Kyselyitä auki: kerro liikkumistottumuksistasi Hervannan, Härmälänrannan tai Lentävänniemen alueella

Kahdessa eri kyselyssä tutkitaan Ratikan vaikutuksia liikkumistottumuksiin Hervannan raitiotiehaaralla ja Härmälänrannan sekä Lentävänniemen alueilla. Kyselyt ovat osa Tampereen yliopistolla käynnissä olevaa diplomityötä. Kyselyt ovat avoinna 13.5.–2.6.2024.

Tampereen Ratikka Hervannassa syksyllä
Tampereen Ratikka Hervannassa. Kuva: Wille Nyyssönen/ Tampereen Raitiotie Oy

Kerro liikkumistottumuksistasi Hervannan raitiotiehaaralla

Toivomme kyselyyn vastauksia henkilöiltä, jotka käyttävät ratikkaa Hervannan raitiotiehaaralla (Turtola–Hervantajärvi) edes satunnaisesti. Kyselyyn toivotaan vastauksia erityisesti henkilöiltä, jotka ovat käyttäneet kyseisellä alueella joukkoliikennettä jo ennen raitiotien valmistumista.

Vastaamalla autat ymmärtämään Hervannan raitiotiehaaralla liikkuvien henkilöiden liikkumistottumuksia sekä sitä, miten raitiotien valmistuminen on vaikuttanut ihmisten suhtautumiseen joukkoliikenteeseen. Kysely on osa Tampereen yliopistolla käynnissä olevaa diplomityötä, jossa tutkitaan Ratikan vaikutuksia liikkumistottumuksiin.

Kysely sisältää monivalintakysymyksiä, väittämiä sekä yhden karttakysymyksen, johon on mahdollista vastata myös puhelimella. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5–7 minuuttia, ja vastaukset käsitellään anonyymeinä. Kyselyyn vastaamisen alaikäraja on 15 vuotta. Kysely on avoinna 13.5.-2.6.2024.

Kerro joukkoliikenteen liikkumistottumuksistasi Härmälänrannan tai Lentävänniemen alueella

Toivomme kyselyyn vastauksia henkilöiltä, jotka käyttävät joukkoliikennettä Härmälänrannan tai Lentävänniemen alueella edes satunnaisesti. Vastaamalla autat ymmärtämään näillä alueilla liikkuvien henkilöiden liikkumistottumuksia sekä suhtautumista joukkoliikenteeseen.

Kysely on osa Tampereen yliopistolla käynnissä olevaa diplomityötä, jossa tutkitaan Ratikan vaikutuksia liikkumistottumuksiin Hervannan raitiotiehaaralla, ja Härmälänranta ja Lentävänniemi toimivat työn vertailukohteina.

Kysely sisältää monivalintakysymyksiä, väittämiä sekä yhden karttakysymyksen, johon on mahdollista vastata myös puhelimella. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5 minuuttia, ja vastaukset käsitellään anonyymeinä. Kyselyyn vastaamisen alaikäraja on 15 vuotta. Kysely on avoinna 13.5.-2.6.2024.

****

Diplomityön tilaajia ovat Tampereen Raitiotie Oy, Nysse ja Tampereen kaupungin yleiskaavoitus.

Lue myös: