Raitiotieallianssi tiedottaa: Hämeenkadun raitiotie-ja katurakennustyöt etenevät suunnitellusti – uusia kortteleita valmistuu tänä vuonna

Raitiotieallianssi tiedottaa: Hämeenkadun raitiotie-ja katurakennustyöt etenevät suunnitellusti – uusia kortteleita valmistuu tänä vuonna

Hämeenkadun raitiotien ja koko kadun rakentamistyöt ovat kuluneen kesän aikana edenneet täysin suunnitellusti. Viimeiset kiskot asennettiin Hämeensillalle toukokuussa ja loput raitiotieosuuden kiveystöistä valmistuivat elokuun alussa. Elo-syyskuussa Hämeenkadulle asennetaan raitiotien ajojohtimet, jonka jälkeen raitiotie on valmis Hämeenkadulla loppuvuonna tehtäviin koeajoihin. Kadun ja jalkakäytävien kiveystyöt etenevät aikataulussa, ja tänä vuonna valmistuu jälleen uusia kortteliosuuksia.

Hämeenkadun viimeinen osuus raitiotiestä valmistui Hämeensillalle elokuun alussa.

Hämeenkadun raidetyöt valmiit

Hämeenkadun viimeinen osuus raitiotiestä valmistui Hämeensillalle elokuun alussa. Nyt Hämeenkadun koko raitiotieosuus eli kiskot ja niiden välinen nupukiveys ovat valmiit Tuulensuusta Rautatienkadulle.

– Hämeenkadulla raitiotie on toteutettu betonista valetulla kiintoraidelaatalla, johon kiskot on asennettu. Radan pintarakenteena on sataprosenttisesti kotimaista nupukiveä, Raitiotieallianssin päällysrakennetöistä vastaava Timo Kuusela kertoo.

Tällä viikolla Hämeenkadulla on alkanut myös raitiotien ajojohtimien asennus, mikä on viimeinen iso työvaihe raitiotien rakentamisessa.

– Työt aloitetaan Hämeenpuistosta ja ne tehdään yöaikaan eli etenemme Tuulensuusta kohti Rautatienkatua, työmaapäällikkö Ari Valaja toteaa.

Hämeenkadulle asennetaan raitiotien ajojohdinta kaikkiaan noin 2600 metriä. Asennustyöt tehdään arviolta viikon kuluessa ja sen jälkeen ajojohtimet säädetään oikeaan kireyteen ja korkeuteen. Kaikkiaan ajojohdintyöt kestävät noin viisi viikkoa, syyskuun loppupuolelle.  Hämeenkadun koeajot Tampereen Ratikalla on suunniteltu tehtäväksi loppuvuoden aikana.

Hämeenkatu valmistuu kortteli kerrallaan

Raitiotien rakentamisen lisäksi Raitiotieallianssi uusii Hämeenkadun kauttaaltaan. Kaikki jalkakäytävät, maanalaisen kunnallistekniikan johdot ja putket sekä katu-ja tapahtumavalaistus rakennetaan katusuunnitelman mukaisiksi. Jalkakäytävien rakentamistyöt valmistuvat korttelipuoli kerrallaan.

– Kadun kiveystyöt ovat tänäkin vuonna edenneet suunnitelmien mukaan. Viime vuonna valmistui kaksi korttelia Hämeenkadun kummastakin päästä. Tänä vuonna valmistuvat Kuninkaankadun ja Aleksis Kiven kadun välinen kortteli sekä Koskikatu–Pellavatehtaankatu–Aleksanterinkatu-osuus,  Hämeenkadun aluevastaava Kimmo Lahti Raitiotieallianssista kertoo.

Kiveystöiden valmistuttua kortteleihin asennetaan vielä penkkejä, roska-astioita ja pyörätelineitä. Valmistuvien korttelien puut istutetaan myöhemmin syksyn aikana. Myös pysäkkikatokset Hämeenkadulle asennetaan myöhemmin Tampereen Raitiotie Oy:n ja JCDecauxin toimesta. Raitiotieallianssi jatkaa Hämeenkadun kiveystöitä loppuvuonna vielä Keskustori–Hämeensilta–Koskikatu-osuudella, kadun molemmilla puolilla.

– Koronaviruksella ei onneksi toistaiseksi ole ollut vaikutuksia meidän töihimme, mutta seuraamme tietysti tilannetta koko ajan ja noudatamme viranomaisten ohjeita. Hämeenkadulla on kevään aikana ollut tilanteen vuoksi normaalia rauhallisempaa, joten töistä on ollut varmasti vähemmän haittaakin kadun käyttäjille, Lahti arvioi.

Hämeenkadun kaikkien työvaiheiden aikana kulku kiinteistöihin ja liikkeisiin sekä huoltoajo varmistetaan.

Yötöitä tehdään tarpeen mukaan jotta kadun käyttäjiä häirittäisiin mahdollisimman vähän. Hämeenkadun kiveystyöt aloitettiin vuonna 2017 Tuulensuun korttelista ja viimeiset osuudet valmistuvat Keskustorilta viimeistään vuonna 2022.

Hämeenkadulla uusitaan kaikki rakenteet ja valaistus

Hämeenkadun rakentamisessa on ollut kymmeniä eri työvaiheita niin maan alla kuin kadun ja radan päällysrakennetöissäkin. Maanalaisia rakenteita on uusittu kauttaaltaan koko kadun leveydeltä. Vesijohtojen, viemärien ja kaapelien siirtojen sekä uusimisen lisäksi kadun rakennekerroksia on jouduttu kaivamaan ja vahvistamaan poikkeuksellisen syvältä.  Katualueelle on rakennettu myös uusi hulevesijärjestelmä, joka liittyy korttelin kiinteistöjen rännijärjestelmiin.

– Maan alle tehdyissä rakenteissa on huomioitu taloyhtiöiden tarpeet ja olemme erikseen neuvotelleet ja sovitelleet raitiotien työvaiheisiin kiinteistöjen toiveet esimerkiksi talojen kosteuseristysten uusimisesta. Teemme kiinteistöjen ja yritysten kanssa jatkuvaa yhteistyötä, jotta kadun rakentaminen etenee suunnitellussa aikataulussa ja haitta Hämeenkadun toimijoille olisi mahdollisimman vähäinen, Kimmo Lahti toteaa.

Myös Hämeenkadun valaistus uusitaan kokonaan. Kadulle on asennettu yhdistetyt sähkörata-ja valaisinpylväät, joihin nyt lisätään vielä ajojohtimet. Uudet pylväät ovat entisiä tukevammat, sillä pylväisiin kohdistuu paljon kuormaa. Pylväisiin kiinnitetään raitiotien ajojohdinten lisäksi sekä katuvalot että Hämeenkadun tapahtumavalot.

Hämeenkadulla kotimaiset kivet

Kaikki Hämeenkadulla ja myös koko Tampereen raitiotiehankkeella käytetyt kivet ovat kotimaista alkuperää. Kivet on louhittu suomalaisesta graniitista Ylöjärven Kurussa ja Taivassalossa. Kiviä työstetään  Loimaan Kivellä ja myrskyläläisellä Louhinta Lampi Oy:llä, josta ne toimitetaan Tampereelle. Raitiopysäkin suuret reuna- eli paasikivet ja ajoradan ja raitiotien kiveys toimitetaan myös Kurusta, Tampereen Kovakivi Oy:ltä.

Hämeenkadun jalkakäytävillä käytetään jopa 25:tä erikokoista kivilaattaa, millä saavutetaan monia etuja. Erikokoisilla laatoilla kivet saadaan asennettua niin, että niitä tarvitsee sahata mahdollisimman vähän. Näin Hämeenkadun suuntaiset saumat eivät osu kohdakkain. Ajoradan puoleinen kiveys on jo käytössä todettu tasaisemmaksi kuin entinen kiveys.

Hämeenkadulle katupuita enemmän kuin aikaisemmin

Hämeenkadulle istutetaan koko kadun mitalta kaikkiaan lähes sata puistolehmusta. Puita tulee aiempaa enemmän. Puut kasvatetaan kaupungin taimistoilla ja niiden korkeus on 4-5 metriä.  Kaupungin ympäristöasiantuntijoiden mukaan puut tulevat elämään ainakin satavuotiaiksi.

Syksy on hyvää istutusaikaa ja istutuksia on mahdollista tehdä talven tuloon saakka. Lehmukset istutetaan aina yhtenäiselle, puulta toiselle jatkuvalle kantavalle kasvualustalle, jossa on entisiä Hämeenkadun puuistutuksia paremmat kasvuolosuhteet. Kasvualustaan on lisätty myös kastelu- ja ilmastusputket. Uusien puiden juureen asennetaan  yhtenäiset valurautaiset maaritilät ja puut tuetaan rautaisiin rungonsuojiin.

Hämeenkadusta valmiina raitiotie ja kadun molemmat reunat:

 • Hämeenpuisto–Näsilinnankatu-väli eli Tuulensuun kortteli
 • Näsilinnankatu–Kuninkaankatu-osuus
 • Aleksanterinkatu–Tuomiokirkonkatu–Rautatienkatu-väli

Hämeenkadusta valmistuu 2020, raitiotie ja kadun molemmat reunat:

 • Kuninkaankatu–Aleksis kiven katu-kortteli
 • Koskikatu–Pellavatehtaankatu–Aleksanterinkatu-korttelit (Aleksanterinkadun liittymäalue valmistuu v. 2022 kun väliaikainen bussireitti Hatanpään valtatielle päättyy)

Hämeenkadulla toteutettavat raitiotie-ja katurakennetyöt:

 • johtojen ja putkien siirto pois raitiotien alta
 • kadun alla kulkevien poikittaisten putkilinjojen asentaminen suojaputkiin
 • kaksoisraiteen rakentaminen kadun keskelle
 • kadun rakennekerrosten uusiminen ja maamassojen vaihto
 • uudet vesi-, viemäri- ja hulevesiputket
 • uusi hulevesijärjestelmä joka on yhdistetty kiinteistöjen rännireitteihin
 • uudet kaapelireitit raitiotien pysäkeille ja puhelin/nettioperaattoreille
 • uudet valaisin-ja sähköratapylväät sekä niiden perustukset maan alle
 • uudet katupuut uudentyyppiselle kantavalle kasvualustalle
 • uudet kiveykset koko kadulle, ajoradalle ja jalkakäytäville/pyöräilyväylälle
 • raitiopysäkit ja kaiteet
 • vanhojen kaapelikaivojen sovittaminen uuteen kiveykseen
 • kaapelikaivojen uusiminen
 • yhteistyössä kiinteistöjen kanssa talojen korjaustöitä, vesieristyksiä, kiinteistöjen kynnyskorkeuden sovitus uuteen kiveykseen, taloyhtiöiden vesi- ja viemäriputkien sekä kaapelien liittyminen kadun rakenteisiin
 • ajojohtimien asennus raitiotielle

Lisätietoja:

raitiotieallianssi.fi

Kuvat:
Raitiotieallianssi/Tinja Juutilainen

Palautteet:
Palvelupiste Frenckell
sähköposti: palvelupiste.frenckell@tampere.fi
puhelin: 03 5656 4400
käyntiosoite: Frenckellinaukio 2 B