Raitiotien tarkentava suunnittelu Lielahdesta Ylöjärvelle alkaa

Tampereen raitiotien tarkentava yleissuunnittelu Lielahdesta Ylöjärvelle on alkanut Tampereen ja Ylöjärven kaupunkien yhteistyönä. Tarkentavaa suunnittelua tarvitaan muun muassa Turvesuon varikosta, raitiotieradan risteämisestä rautatien ja kantatien kanssa kuntarajalla ja Soppeenmäessä sekä Teivon raitiotiepysäkistä.

Tampereen Ratikka Ylöjärven Leijapuistossa - havainnekuva
Havainnekuva Tampereen Ratikasta Ylöjärven Leijapuistossa.

Tampereen ja Ylöjärven valtuustot hyväksyivät loka-marraskuussa 2020 raitiotien ratavarausten sijainnit raitiotien seudullisen yleissuunnitelman perusteella. Tampereen ja Ylöjärven kaupungit ovat päättäneet tarkentaa raitiotien suunnitelmaa Lielahden ja Ylöjärven osuuksilla maankäytön suunnittelun tueksi. Tarkentavassa yleissuunnitelmassa tarkastellaan raitiotietä Tampereen Hiedanrannan keskustan ja Ylöjärven Leijapuiston päätepysäkin välillä. Kokonaisuuteen kuuluu noin 8,1 kilometriä raitiotierataa, josta 3 kilometriä sijoittuu Tampereen kaupungin ja 5,1 kilometriä Ylöjärven kaupungin alueelle.

Tarkasteltava raitiotierata lähtee Hiedanrannan keskusaukiolta ja jatkuu Lielahdessa Enqvistinkatua ja Turvesuonkatua pitkin pääradan Tampere – Oulu varteen, missä se risteää rautatien ja Vaasantien (kantatie 65) kanssa eritasossa. Teivosta Soppeenmäkeen raitiotielinjaus sijaitsee Vaasantien eteläpuolella, ja palaa takaisin Vaasantien ja rautatien pohjoispuolelle ylityksellä tai alituksella. Raitiotiereitti jatkaa Ylöjärvellä Kuruntien keskellä kirjaston ja kaupungintalon ohi päätepysäkille Leijapuistoon.

Suunnittelua yhteistyössä

Raitiotien tarkentavaan yleissuunnitelmaan voi osallistua muun muassa suunnittelualueella käynnissä olevien maankäyttöhankkeiden yhteydessä: Tampereen kaupungin Lielahden länsiosan maankäytön yleissuunnitelmatyö (2021–2022), Ylöjärven kaupungin Teivo-Mäkkylän yleiskaavatyö (2020–2022) sekä käynnissä olevat ja tulevat asemakaavahankkeet raitiotiereitin varrella.

Raitiotien jatkosuunnittelulle on perustettu omat verkkosivut Tampereen raitiotien suunnittelusivujen alle osoitteeseen tampereenratikka.fi/suunnittelu/lielahti-ylojarvi. Sivuilta löytyy tietoa hankkeesta ja osallistumismahdollisuuksista sekä vastuuhenkilöiden yhteystiedot.

Tarkentavaa suunnittelua tehdään yhteistyössä hankkeeseen liittyvien päättäjien ja viranomaisten sekä muiden sidosryhmien, kuten yritys- ja kansalaisjärjestöjen, kanssa.

Tavoitteet ja aikataulu

Suunnittelun tavoitteena on tarkentaa loppuvuodesta 2020 hyväksyttyjä seudullisen yleissuunnitelman ratavarauksia siten, että raitiotien tilavaraukset ja tekninen toteutettavuus varmistuvat. Myös taloudellisesti pyritään mahdollisimman kannattavaan ratkaisuun, johon vaikuttavat raitiotieradan teknisten ratkaisujen ja ominaisuuksien ohella mm. matkanopeus sekä pysäkkien ja raitiotielinjan ennustettu matkustajamäärä.

Yleissuunnitelman tarkennus valmistuu vuoden 2022 lopussa. Sen tulokset palvelevat Tampereen ja Ylöjärven kaupunkien yleis- ja asemakaavoitusta, katusuunnittelua ja kunnallistekniikan sijoittamisen suunnittelua. Yleissuunnitelma ei ole sitova eikä tähtää välittömään raitiotien rakentamiseen. Raitiotien rakentamisesta Ylöjärven suuntaan ei ole päätetty. Alustavana aikatauluarviona on, että Lielahti-Ylöjärvi-raitiotien radan rakentaminen voisi ajoittua vuosille 2029–2032. Sitä ennen tulisi tehdä jatkosuunnittelua. Alustavana arviona on, että raitiotien hankesuunnittelu voisi ajoittua vuosille 2025–2026 ja toteutussuunnittelu vuosille 2027–2028.

Käynnistyvän raitiotien tarkentavan yleissuunnitelman kustannukset jaetaan suunnitelman tilaajakuntien Tampereen ja Ylöjärven kesken. Kustannustenjakoperiaatteena käytetään osittain Lielahti-Ylöjärvi-ratahaaran ratakilometrejä. Suunnittelua tekee Ramboll Finland Oy:n ja WSP Finland Oy:n muodostama ryhmittymä.

Lisätietoja:

www.tampereenratikka.fi/suunnittelu

Tampereen Raitiotie Oy
Projektijohtaja Ville-Mikael Tuominen
Puh. +358503430700
etunimi.sukunimi@tampereenraitiotie.fi

Ylöjärven kaupunki, kunnallistekninen suunnittelu
Suunnitteluinsinööri Mirko Harjula
Puh. +35850 384 8382
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi