Raitiotien pysäkki suunnitellaan Sorinaukion kohdalle Hatanpään valtatielle

Raitiotien pysäkki suunnitellaan Sorinaukion kohdalle Hatanpään valtatielle

Tampereen Hatanpään valtatien raitiotielinjan suunnittelu Koskipuiston ja Tampereen valtatien välisellä osuudella etenee. Vaihtoehtojen vertailun perusteella raitiotiepysäkki Hatanpään valtatielle suunnitellaan Sorinaukion kohdalle, Suvantokadun ja Vuolteenkadun väliin. Kaupunginhallitus käsitteli suunnittelun tilannetta 17.6.2019 ja vahvisti linjauksen jatkosuunnittelun pohjaksi.

Sorin aukio. Kuva: Laura Vanzo, Visit Tampere

Pysäkin paikan ratkaisu on osa tarkentavaa suunnittelua, josta kaupunginhallitus päätti 23.4.2019. Vaihtoehtovertailussa raitiotien Hatanpään haaran päätepysäkiksi vaihtoehtoina oli joko Sorin aukion tai linja-autoaseman kohta. Pysäkkivaihtoehtojen vertailua on tehty asiantuntija-arviona ja osallistaen alueen toimijoita ja sidosryhmiä. Arviointitapaamisia on pidetty muun muassa alueen kauppakeskusten ja linja-autoaseman toimijoiden kanssa.

Vaihtoehtovertailussa arvioitiin pysäkkivaihtoehtojen liikennöintiä ja liikenteellisiä vaikutuksia, vaikutuksia alueen jalankulkuun, pyöräilyyn, tapahtumiin ja matkustamiseen sekä yrityksiin, vaikutuksia alueen maankäyttöön, kaupunkitilaan, kaupunkikuvaan, kulttuuriympäristöön sekä raitiotien toteuttamiseen. Näiden arvioitujen vaikutusten perusteella päätepysäkin sijainniksi päädyttiin esittämään Sorinaukiota Suvantokadun ja Vuolteenkadun liittymien väliin.

Valittu pysäkkisijainti palvelee paremmin nykyisiä jalankulkuvirtoja, nykyistä kaupunkirakennetta ja kauppakeskuksia sekä suuria yleisötapahtumia. Raitiotiepysäkki Sorin aukiolla on arvioitu myös kaupunkirakenteellisesti ja kaupunkitilallisesti paremmaksi ratkaisuksi.

Pysäkin sijainnin ratkettua Hatanpään valtatien suunnittelu jatkuu katusuunnitelman laatimisella. Raitiotien rakentamisen ajoituksesta Hatanpään valtatielle välille Koskipuisto – linja-autoasema on tarkoitus päättää kaupunginvaltuustossa tänä syksynä.

Parhaillaan rakennetaan raitiotielinjoja Hervannasta Pyynikintorille ja Taysin alueelta keskustaan. Käynnistymässä on seudullisen raitiotien yleissuunnitelma, jossa yksi tarkasteltava raitiotiehaara on etelään Pirkkalan suuntaan. Jo aiemmin on päätetty rakentaa Hämeenkadun ja Hatanpään valtatien risteykseen vaihteet kiskoineen, mikä mahdollistaa raitiovaunujen liikennöinnin Hämeenkadulta sekä lännen että idän suuntiin.

 

Tiedotteen teksti: Anna-Leea Hyry, Tampereen kaupunki
Alkuperäinen tiedote Tampereen kaupungin sivuilla >