Hämeenkadun ensimmäinen uusi kortteli on valmis – Tuulensuun koko katualue käyttöön

Hämeenkadun ensimmäinen uusi kortteli on valmis – Tuulensuun koko katualue käyttöön

Hämeenkadun ensimmäisen raitiotiekorttelin, Tuulensuun, rakentamistyöt ovat valmistuneet.  Raitiotieallianssi on rakentanut kortteliin raitiotien sekä uusinut jalkakäytävät, maanalaisen kunnallistekniikan eli johdot ja putket, sekä katuvalaistuksen katusuunnitelmien mukaisiksi. Työt valmistuivat aikataulussaan, kesäkuun loppuun mennessä.

Hämeenkatu haastava työkokonaisuus

Hämeenpuiston ja Näsilinnankadun välisellä osuudella eli tamperelaisille tutussa Tuulensuun korttelissa on tehty kymmeniä eri työvaiheita niin maan alla kuin kadun ja radan päällysrakennetöissä.

– Hämeenkadun työt aloitettiin Tuulensuusta 5. kesäkuuta 2017. Ensimmäiset työvaiheet olivat mittavat johto- ja putkisiirrot tulevan raitiotien alta. Samalla putket on uusittu, jolloin niiden käyttöiäksi saadaan useita kymmeniä vuosia.  Hämeenkadulla näistä töistä pääosa on jo tehty, Hämeenkadun aluevastaava Kimmo Lahti Raitiotieallianssista kertoo.

Maanalaisia rakenteita on uusittu kauttaaltaan koko kadun leveydeltä. Vesijohtojen, viemärien ja kaapelien siirtojen ja uusimisen lisäksi kadun rakennekerroksia on jouduttu kaivamaan ja vahvistamaan poikkeuksellisen syvältä.  Katualueelle on rakennettu myös uusi hulevesijärjestelmä, joka liittyy korttelin kiinteistöjen rännijärjestelmiin. Maan alle tehdyissä rakenteissa on myös huomioitu taloyhtiöiden tarpeet ja erikseen neuvoteltu ja sovitettu raitiotien työvaiheisiin kiinteistöjen toiveet esimerkiksi talojen kosteuseristysten uusimisesta.

– Maan alta on tullut välillä esiin yllätyksiä, kuten vanhoja hiililuukkuja kiinteistöihin, muuntajia sekä kaapelikaivojen kansia, joiden kantavuus on pitänyt tarkistaa. Kiinteistö kerrallaan on kartoitettu tarpeita ja tehty yhteistyötä, jotta kadun rakentaminen on edennyt aikataulussa, Kimmo Lahti kertoo. – Haastavaa on ollut kaiken tekniikan tekeminen maan alle niin, että uudet ja säilytettävät rakenteet on saatu sovitettua ahtaisiin tiloihin.

Uusi valaistus koko Hämeenkadulle

Raitiotietä kadun keskiosalle rakennettiin Hämeenkadulle viime vuonna jo suunniteltua enemmän. Raitiotien rakentamisen lisäksi Tampereen kaupunki tilasi Raitiotieallianssilta koko Hämeenkadun uusimisen, eli reunojen jalkakäytävien ja uusien pyöräväylien rakentamisen. Myös kadun valaistus uusitaan kokonaan.

Tuulensuussa on jo nähtävillä uudet yhdistetyt sähkörata-ja valaisinpylväät, joihin myöhemmin asennetaan vielä ajojohtimet. Uudet pylväät ovat entisiä tukevammat ja niiden perustuksiin onkin kiinnitetty erityistä huomiota. Osa pylväistä on kiinnitetty ns. vetoankkureilla noin kymmenen metrin syvyyteen maan alle.

– Pylväisiin kohdistuu paljon kuormaa koska niihin kiinnitetään raitiotien ajojohdinten lisäksi sekä katuvalot että Hämeenkadun tapahtumavalot. Ankkureilla varmistetaan että pylväät pysyvät paikoillaan ja valot sekä raitiotien sähköratarakenteet toimivat suunnitellusti, Lahti toteaa.

Uudet katupuut vihertävät valmiina

Tuulensuuhun istutettiin myös Hämeenkadun ensimmäiset katupuut alkukeväästä.  Nyt puistolehmuksia on Tuulensuussa yhteensä 16, kahdeksan kummallakin puolella katua. Puut on kasvatettu kaupungin taimistoilla ja niiden pituus on 4-5 metriä.  Kaikkiaan Hämeenkadulle istutetaan lähes sata uutta lehmusta, ja kaupungin ympäristöasiantuntijoiden mukaan puut tulevat elämään ainakin satavuotiaiksi.

Lehmukset on istutettu yhtenäiselle, puulta toiselle jatkuvalle kantavalle kasvualustalle, jossa on entisiä puuistutuksia paremmat kasvuolosuhteet. Kasvualustaan on lisätty myös kastelu- ja ilmastusputket. Uusien puiden juureen on asennettu  yhtenäiset metalliritilät ja puut on tuettu metallikehikoilla.

Hämeenkadulla kuljetaan kotimaisella kiveyksellä

Hämeenkadun kiveystyöt ovat oma monivaiheinen palapelinsä. Tuulensuu näyttää nyt ensimmäisenä mallia siitä, miltä Hämeenkatu jatkossa näyttää. Kaikki Hämeenkadun kivet tulevat kotimaisilta toimittajilta,  jalkakäytävien kiveys Loimaan Kiveltä Loimaalta ja myrskyläläiseltä Louhinta Lampi Oy:ltä. Raitiopysäkin suuret reuna- eli paasikivet ja ajoradan ja raitiotien kiveys puolestaan toimitetaan Ylöjärven Kurusta, Tampereen Kovakivi Oy:ltä. Kaikki kivet louhitaan graniitista.

Jalkakäytävillä käytetään jopa seitsemää erikokoista kivilaattaa. Siinä on monia etuja.

– Erikokoisilla laatoilla kivet saadaan asennettua niin, että niitä tarvitsee sahata mahdollisimman vähän. Näin Hämeenkadun suuntaiset saumat eivät osu kohdakkain. Ajoradan puoleinen kiveys on todettu tasaisemmaksi kuin entinen kiveys. Esimerkiksi bussimatkustajilta on tullut kiitoksia, Lahti mainitsee.

Loppuvuoteen mennessä on jalkakäytävien kivitöiden osalta tavoitteena saada pääosin valmiiksi kaksi korttelia Hämeenkadun kummastakin päästä eli Hämeenpuistosta Kuninkaankadulle ja Rautatienkadulta Aleksanterinkadulle, paitsi Rautatienkadun ja Tuomiokirkonkadun osuudella sijaitseva talonrakennustyömaan kohta Hämeenkadun eteläpuolella. Hämeenkadun raitiotietyöt valmistuvat vuonna 2021, ja viimeinen osuus kadun reuna-alueista eli jalkakäytävistä ja pyöräilyväylistä vuonna 2022.

Tuulensuussa tehdyt raitiotie-ja katurakennetyöt:

 • johtojen ja putkien siirto pois raitiotien alta
 • kadun alla kulkevien poikittaisten putkilinjojen asentaminen suojaputkiin
 • kadun rakennekerrosten uusiminen ja maamassojen vaihto
 • uudet vesi-, viemäri- ja hulevesiputket
 • uusi hulevesijärjestelmä joka on yhdistetty kiinteistöjen rännireitteihin
 • uudet kaapelireitit raitiotien pysäkeille ja puhelin/nettioperaattoreille
 • uudet valaisin-ja sähköratapylväät sekä niiden perustukset maan alle
 • uudet katupuut uudentyyppiselle kantavalle kasvualustalle
 • uudet kiveykset koko kadulle, ajoradalle ja jalkakäytäville/pyöräilyväylälle
 • uusi raitiopysäkki ja kaiteet
 • vanhojen kaapelikaivojen sovittaminen uuteen kiveykseen
 • kaapelikaivojen uusiminen
 • yhteistyössä kiinteistöjen kanssa talojen korjaustöitä, vesieristyksiä, kiinteistöjen kynnyskorkeuden sovitus uuteen kiveykseen, taloyhtiöiden vesi- ja viemäriputkien sekä kaapelien liittyminen kadun rakenteisiin

Lisätietoja:

raitiotieallianssi.fi

Aluevastaava Kimmo Lahti
Raitiotieallianssi
puh. 040 8630 526

Palautteet:
Palvelupiste Frenckell
sähköposti: palvelupiste.frenckell@tampere.fi
puhelin: 03 5656 4400
käyntiosoite: Frenckellinaukio 2 B