Tampereen Raitiotie Oy uudistaa organisaatiotaan

Tampereen Raitiotie Oy:n organisaatio uudistuu 1.5.2023 alkaen. Uudistuksella selkiytetään yhtiön operatiivisen toiminnan, kehitystoiminnan ja rakentamishankkeiden vastuita ja resurssointia.

Tampereen Raitiotie Oy toteuttaa organisaatiouudistuksen, jonka avulla yhtiön toimintaa terävöitetään ja tehtävänkuvia selkiytetään. Samalla vahvistetaan organisaatiota Pirkkala-Linnaimaa raitiotien toteutussuunnitteluun ja kehitysvaiheeseen. Uudessa organisaatiossa toiminnat on jaettu operatiiviseen yksikköön, hankkeet ja kehitys -yksikköön, hallinto -ja viestintäyksikköön sekä talousyksikköön. Yhtiön 2022-2025 strategian perustehtävien toteuttamisesta vastaavat operatiivinen yksikkö sekä hankkeet ja kehitys -yksikkö.

– Uudessa organisaatiossamme on entistä selkeämmin nimetyt vastuuhenkilöt selkeille osa-alueille​, toimitusjohtaja Pekka Sirviö kertoo.

Tampereen Raitiotie Oy Raatihuoneella pormestarin vieraana
Tampereen Raitiotie Oy Raatihuoneella pormestari Anna-Kaisa Ikosen vieraana 19.1.2023. Takana vasemmalta oikealle: Tea Grönberg-Kola, Kati Kriikku, Henna Puisto, Elli Räsänen, Tuuli Paunonen, Ilkka Mustaniemi, eturivissä vasemmalta oikealle: Markus Keisala, Aleksi Rauhala, Ali Huttunen, Jonna Anttila, Antti Haukka, pormestari Anna-Kaisa Ikonen, Pekka Sirviö, Niina Uolamo, Sari Mäkelä, Ville-Mikael Tuominen, Markus Seppälä, Antti Ainola. Kuva: Wille Nyyssönen/ Tampereen Raitiotie Oy

Nimityksiä ja uusia toimenkuvia

Operatiivista yksikköä johtaa operatiivinen johtaja Jonna Anttila. Yksikön tehtäviin kuuluvat Ratikan päivittäisen operoinnin järjestäminen liikennöinnin ja kunnossapitotoimintojen osalta, kalustohankintojen hallinta sekä omaisuudenhallinta. Yksikön muodostavat operatiivisen johtajan lisäksi kalustopäällikkö Ali Huttunen, kalustoinsinööri Mika Luutikivi (22.5. alkaen), sähköpäällikkö Niina Uolamo, liikennepäällikkö Antti Haukka, projekti-insinööri Ilkka Mustaniemi, turvallisuusasiantuntija Markus Seppälä, kiinteistöpäällikkö Sakari Meriläinen (31.7. alkaen) sekä ratapäällikkö (29.5. alkaen, nimi julkaistaan myöhemmin).

Hankkeet ja kehitys -yksikköä johtaa kehitysjohtaja Ville-Mikael Tuominen. Hankkeet ja kehitys -yksikön tehtävä on Tampereen raitiotiejärjestelmän uudisinvestointien suunnittelun ja rakentamisen ohjelmointi, hankinta ja ohjaus. Yksikkö tukee raitiotiehankkeissa yhtiön osakaskuntien suunnitteluyhteistyötä, sidosryhmäyhteistyötä, päätöksenteon valmistelua ja valtionavun hakemista sekä ylläpitää Tampereen raitiotien suunnitteluohjetta. Yksikön muodostavat kehitysjohtajan lisäksi hankejohtaja Markus Keisala sekä projekti-insinööri Aleksi Rauhala.

Hallinto- ja viestintäyksikkö sekä talousyksikkö varmistavat yhtiön strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutumista ja tekevät toiminnan tuloksia näkyviksi. Hallinto- ja viestintäyksikköön kuuluvat hallintopäällikkö Elli Räsänen, hallinnon suunnittelija Tea Grönberg-Kola, toimistoassistentti Marika Jantunen (8.5. alkaen), viestintäpäällikkö Sari Mäkelä, viestintäsuunnittelija Henna Puisto ja viestintäsuunnittelija Kati Kriikku. Talousyksikön muodostavat talouspäällikkö Antti Ainola ja talousasiantuntija Tuuli Paunonen.

Johtoryhmä ja laajennettu johtoryhmä

Tampereen Raitiotie Oy:n organisaatiouudistuksen yhteydessä yhtiön johtamisjärjestelmää on terävöitetty. Toimitusjohtajaa avustavat yhtiön liiketoiminnan johtamisessa johtoryhmä ja laajennettu johtoryhmä.

Yhtiön uuden johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Pekka Sirviön lisäksi operatiivinen johtaja Jonna Anttila, kehitysjohtaja Ville-Mikael Tuominen, talouspäällikkö Antti Ainola ja hallintopäällikkö Elli Räsänen. Laajennettuun johtoryhmään kuuluvat edellä mainittujen lisäksi hankejohtaja Markus Keisala, kalustopäällikkö Ali Huttunen, liikennepäällikkö Antti Haukka, viestintäpäällikkö Sari Mäkelä, kiinteistöpäällikkö Sakari Meriläinen, sähköpäällikkö Niina Uolamo sekä ratapäällikkö.

Lisätiedot:

Pekka Sirviö
Toimitusjohtaja
Tampereen Raitiotie Oy
puh. 040 334 5798
pekka.sirvio@tampereenraitiotie.fi

Lue myös: