Vuohenojan maisemateoksen taidekilpailu

Vuohenojan maisemateoksen taidekilpailu

Lisätietoa korona-viruksen vaikutuksesta Vuohenojan maisemateoksen taidekilpailun ehdotusten jättämiseen.

Posti ottaa toiminnassaan huomioon koronaviruksen: https://www.posti.fi/business-news/tiedotteet/2020/20200228_posti_varautunut_koronavirus.html 

Kuvataiteilijat, jotka kuuluvat riskiryhmään tai ovat karanteenissa, voivat lähettää kilpailuehdotuksia myös sähköisesti. Näin toimittaessa koko kilpailuehdotuksen materiaali tulee lähettää ensisijaisesti pilvipalvelun linkkinä tai toissijaisesti yhtenä pdf -tiedostona 24.3. klo 17 mennessä osoitteeseen aura.lehtonen@artists.fiViestin maksimikoko on 10 Mt. Pdf-tiedostoista on poistettava tekijän henkilöllisyyteen liittyvät tunnisteet. Sähköpostiviesti tulee otsikoida Vuohenojan maisemateoksen taidekilpailu. Sähköpostista tulee käydä ilmi nimimerkki, jolla kilpailutyö osallistuu kilpailuun sekä taiteilijan yhteystiedot. Suomen Taiteilijaseuran kilpailuasiamies Aura Lehtonen välittää kilpailuehdotuksen ja nimimerkin eteenpäin kilpailun järjestäjälle. 

Tampereen taidemuseo on yleisöltä suljettu 17.3. alkaen, mutta kilpailuehdotuksia voi lähettää ja tuoda paikalle. Museon ovesta löytyy puhelinnumero, jota soittamalla saat ohjeet miten toimia. Toivoisimme myös, että kilpailuehdotukset postitetaan tästä eteenpäin osoitteeseen Tampereen taidemuseo, Puutarhakatu 34, 33230 Tampere eikä kilpailuohjeessa annettuun postilokeroon. Jos olet jo ehdotuksesi lähettänyt seurannalla tai kirjattuna, kannattaa seurata että ehdotus varmasti pääsee perille ja noudetaan.

Kilpailun jurytystä tullaan siirtämään eli kaikki 24.3. mennessä postin kuljetettavaksi annetut tai sähköisesti klo 17 mennessä Aura Lehtoselle annettuun sähköpostiin toimitetut ehdotukset pääsevät kyllä mukaan jurytykseen.

Lisätietoja Heini / heini.orell@freizimmer.fi    

Kilpailuohjelma

Raitiotien kehitysohjelma yhteistyössä Tampereen taidemuseon kanssa kutsuu suomalaisia ja ulkomaalaisia kuvataiteilijoita ottamaan osaa Raitiotien taiteen maisemateoksen taidekilpailuun. Kilpailussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä.

1. Kilpailun tarkoitus

Kilpailun tarkoituksena on hankkia Tampereen Raitiotien ja Hervannan valtaväylän varrelle taideteos, joka näkyy niin raitiotien, viereisen kevyenliikenteen väylän kuin myös ohi kulkevan Hervannan valtaväylän käyttäjille.

Taidekilpailun tavoitteena on saada kohteeseen sen mittasuhteet huomioiva, maamerkiksi kohoava, näyttävä ja innovatiivinen taideteos, joka sopii ympäristöönsä ottaen huomioon sen mahdollisuudet ja rajoitukset. Teoksen toteutuksessa toivotaan huomioitavan eri vuodenaikojen vaihtelut, sääolosuhteet, kuin myös se, että teosta katsotaan nopeasti liikkuvasta raitiovaunusta ja autoliikenteestä. Viereisen kevyenliikenteenväylän ansiosta sitä pääsee helposti katsomaan myös lähempää. Tavoitteena on helppohoitoisuus ja elinkaarikestävyys. Valaisun huomioiminen tai valo osana teosta on tärkeää, mutta teoksen on oltava näkyvä myös valoisaan aikaan.

Raitiotien taiteelle on laadittu erillinen taideohjelma, jonka teoksen toivotaan huomioivan. Taideohjelma löytyy kilpailun liitteistä.

Tavoitteena on, että valitun ehdotuksen pohjalta toteutettu teos on valmis keväällä 2021. Toteutuksesta tehdään erillinen sopimus kilpailun ratkeamisen jälkeen. Teos tullaan jatkossa liittämän osaksi Tampereen Taidemuseon julkisen taiteen kokoelmaa.

2. Kilpailualue

Kilpailualue on kooltaan noin 20 x 25 metriä ja maasto on avointa viheraluetta. Teoksen lähiympäristössä ei sijaitse huomioitavaa asumista, mutta ohikulkevalle liikenteelle ei saa aiheutua haittaa. Määritelty teoksen sijoittumiskohta kohoaa hieman ympäröivästä maastosta ja se on tuoretta niittyä, jossa kasvaa heinää ja kukkivaa ruohovartista kasvustoa. Aluetta hoidetaan niittomurskaamalla yksi tai kaksi kertaa kasvukaudessa. Maaperästä ei ole tutkittua tietoa, mutta se on suurella todennäköisyydellä savista ei kovin hyvin kantavaa maata. Arvio on, että teoksen perutus on tehtävä murskeella.

Liitteenä kartta teoksen sijoittumispaikasta sekä valokuvia kohteesta. Kilpailualueeseen voi tutustua itsenäisesti. Teospaikan viitteellinen osoite on Vuohensillan kadun ja Hervannan valtaväylän risteys.

3. Budjetti

Taidebudjetti teokselle on 150 000€ + alv. Lisäksi mahdollisille perustuksille, sähköistyksille ja valaistukselle on käytettävissä enintään 30 000€ + alv määräraha. Teosta rahoittaa A.R.Winterin muistosäätiö.

4. Kuka voi osallistua

Kilpailu järjestetään kansainvälisenä yleisenä taidekilpailuna ja siihen voi osallistua kaikki ammattimaisesti taiteilijana toimivat henkilöt tai työryhmät. Työryhmän kyseessä ollessa, vähintään yhden jäsenen on oltava ammattitaiteilija.

Kilpailuehdotukset voi jättää joko suomen tai englannin kielellä.

5. Vaadittava materiaali

1) Enintään kolme A3-kokoiselle paperipohjalle tehtyä luonnosta teoksen ideasta (valokuvina, piirroksina tai vastaavina sisältäen karttapiirustuksen mittakaavassa teoksen sijoittumisesta kilpailualueelle. Ei pienoismalleja tms. kolmiulotteisia objekteja)
2) Kirjallinen selostus A4 koossa (max. 3 sivua) taideteoksen sisällöstä ja muodosta sisältäen alustavan kustannusarvion teoksen toteuttamisesta. Kustannusarviosta tulee käydä ilmi arvio taiteilijapalkkion suuruudesta.
3) Alustava arvio teoksen elinkaaresta sekä teoksen vuosittaisesta ylläpidosta (esim. sähkö yms. kulut ja säännöllisesti uusittavat osat).
4) Jokainen kilpailutyö on varustettava nimimerkillä ja mukana on seurattava samalla nimimerkillä varustettu suljettu kirjekuori, jonka tulee sisältää tekijän yhteystiedot.

 

Koko kilpailuehdotuksen materiaali toimitetaan lisäksi pdf -tiedostoina muistitikulla. Muistitikusta ja pdf tiedostoista on poistettava tekijän henkilöllisyyteen liittyvät tunnisteet. Kilpailuehdotuksessa ei saa olla tekijän nimeä eikä muuta merkintää, joka viittaa tekijän henkilöllisyyteen. Nimimerkki ei saa viitata todelliseen olemassa olevaan henkilöön. Kilpailuehdotus ei saa olla aikaisemmin julkistettu.

6. Ehdotusten jättäminen

Ehdotukset lähetetään joko postitse osoitteeseen Tampereen taidemuseo, PL 487, 33101 Tampere tai tuodaan museon aukioloaikoina osoitteeseen Tampereen taidemuseo, Puutarhakatu 34, 33230 Tampere.

Kilpailuaika päättyy 24.3.2020 klo 17, jolloin kilpailuehdotusten tulee olla perillä tai todistettavasti jätettynä postin tai muun kuljetusliikkeen toimitettavaksi. Kilpailija vastaa kuljetuksesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.

7. Palkinnot

Mikäli palkintoja vastaava määrä kilpailuehdotuksia jätetään määräaikana, jaetaan kilpailussa seuraavat palkinnot:

I palkinto                         10 000 euroa
II palkinto                        5000 euroa
III palkinto                       3000 euroa

 

Palkinnoille on haettu verovapautta.

Palkintolautakunnalla on oikeus jakaa palkintoihin varattu summa toisinkin, kuitenkin siten, että palkintojen yhteismäärä säilyy samana.

8. Palkintolautakunta

Kilpailun palkintolautakunnan puheenjohtaja on museonjohtaja Taina Myllyharju Tampereen taidemuseosta. Lisäksi palkintolautakuntaan kuuluvat Tampereen kaupungilta ympäristösuunnittelija Jyrki Lehtimäki, projektipäällikkö Antti Haukka, yhdyskuntasuunnittelupäällikkö Hanna Montonen ja apulaispormestari Jaakko Stenhäll, A.R. Winterin muistosäätiöstä asiamies Seppo Kovala sekä kolme Suomen Taiteilijaseuran nimeämää tuomarijäsentä jotka ovat Heli Ryhänen, Kaisa Berry ja Minna Kangasmaa.

Palkintolautakunta arvioi kilpailuehdotusten taiteellisten ansioiden, toteutettavuuden ja ylläpidon lisäksi erityisesti ehdotusten kykyä ottaa suuri tila haltuunsa sekä teosten toimivuutta eri vuodenaikoina ja tarkasteltaessa läheltä, kaukaa tai liikkuvasta kohteesta.

Kilpailun Sihteerinä toimii taidekoordinaattori Heini Orell raitiotien taidetta koordinoivasta Frei Zimmer Oy:stä ja välityshenkilönä toimii Suomen Taiteilijaseuran kilpailuasiamies Aura Lehtonen.

Kilpailun palkintolautakunta voi käyttää apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita arvioidessaan ehdotuksia.

9. Omistusoikeus

Kilpailuehdotusten omistusoikeus ja tekijänoikeudet säilyvät tekijällä. Tekijänoikeuden käytöstä on sovittava Kuvasto ry:n tai milloin Kuvasto ei edusta tekijää, tekijän kanssa erikseen. Ehdotusten lunastamisesta on sovittava erikseen.

Lopullisen teoksen tilaamisesta päättää Tampereen Taidemuseo, jolla on oikeus tilata teos minkä tahansa kilpailussa palkitun luonnoksen pohjalta.

10. Kilpailun tulokset ja julkistaminen

Kilpailun voittajat julkistetaan Tampereen raitiotien taiteen nettisivuilla huhtikuun loppuun mennessä. Kilpailun järjestäjä varaa itselleen oikeuden käyttää ja julkaista palkittujen töiden materiaalia korvauksetta omassa viestinnässään.Kilpailun järjestäjällä on tulosten ratkettua oikeus asettaa kilpailuehdotukset näytteille toukokuun aikana.

Kilpailuehdotukset ovat noudettavissa pois mahdollisen näyttelyn jälkeen myöhemmin varmistettavana ajankohtana. Jos kilpailuehdotuksia ei noudeta määriteltyinä ajankohtina, ne hävitetään.

11. Lisätietoja

Lisätietoja kilpailusta antaa kilpailun sihteeri, Heini Orell, Frei Zimmer Oy, p. 044-9715158, heini.orell@freizimmer.fi. Kilpailuehdotuksia koskevia lisäkysymyksiä voi esittää välityshenkilölle, Aura Lehtonen / Suomen Taiteilijaseura 15.1.2020 klo 23.59 mennessä sähköpostitse osoitteeseen aura.lehtonen@artists.fi ja puh. 050 434 4280. Kysymyksiin vastataan raitiotien taiteen kotisivuilla osoitteessa https://www.tampereenratikka.fi/ratikantaide/ mahdollisimman pian mutta viimeistään 31.1.2020.

12. Kilpailuohjelman saatavuus

Kilpailuohjelma on luettavissa Ratikan taiteen sivuilla osoitteesta https://www.tampereenratikka.fi/ratikantaide/

13. Liitteet:

Kilpailukysymykset ja vastaukset

Tämä kilpailuohjelma on hyväksytty Suomen Taiteilijaseurassa 4.10.2019.