Kadunnimitoimikunta vahvisti raitiotien ensimmäisen vaiheen pysäkkinimet

Tampereen kaupungin kadunnimitoimikunta päätti torstaina 24.1.2019 raitiotien ensimmäisen vaiheen pysäkkien nimistä. Nimistä järjestettiin yleisökysely jo vuonna 2014, jolloin nimikysymyksiin vastasi yhteensä 1294 asiasta kiinnostunutta. Pääosa pysäkkinimistä on kyselyn voittaneita ehdotuksia. Toimikunta teki myös muutoksia esitykseen.

Kaikki nyt nimetyt pysäkit eivät olleet äänestyksessä mukana, koska vuonna 2014 meneillään olleen yleissuunnitelmavaiheen jälkeen on lisätty yhdet pysäkit Sammonkadulle, Teiskontielle sekä Insinöörinkadulle.

Pysäkkejä ja pysäkkivarauksia on yhteensä 26, joista varsinaisia raitiotiepysäkkejä on 23 ja tulevaisuuden pysäkkivarauksia on 3.

Raitiotien ensimmäistä vaihetta rakennetaan parhaillaan Hervannasta keskustaan Pyynikintorille ja keskustasta TAYSiin. Koeliikenne on alkamassa vuonna 2020 ja kaupallinen liikenne alkaa tavoitteen mukaan 2021.

Kadunnimitoimikunnan tehtävänä on harkita katujen ja muiden yleisten alueiden nimikysymyksiä. Toimikunta kokoontuu tarvittaessa. Kadunnimitoimikunta muun muassa harkitsee ja esittää asemakaavoissa vahvistettavia kadunnimiä. Raitiotien pysäkkejä nimetään nyt ensimmäistä kertaa Tampereella.

Hervannan alueen pysäkkinimet

Raitiotien eteläisin pysäkki numero 1 nimettiin rakentuvan kaupunginosaan mukaisesti nimellä Hervantajärvi. Pysäkki 2 nimettiin nimellä Etelä-Hervanta. Kyseinen pysäkkinimi sai vuonna 2014 järjestetyssä pysäkkinimikyselyssä 59 prosenttia annetuista äänistä.

Raitiotien Hermiankadulla sijaitseva pysäkki 3 on toistaiseksi pysäkkivaraus. Raitiotien pysäkki 3 nimettiin nimellä Hermia.

Raitiotien pysäkki 4 nimettiin toisin kuin oli esitetty. Pysäkki 4 nimettiin nimellä Hervannan kampus. Nimi viittaa pysäkin lähellä sijaitsevaan Tampereen yliopiston Hervannan kampukseen. Kampus-nimitys viittaa laajasti alueen tiede-, tutkimus- ja yritysyhteisöön.

Raitiotien pysäkki 5 nimettiin nimellä Hervantakeskus. Kyseinen pysäkkinimi sai pysäkkikyselyssä 68 prosenttia annetuista äänistä.

Raitiotien pysäkki 6 nimettiin nimellä Opiskelija. Kyseinen pysäkkinimi eroaa nimeämisperiaatteeltaan muista päätetyistä pysäkkinimistä. Pysäkkinimi viittaa toisaalta siihen, että se sijaitsee Opiskelijankadun välittömässä läheisyydessä ja toisaalta Tampereeseen merkittävänä opiskelijakaupunkina ja Hervantaan merkittävänä opiskelijoiden kaupunginosana. Lähistöllä sijaitseva Opiskelijankatu sitoo jälkimmäisen nimeämisperiaatteen selkeästi tiettyyn paikkaan.

Raitiotien pysäkki 7 nimettiin toisin kuin toimikunnalle oli esitetty. Pysäkki 7 nimettiin nimellä Pohjois-Hervanta. Kyseinen pysäkkinimi sai pysäkkikyselyssä 34 prosenttia annetuista äänistä, lähes yhtä paljon kuin kyselyssä voittanut, toistaiseksi käytössä ollut pysäkkinimi. Pysäkkinimi Pohjois-Hervanta muodostaa loogisen vastinparin varsinaisen Hervannan alueen eteläisimmän pysäkkinimen Etelä-Hervanta kanssa.

Pysäkkinimet Hallilasta Kalevaan

Raitiotien pysäkki 8 nimettiin kaupunginosan mukaan nimellä Hallila. Kyseinen nimi sai pysäkkikyselyssä 92 prosenttia annetuista äänistä. Pysäkki 9 nimettiin viereisen kaupunginosan mukaan nimellä Turtola. Kyseinen pysäkkinimi sai pysäkkikyselyssä 68 prosenttia annetuista äänistä.

Raitiotien pysäkki 10 on toistaiseksi pysäkkivaraus. Raitiotien pysäkki 10 nimettiin nimellä Vuohenoja.

Raitiotien pysäkki 11 nimettiin viereisen kaupunginosan ja läheisen metsäalueen mukaan nimellä Hakametsä. Kyseinen voittanut nimiehdotus sai pysäkkikyselyssä 49 prosenttia annetuista äänistä. Raitiotien pysäkki 12 nimettiin kaupunginosan mukaan nimellä Kalevanrinne.

Pysäkki 13 nimettiin lähellä sijaitsevan merkittävän kohteen mukaan nimellä Uintikeskus. Kyseinen nimi sai pysäkkikyselyssä hieman yli 50 prosenttia annetuista äänistä. Pysäkki 14 nimettiin kaupunginosan mukaan nimellä Kaleva. Kyseinen voittanut nimi sai pysäkkikyselyssä lähes 33 prosenttia annetuista äänistä.

Raitiotien pysäkki 15 nimettiin kahdesta esitetystä vaihtoehdosta nimellä Sammonaukio. Nimi viittaa viereiseen merkittävään kaupunkitilaan. Kyseinen pysäkkinimi sai pysäkkikyselyssä toiseksi eniten ääniä.

Pysäkit Tammelasta Pyynikintorille

Raitiotien pysäkki numero 16 nimettiin nimellä Tulli, voimakkaasti kehittyvän ja kehitettävän kaupunkitilan mukaan. Kyseinen pysäkkinimi sai pysäkkikyselyssä toiseksi eniten ääniä. Keskustelussa pohdittiin myös nimeämistä Tampereen yliopiston mukaan. Todettiin kuitenkin, että teoriassa on mahdollista, että jatkossa joku raitiotielinja kulkee lähempää Tampereen yliopiston aluetta, jolloin yliopistoon viittaava pysäkkinimi olisi loogisempi tällaisen linjan varrella olevan pysäkin nimeksi.

Matka pysäkiltä yliopistolle on noin puoli kilometrin luokkaa, joten se ei olisi ollut kovin looginen. Toisaalta kampus-termit Hervannassa ja Kaupissa antavat kunniaa Tampereelle merkittävänä opiskelija- ja yliopistokaupunkina.

Pysäkki 17 nimettiin nimellä Rautatieasema. Kyseinen nimi sai pysäkkikyselyssä 96 prosenttia annetuista äänistä. Raitiotien pysäkki 18 nimettiin nimellä Koskipuisto. Kyseinen nimi sai pysäkkikyselyssä 79 prosenttia annetuista äänistä.

Raitiotien pysäkki 19 nimettiin nimellä Keskustori. Kyseinen nimi sai pysäkkikyselyssä 82 prosenttia annetuista äänistä. Raitiotien pysäkki 20 nimettiin nimellä Tuulensuu. Kyseinen nimi sai pysäkkikyselyssä 51 prosenttia annetuista äänistä.

Ensimmäisen linjan läntinen päätepysäkki 21 nimettiin nimellä Pyynikintori. Kyseinen nimi sai pysäkkikyselyssä 94 prosenttia annetuista äänistä.

Reitin Kaleva – TAYS -pysäkit

Raitiotien pysäkki numero 22 nimettiin nimellä Kalevan kirkko, välittömästi sen vieressä olevan merkittävän kohteen ja alueen maamerkin mukaan.

Pysäkki 23 nimettiin nimellä Hippos, alueella sijainneen Hippoksen raviradan ja Hippostalon mukaan. Keskustelussa todettiin, että vaikka nykyinen Hippostalo puretaan asemakaavamuutoksen myötä, alueen uudessa nimistössä hyödynnettäneen Hippokseen liittyvää nimistöä, jolloin Hippos on toimiva nimi myös raitiotiepysäkille.

Pysäkki 24 on toistaiseksi pysäkkivaraus. Raitiotien pysäkki 24 nimettiin kolmesta ehdotetusta vaihtoehdosta nimellä Kauppi. Nimi viittaa siihen, että kyseinen pysäkki olisi toteutuessaan pääasiallinen kulkuyhteys Kaupin liikunta- ja urheilualueille.

Raitiotien pysäkki 25 nimettiin kahdesta esitetystä vaihtoehdosta nimellä TAYS. Kyseinen nimi sai pysäkkikyselyssä 69 prosenttia annetuista äänistä.

Pysäkki 26 nimettiin toisin kuin oli esitetty. Pysäkki 26 nimettiin nimellä Kaupin kampus. Kyseinen nimi sai pysäkkikyselyssä 60 prosenttia annetuista äänistä. Kampus-nimitys viittaa laajasti sairaala-alueen tiede-, tutkimus- ja yritysyhteisöön.

Lisätietoja:

Kadunnimitoimikunnan valmistelija ja sihteeri
Kaavoitusarkkitehti

Dani Kulonpää

puh. 040 6745311
dani.kulonpaa (at) tampere.fi
Kadunnimitoimikunnan puheenjohtaja

Jarno Lahtinen

puh. 040 719 6468
jarno.lahtinen (at) oscar.fi
Raitiotien kehityshanke
Projektipäällikkö

Antti Haukka

puh. 040 180 7096
antti.haukka@tampere.fi

Teksti: Anna-Leea Hyry, Tampereen kaupunki

Alkuperäinen tiedote: https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/01/29012019_1.html