Allianssissa on voimaa

Tampereen Ratikkaa rakennetaan ja toteutetaan allianssimallilla. Allianssi on yhteistoimintamalli, jossa tilaaja sitouttaa toteuttajat, rakentajat ja suunnittelijat mahdollisimman aikaisessa hankkeen vaiheessa mukaan. Niin Tampereen Ratikan ratainfra ja varikko kuin liikennöinti ja kunnossapitokin toteutetaan allianssimallilla.

Tampereen Raitiotie Oy logo

Tampereen Raitiotie Oy

Tampereen Raitiotie Oy on Tampereen kaupungin omistama yhtiö, jossa osakkaina ovat myös Kangasalan kaupunki, Pirkkalan kunta ja Ylöjärven kaupunki. Yhtiö vastaa tilaajana Tampereen Ratikan raitiotieinfrastruktuurin rakentamisesta, kalustohankinnasta, rahoituksen järjestämisestä, Ratikan brändistä sekä raitiotiejärjestelmän toimivuudesta.

tampereen ratikka liikenne logo

Liikennöintiallianssi

Tampereen Ratikan liikennöintiallianssi hoitaa Tampereen Ratikan liikennöintiä ja liikenteenohjausta. Liikennöintiallianssin muodostavat Nysse – Tampereen seudun joukkoliikenne, Tampereen Raitiotie Oy sekä VR-Yhtymä.

Liikennöintiallianssi vastaa muun muassa liikenteen, matkustajainformaation ja palvelukonseptin suunnittelusta ja toteutuksesta. Se vastaa myös henkilöstösuunnittelusta sekä liikenteenohjaajien ja kuljettajien rekrytoinnista ja koulutuksesta. Ratikan kuljettajat ja liikenteenohjaajat työllistyvät liikennettä operoivalle VR-Yhtymälle.

nysse logo

Nysse

Tampereen seudun joukkoliikenne eli Nysse vastaa Tampereen kaupunkiseudulla joukkoliikenteen järjestämisestä, tiedottamisesta ja markkinoinnista. Nysse vastaa siitä, että ratikkaliikenne toimii saumattomana osana seudun joukkoliikennejärjestelmää. Tampereen kaupungin joukkoliikenne -yksikkö tilaa ja suunnittelee suurimman osan kaupunkiseudun joukkoliikenteestä ja ylläpitää lippujärjestelmää.

raitiotieallianssi logo

Raitiotieallianssi

Raitiotieallianssi suunnittelee ja rakentaa Tampereen Ratikan radan, pysäkit ja varikon raitiotien osilla 1 ja 2. Raitiotieallianssin sivuilta löydät tietoa rakentamisesta, sen vaikutuksista ja liikennejärjestelyistä. Tampereen raitiotieallianssin muodostavat Tampereen kaupunki, Tampereen Raitiotie Oy, NRC Group Finland Oy, AFRY Oy, Sweco Finland Oy ja YIT Infra Oy. Tampereen Raitiotie Oy ja Tampereen kaupunki ovat Raitiotieallianssin tilaajaosapuolia.

Tampereen Ratikan Pirkkala-Linnainmaa -allianssin logo

Tampereen Ratikan Pirkkala-Linnainmaa –allianssi

Tampereen Ratikan Pirkkala-Linnainmaa -allianssi suunnittelee Tampereen Ratikan radan ja pysäkit Taysin alueelta Linnaimaalle sekä Sorin aukiolta Pirkkalaan. Suunnitteluun kuuluu myös Hervannan varikon laajennus. Tavoitteena on, että vuoden 2024 lokakuussa suunnitteluvalmiuden puolesta Tampereen kaupungin ja Pirkkalan kunnan valtuustoilla on mahdollisuus päättää raitiotien rakentamisesta. Allianssin muodostavat Tampereen kaupunki, Pirkkalan kunta, Tampereen Raitiotie Oy, NRC Group Finland Oy, AFRY Oy, Sweco Finland Oy ja YIT Infra Oy. Tampereen Raitiotie Oy, Tampereen kaupunki ja Pirkkalan kunta ovat tilaajaosapuolia.

tampereen ratikka kunnossapito logo

Kunnossapitoallianssi

Tampereen Ratikan kunnossapitoallianssi vastaa raitiotien normaalin kunnossapidon lisäksi raitiotien talvikunnossapidosta, sähkönsyöttöasemien ja varikon piha-alueiden kunnossapidosta sekä kunnossapidon päivystystoiminnasta. Kunnossapidon tilaa Tampereen Raitiotie Oy ja siitä vastaavat NRC Finland Oy ja YIT Road Oy.

tampereen kaupunki logo

Tampereen kaupunki

Tampereen kaupunki vastaa raitiotiehen liittyvästä poliittisesta päätöksenteosta ja kuntalaisten osallistamisesta raitiotiejärjestelmän suunnittelu- ja toteutusvaiheissa. Vastaa raitiotiehen kytkeytyvien katujen, kevyenliikenteen väylien ja muiden yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Vastaa raitiotiejärjestelmään liittyvistä käyttö- ja joukkoliikennemaksuista.

Tampereen Ratikka Hämeenkadulla

Lue lisää Ratikan rakentamisesta

raitiotieallianssi.fi