kunnossapitoallianssi. Ilmoita tulityötarpeesi tämän suostumushakemuksen yhteydessä. Lähetä työsuunnitelma tai karttakuva työskentelyalueesta osoitteeseen trt-kuas@yit.fi

Suostumushakemus

HUOM! Ennen lomakkeen valintaa huomioi seuraavat asiat:

 • Mikäli haet työllesi suostumusta, valitse lomake ”Suostumushakemus” Suostumushakemuksessa voit anoa myös jännitekatko- ja tulityölupapyynnöt.
 • Mikäli työlläsi on jo voimassa oleva suostumus ja tarvitset vain tulityöluvan ja/tai jännitekatkon, valitse lomake  ”Tulityölupa ja/tai jännitekatkopyyntö”

  Mikäli myönnettyyn suostumukseen liittyvä työ peruuntuu, sen ajankohta tai työn sisältö muuttuu, tulee asiasta viipymättä ilmoittaa ja/tai sopia erikseen Tampereen Raitiotie Oy:n kanssa.

   Mikäli työlläsi on jo voimassa oleva suostumus ja tarvitset vain tulityöluvan ja/tai jännitekatkon, ei itse suostumushakemusta tarvitse toimittaa uudestaan.

   Kirjoita päivämäärä muodossa pp.kk.vvvv.

   Kirjoita päivämäärä muodossa pp.kk.vvvv.

   Suostumushakemuksen alkuperäinen toimittaja

   Suostumushakemuksen alkuperäinen toimittaja

   Luvan hakija


   Etunimi Sukunimi   Vastaava työnjohtaja

   Etunimi Sukunimi   Jos eri kuin luvan hakijan

   Työmaan yhteyshenkilö

   Työskentelyaikaan työmaalla tavoitettavissa

   Etunimi Sukunimi   Jos eri kuin luvan hakijan

   Työmaan tiedot   Muu, mikä?


   Kirjoita päivämäärä muodossa pp.kk.vvvv.

   Kirjoita päivämäärä muodossa pp.kk.vvvv.

   Pyri ilmoittamaan toivomasi työskentelyaika mahdollisimman selkeästi
   Esim. ”ke 15.7. klo 7-15:30” tai ”ma 13.7. – pe 17.7. klo 7:00-15:30”


   Esim. risteävät kadut

   Jos tiedossa

   Jos tiedossa
   Tulityöt


   Raitiotien läheisyydessä tulityölupia hallinnoi ja myöntää Kunnossapitoallianssi. Tulitöitä ei saa aloittaa ilman Kunnossapitoallianssin tulityölupaa.

   Pyri ilmoittamaan toivomasi työskentelyaika mahdollisimman selkeästi
   Esim. ”ke 15.7. klo 7-15:30” tai ”ma 13.7. – pe 17.7. klo 7:00-15:30”

   Jännitekatko

   Lisätietoa sähköradasta ja sen läheisyydessä työskentelemisestä löydät Ratikkaturva -verkkoperehdytyksestä.

   Jännitekatkon tekemisestä Tampereen Raitiotie Oy perii jännitekatkojen suunnittelusta ja toteutuksesta 500 € (alv 0 %) maksun / yksittäinen jännitekatko. Ajolangan noston yhteydessä peritään myös ajolangan noston työkustannus toteuman mukaan. Jännitekatkoihin / ajolangan nostoihin liittyvät työt laskutetaan jälkikäteen kuukausittain. Maksuehto 21 päivää netto.

   Pyri ilmoittamaan toivomasi työskentelyaika mahdollisimman selkeästi
   Esim. ”ke 15.7. klo 7-15:30” tai ”ma 13.7. – pe 17.7. klo 7:00-15:30”

   Kuittaa allekirjoituksellaan jännitekatkon alkaneeksi ja päättyneeksi yhdessä Kunnossapitoallianssin kanssa   Laskutustiedot


   Minulla/yritykselläni ei ole mahdollisuutta ottaa vastaan verkkolaskuja