Tuore tutkimus: Tampereen Ratikka nauttii suurta suosiota – Lähes 90 prosenttia tamperelaisista suhtautuu Ratikkaan myönteisesti

Tampereen Raitiotie Oy selvittää vuosittain Tampereen asukkaiden mielipiteitä ja suhtautumista raitiotiehen Tampereen Ratikan kuluttajatutkimuksella. Jo kuudennen kerran toteutetun tutkimuksen mukaan tällä hetkellä myönteisesti Ratikkaan suhtautuvia on peräti 87 prosenttia. Määrä on kasvanut jopa 6 prosenttiyksikköä viime vuoden syksystä.

Ratikka ja ihmisiä elokuussa Hämeensillalla
Kuva: Wille Nyyssönen/ Tampereen Raitiotie Oy

Ratikan suosio jatkaa kasvuaan

Tampereen Ratikan kuluttajatutkimusta on tehty vuosittain rakennustöiden aloittamisesta, vuodesta 2017 lähtien. Tutkimuksen toteuttaa IROResearch Oy.

Ensimmäisen tutkimuksen mukaan 56 prosenttia vastaajista suhtautui Ratikkaan erittäin tai jonkin verran myönteisesti. Edellisen kerran kuluttajatutkimus toteutettiin syksyllä 2021, jolloin kyseinen luku oli 81 prosenttia. Tuoreen, lokakuussa tehdyn, tutkimuksen mukaan joko erittäin myönteisesti tai jonkin verran myönteisesti Tampereen Ratikkaan suhtautuvia on tällä hetkellä yhteensä peräti 87 prosenttia vastaajista. Erittäin myönteisesti Tampereen Ratikkaan suhtautuvien osuus on noussut 5 prosenttiyksikköä viime vuoden tutkimukseen verrattuna – heitä on nyt 62 prosenttia vastaajista. Vastaajista yhteensä vain 5 prosenttia suhtautuu Ratikkaan kielteisesti, mikä on 3 prosenttiyksikköä viime vuotta vähemmän. Vuonna 2017 heitä oli 23 prosenttia vastaajista.

– Kasvussa olevat Ratikan matkustajamäärät ja asiakastyytyväisyyskyselyn kiitettävät tulokset ovat antaneet uskoa siihen, että tämänkin tutkimuksen tulokset olisivat mukavaa luettavaa. Tulokset yllättivät silti positiivisesti. Olemme erittäin iloisia siitä, että tamperelaiset kokevat Ratikan vastaavan odotuksia ja tarpeita. Kaupunkilaiset kokevat, että Ratikka helpottaa niin omaa kuin muiden perheenjäsenten ja läheisten liikkumista, Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviö iloitsee.

Ratikkaa käytetään eniten matkoihin kotoa keskustaan

Tutkimuksen mukaan lähes 90 prosenttia tamperelaisista on jo matkustanut Ratikalla, kun viime vuonna kolme neljästä oli näin tehnyt. 15-29-vuotiaiden ikäryhmä on ollut aktiivisin käyttämään Ratikkaa. Ratikalla matkustaminen on edelleen lisännyt myönteistä suhtautumista raitiotiehankkeeseen. Lähes kaikki matkustaneet kuvaavat Ratikalla matkustamista helpoksi ja esteettömäksi, odotuksia vastaavaksi, turvalliseksi, tilavaksi ja viihtyisäksi. Myös lipun ostaminen koettiin varsin helpoksi. Yli 70-vuotiaat kokevat esteettömyyden muita myönteisemmin.

Myös asuinalueiden kehitykseen Ratikalla on ollut myönteinen vaikutus – erityisesti lähellä raitiotietä olevien alueiden vastaajat kokevat asian siten. Kehitys on ollut viime vuotta maltillisempaa, mutta kielteisesti suhtautuvien määrä on laskenut vuoden aikana.

– Olemme iloisia, että Ratikkaan suhtaudutaan hyvin myönteisesti ja siitä koetaan olevan selvästi hyötyä Tampereelle. Vahvimmin Ratikkaan liitetään asuntojen arvon nousu, ympäristöystävällisyys ja Tampereen mielikuvan parantaminen, Sirviö kertoo.

Ratikkaa käyttää tällä hetkellä 44 prosenttia tamperelaisista vähintään viikoittain. Määrä on kasvanut viime vuodesta kahdeksan prosenttiyksikköä. Ratikkaa käytetään eniten kotoa keskustaan suuntautuviin matkoihin. Kasvussa on erityisesti Ratikan hyödyntäminen lyhyisiin matkoihin keskustan alueella.

– Tutkimuksen mukaan Ratikalla matkustaminen lisää tamperelaisten myönteistä suhtautumista ratikkahankkeeseen. Erityisen tärkeänä pidämme sitä, että tamperelaiset haluavat osallistua Ratikan käyttäjäkokemuksen kehittämiseen. Tämä asia on jopa vahvistunut aiemmasta. Vaikuttamismahdollisuuksia on ja tulee olemaan mahdollisten jatkolinjojen osaltakin. Kannattaa seurata aktiivisesti Ratikan, Nyssen ja kaupunkien kanavia näiden asioiden tiimoilta, Sirviö jatkaa.

Raitiotien jatkoa toivotaan


Tampereen Ratikan kuluttajatutkimuksella on selvitetty myös kaupunkilaisten toiveita Ratikan ja raitiotien suhteen. Ennen liikennöinnin aloitusta toiveet Ratikkaa kohtaan liittyivät mm. siihen, että olisi yhteinen lippu bussiin ja raitiovaunuun, hankkeen valmistumiseen aikataulussa, vaunun esteettömyyteen ja Ratikan vähäpäästöisyyteen. Myös aikataulut ja vaihtoyhteydet koettiin tärkeiksi. Liikennöinnin aloittamisen jälkeen pääosaan ovat nousseet toiveet raitiotien seudullisesta jatkamisesta.

– Avoimissa vastauksissa korostui selvästi tamperelaisten halu nykyistä laajemmalle raitiotielinjastolle. Vastaajat kokevat Ratikan nopeana ja helppona kulkuvälineenä, joka on helpottanut ruuhkia. Ratikan nähdään vastaavan erityisesti työmatkaliikenteeseen eri kaupunginosien ja kaupunkien välillä. Valmistelutyöt Ratikan seudullisen laajenemiseen eteen ovat käynnissä. Päätökset suunnittelutyön aloittamisesta ja rakentamisesta tehdään kunnissa. Jos päätökset ovat puoltavia, pidämme huolta, että työt hoidetaan yhtä suurella sydämellä ja ammattitaidolla kuin tähänkin asti, Sirviö lupaa.

Kuluttajatutkimuksesta

IROResearch Oy toteutti Tampereen Ratikan kuluttajatutkimuksen lokakuussa 2022 Tampereen Raitiotie Oy:n toimeksiannosta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Tampereen asukkaiden mielipiteitä ja suhtautumista Tampereen Ratikkaan. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään Tampereen Ratikan kehittämisessä, viestinnässä ja markkinoinnissa.

Kohderyhmä on 15-75-vuotiaat Tampereen asukkaat. Tutkimuksen otoskoko oli 500 vastaajaa ja se kiintiöitiin asuinpaikan (raitiotie max. 800 m / muu Tampere), sukupuolen ja ikäryhmän mukaan.

Tiedot kerättiin tietokoneavusteisilla puhelinhaastatteluilla 6.-16.10.2022 IROResearch Oy:n omassa puhelinhaastattelukeskuksessa. Tiedonkeruuta varten ostettiin Väestötietorekisteristä riittävä otos kohderyhmään kuuluvista henkilöistä. Rekisteripoiminnan kohdistamiseksi tutkimuksen tilaaja toimitti IROlle ”raitiotie max. 800 m” katulistan.

Ensimmäinen Tampereen Ratikan kuluttajatutkimus tehtiin vuonna 2017. Tutkimuksen seurantatutkimus tehdään vuosittain.

Lisätietoja:

Pekka Sirviö
Toimitusjohtaja
Tampereen Raitiotie Oy
puh. 040 334 5798
pekka.sirvio@tampereenraitiotie.fi

Sylva Vahtera
Asiakkuusjohtaja                  
IROResearch Oy
Puh: 0400 964 439
sylva.vahtera@iro.fi

Tiedotteen teksti: Sari Mäkelä, Tampereen Raitiotie Oy

Lue myös:


https://www.tampereenratikka.fi/tuore-tutkimus-tampereen-ratikka-on-huippusuosittu-jopa-yli-80-prosenttia-tamperelaisista-suhtautuu-ratikkaan-myonteisesti/