Lielahti-Ylöjärvi tarkentavan yleissuunnittelun vuorovaikutus

Tarkentavan yleissuunnittelun aikana on käyty aktiivista vuoropuhelua kuntalaisten sekä eri sidosryhmien kanssa Suunnitelmaluonnoksista ja pysäkkipaikoista on pyydetty palautetta mm. karttakyselyllä.

Lisäksi raitiotien tarkentavaa yleisuunnittelua on käsitelty suunnittelualueella käynnissä olevien maankäyttöhankkeiden yhteydessä:

Lausuntojen yhteenveto

Lielahti–Ylöjärvi -raitiotien tarkentavan yleissuunnitelman luonnosvaiheen suunnitelmista ja vaikutusarvioinneista pyydettiin sidosryhmiltä lausuntoja 10.6. – 8.8.2022. Lausuntopyyntö lähetettiin 99 taholle ja niitä saatiin 26 kappaletta. 

Karttakyselyn yhteenveto

Karttakyselyssä (21.4.-8.5.2022) oli esillä raitiotien tarkennettu yleissuunnitelmaluonnos Lielahdesta Ylöjärvelle. Palautetta antoi 429 vastaajaa, joista valtaosa oli Ylöjärveltä. Kyselyvastaajat kommentoivat eniten ratikkapysäkkien paikkoja. Pääosa vastaajista kannatti Lielahden alueelle kolmea pysäkkiä ja Räikän pysäkin sijoittamista Asemantien pohjoispuolelle.

Yleisötilaisuudet

Raitiotien suunnitelmista voi antaa palautetta kaikille avoimissa yleisötilaisuuksissa, joita järjestetään maankäytön suunnitteluhankkeiden yhteydessä. Lielahden yleissuunnitelmaan liittyvä ensimmäinen yleisötilaisuus järjestettiin tiistaina 26.10.2021 ja kaikille avoin etäyleisötilaisuus keskiviikkona 23.3.2022. Tampereen vaiheyleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 10.3.–11.4.2022.

Sidosryhmätilaisuudet

Tarkentavaa suunnittelua tehdään yhteistyössä hankkeeseen liittyvien päättäjä- ja viranomaistahojen sekä muiden sidosryhmien, kuten yritys- ja kansalaisjärjestöjen, kanssa. Työn aikana järjestetään sidosryhmille työpaja ja karttapalautekysely sekä pyydetään keskeisiltä sidosryhmiltä lausunnot.

Sidosryhmätyöpaja järjestettiin keskiviikkona 6.10.2021 verkossa. Työpajan tulokset annetaan tiedoksi suunnittelijoille. Päättäjät ja suunnittelijat arvioivat, kuinka työpajassa esiin nostettuja asioita voidaan huomioida suunnittelussa.

Työpajan muistio:

Lielahden yleissuunnitelmaan liittyen järjestettiin Lielahden yrityksille työpaja maanantaina 1.11.2021.

Tilaa Lielahti-Ylöjärvi raitiotien tarkentavan yleissuunnitelman uutiskirje

Tampereen Ratikan sidosryhmät ja uutiskirje, tietosuojaseloste

Raitiotie Turvesuonkadulla Lielahdessa suunnitteluvaiheen havainnekuva

Lielahti-Ylöjärvi

Tampereen raitiotien laajentamisesta Tampereen Hiedanrannasta Ylöjärven Leijapuistoon on tehty tarkentava yleissuunnitelma.

Takaisin Lielahti-Ylöjärvi suunnittelusivulle