Korona-viruksen vaikutukset Vuohenojan maisemateoksen taidekilpailuun

Lisätietoa korona-viruksen vaikutuksesta Vuohenojan maisemateoksen taidekilpailun ehdotusten jättämiseen

Koronaviruksen vuoksi kilpailuehdotusten jättäminen Vuohenojan maisemateoksen taidekilpailuun on mahdollista myös sähköisesti. Lähetä ehdotuksesi 24.3. klo 17 mennessä.

Posti ottaa toiminnassaan huomioon koronaviruksen: https://www.posti.fi/business-news/tiedotteet/2020/20200228_posti_varautunut_koronavirus.html

Voit lähettää kilpailuehdotuksesi Vuohenojan maisemateoksen taidekilpailuun myös sähköisesti. Näin toimittaessa koko kilpailuehdotuksen materiaali tulee lähettää ensisijaisesti pilvipalvelun linkkinä tai toissijaisesti yhtenä pdf -tiedostona 24.3. klo 17 mennessä osoitteeseen aura.lehtonen@artists.fiViestin maksimikoko on 10 Mt. Pdf-tiedostoista on poistettava tekijän henkilöllisyyteen liittyvät tunnisteet. Sähköpostiviesti tulee otsikoida Vuohenojan maisemateoksen taidekilpailu. Sähköpostista tulee käydä ilmi nimimerkki, jolla kilpailutyö osallistuu kilpailuun sekä taiteilijan yhteystiedot. Suomen Taiteilijaseuran kilpailuasiamies Aura Lehtonen välittää kilpailuehdotuksen ja nimimerkin eteenpäin kilpailun järjestäjälle.

Tampereen taidemuseo on yleisöltä suljettu 17.3. alkaen, mutta kilpailuehdotuksia voi lähettää ja tuoda paikalle. Museon ovesta löytyy puhelinnumero, jota soittamalla saat ohjeet miten toimia. Toivoisimme myös, että kilpailuehdotukset postitetaan tästä eteenpäin osoitteeseen Tampereen taidemuseo, Puutarhakatu 34, 33230 Tampere eikä kilpailuohjeessa annettuun postilokeroon. Jos olet jo ehdotuksesi lähettänyt seurannalla tai kirjattuna, kannattaa seurata että ehdotus varmasti pääsee perille ja noudetaan.

Kilpailun jurytystä tullaan siirtämään eli kaikki 24.3. mennessä postin kuljetettavaksi annetut tai sähköisesti klo 17 mennessä Aura Lehtoselle annettuun sähköpostiin toimitetut ehdotukset pääsevät kyllä mukaan jurytykseen.

Lisätietoja:
Heini Orell
heini.orell@freizimmer.fi

Additional information on the impact of the Corona virus on submissions to the Vuohenoja Landscape Art Contest.

The Post will take into account the corona virus in its actions: https://www.posti.fi/business-news/tiedotteet/2020/20200228_posti_varautunut_koronavirus.html

Artists who are at risk or quarantined may submit entries electronically. When doing so, the entire entry must be submitted primarily as a cloud link or alternatively as a single pdf file by March 24rd 5 pm Finnish timeto aura.lehtonen@artists.fi. The maximum message size is 10 MB. Pdf files must be clear of any author’s identity tags. The e-mail message should be titled Vuohenoja Landscape Art Contest. The email should include the name of the proposal and the artist’s contact information. Aura Lehtonen, Competition Authority of the Finnish Artists’ Association, will forward the competition proposal and the name of the proposal to the organizer of the competition.

Tampere Art Museum is closed to the public starting on March 17, but you can still submit entries. There is a telephone number at the door of the museum to call for instructions. We would also like to ask all to send entries from now on to the Tampere Art Museum, Puutarhakatu 34, 33230 Tampere, not to the mailbox provided in the competition programme. If you have already submitted your proposal, it is a good idea to track your shipment and make sure the proposal is received and picked up.

The judging of the competition will be postponed, ie all proposals submitted by mail or email by March 24th5pm will be eligible for jury service.

For more information, contact Heini Orell / heini.orell@freizimmer.fi