Tampereen raitiotien taidehankintojen kilpailutuksien tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laadittu 26.3.2018

1. Rekisterinpitäjä Tampereen Raitiotie Oy
Y-tunnus: 2802791-8
Yhteystiedot:
Tampereen Raitiotie Oy, Itsenäisyydenkatu 2, 33100 Tampere
Puhelin 03 565 611 (vaihde), etunimi.sukunimi@tampereenraitiotie.fi

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
johdon ja hallinnon assistentti Tuuli Paunonen

3. Rekisterin nimi
Usein kysyttyjen kysymysten yhteystietolomake.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Usein kysyttyä -sivulla olevan lomakkeen kautta kysymyksiä lähettävillä henkilöillä on mahdollisuus pyytää vastaus kysymykseen henkilökohtaisesti. Yhteystiedot kerätään, jotta kysymyksiä esittäneille henkilöille voidaan vastata suoraan. Henkilötietojen luovuttaminen ei ole pakollista, vaan kysymyksiä voi lähettää myös anonyymisti.
Henkilötietoja ei käytetä markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Käyttäjien lähettämät kysymykset tallennetaan, ja lähetetyt kysymykset voidaan julkaista sivuston UKK-sivustolla. Julkaistavat kysymykset esitetään anonyymisti.

Henkilötiedoista kerätään kysyjän nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Kaikkien mainittujen tietojen kirjaaminen lomakkeeseen on vapaaehtoista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Sivuston käyttäjän luovuttamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään aina luottamuksellisesti. Rekisterin käyttö edellyttää pääkäyttäjän myöntämää henkilökohtaista käyttäjätunnusta. Tunnus on tiedossa vain niillä henkilöillä, jotka käyttävät sitä työtehtävissään.

Tiedot on suojattu sähköisen viestinnän tietosuojalain ja ilmaisemien periaatteiden sekä Viestintäviraston määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Rekisteri sijaitsee palveluntarjoajan hallinnoimilla suojatuilla palvelimilla.