Taide levittäytyy Ratikan mukana ympäri kaupunkia

Taide levittäytyy Ratikan mukana ympäri kaupunkia

Julkisen taiteen roolista on suunniteltu merkittävää Tampereen Ratikan hankkeessa. Jo tehdystä Tampereen raitiotien taiteen yleissuunnitelmasta löytyy kaikkiaan 12 eri paikkaa, joihin on ideoitu sijoitettavaksi julkista taidetta. Taide voi olla esimerkiksi ympäristötaideteos, taidetta pysäkillä, tukimuurissa tai sillalla. Lisäksi noin 200 sähkökaappia eri puolilla kaupunkia, raitiotien varrella, voi mahdollisesti saada taideverhoilun. Jotta taiteen yleissuunnitelma konkretisoituu taiteeksi, valittiin tehtävää edistämään taidekoordinaattori, tamperelainen Frei Zimmer Oy.

–Taidekoordinaattori edistää taiteen yleissuunnitelmassa laadittua suunnitelmaa taiteen käytöstä. Työ on pitkälti vuoropuhelua eri tahojen kanssa. Keskusteluja siitä, mitä kaikkea taiteen yleissuunnitelmasta on mahdollista toteuttaa ja miten se tehdään. Lisäksi määrittelemme yhdessä ohjausryhmän kanssa sen, mikä osa taiteesta voisi olla väliaikaista taidetta ja mikä pysyvää. Ratikan taiteen kantava idea on, että taide elää. Taiteen pitää kuitenkin kestää aikaa ja useamman katsontakerran, oli kyseessä sitten väliaikainen tai pysyvä taide. Ratikkaa käyttävät demokraattisesti kaikki, joten monimuotoisuus pitää huomioida erityisen hyvin. Tavoitteenamme on, että taide heijastaisi vahvasti kaikkea kulttuuritarjontaa mitä kaupungissamme on, kertoo Frei Zimmer Oy:n toimitusjohtaja Tuula Lehtinen.

Vaihtuvan taiteen tärkeä merkitys

Väliaikainen, vaihtuva taide mahdollistaa tilan tarjoamisen kokeilevammalle taiteelle, silloin myös muut kuin ammattitaitelijat pääsevät mukaan hankkeeseen. Vaihtuvalla taiteella on oma, tärkeä tehtävänsä myös Ratikan rakentamisen aikana. Työmailla väliaikaista taidetta voisi käyttää esimerkiksi uusien teiden ylityspaikkojen esiin nostamiseen siten, että liikenteessä kulkevat löytävät turvalliset ylityspaikat nopeammin. Taide voisi myös maisemoida kaikkein ikävimmän näköisiä työmaapaikkoja viihtyisämmiksi. Eikä vaihtuvan taiteen käytön tarvitse rajoittua vain rakentamiseen, osa Ratikan taiteesta voisi olla vaihtuvaa valmistumisen jälkeenkin.

Väliaikainen taide mahdollistaa tilan tarjoamisen kokeilevammalle taiteelle, silloin myös muut kuin ammattitaitelijat pääsevät mukaan hankkeeseen.

Taidetta pysäkillä ja vaunussa

Taidetta pyritään levittämään laajasti erityisesti pysäkkiympäristöihin ja teiden varsille, mutta myös raitiovaunuihin. Taiteella halutaan tukea matkustajien käyttäjäkokemusta Ratikassa.

– Pysäkeillä taide voisi ohjata esimerkiksi kulkemista pysäkille ja sieltä turvallisesti pois. Pysäkkikatoksiin on mahdollista yhdistää vaikkapa vaihtuvaa taidetta. Myös raitiovaunujen penkkien verhoilu, värimaailma ja katto voisivat olla luontevia paikkoja taiteelle, avaa koordinaattori Heini Orell Frei Zimmer Oy:stä.

Taidetta valikoidaan Tampereen Ratikkaan monin eri tavoin

Taidekoordinaattori pyrkii luomaan mahdollisimman hyvän perustan kaikelle sille ideoinnille, jolla saadaan yhteinen näkemys Tampereen Ratikkaan tulevasta taiteesta, niin rakentamisen kuin Ratikan käytönkin aikana.

–Pyrimme saamaan nettisivuston käyttöön mahdollisimman pian, että kaikki tähän taidehankintaan liittyvä tieto löytyy yhdestä paikasta helposti. Jos asiat etenevät suunnitellusti, taidetta tullaan hankkimaan usealla eri tavalla, käytämme esimerkiksi avoimia portfoliohakuja ja kilpailuja. Pääperiaatteenamme on, että kaikki on mahdollisimman avointa, Lehtinen jatkaa.

Kun onnistumme valitsemaan taiteilijat hyvin, ja he uskaltavat käyttää eri materiaaleja luovasti ja rohkeasti, Tampereen Ratikan taide tulee olemaan nähtävyys jo itsessään.

Raitiotien taiteen yleissuunnitelma tuo esille taiteen mahdollisuuksia

Tampereen kaupungin raitiotien kehitysohjelman tilaama Tampereen raitiotien taiteen yleissuunnitelma valmistui elokuussa 2017. Raitiotien taiteen yleissuunnitelma antaa lähtökohdat raitiotien toteutukseen liittyville taidehankkeille. Raitiotien taiteen päämääränä on laadukas ja ympäristön viihtyisyyttä kohottava kokonaisuus sekä raitiotien rakentamisen että varsinaisen toiminnan aikana. Yleissuunnitelman tavoitteena on tuoda esille mahdollisimman laajasti taiteen mahdollisuuksia. Jatkosuunnittelussa, taidekoordinaattorin johdolla, määritellään lopulliset valinnat esimerkiksi taiteen sisällön ja tekniikoiden suhteen. Raitotien taiteen tavoitteena on näkyä koko reitillä, ei yksin keskustassa, missä muutenkin on enemmän nähtävää. Taide voi vaihdella myös ison mittakaavan veistoksista vaikeammin löydettäviin teoksiin ja taidetoteutuksiin.

Tutustu Tampereen raitiotien taiteen yleissuunnitelmaan
Lue mitä Ratikan muotoilusta vastaavan Idis Design Oy:n Jussi Hurskainen vastasi muutamaan muotoilua koskevaan kysymykseen 
Frei Zimmer Oy