Kolme kaavahanketta nähtävillä Tampereen Ratikan Pirkkala–Linnainmaa -raitiotien varrella

Tampereen Ratikan Pirkkala–Linnainmaa -raitiotien varrella olevien alueiden suunnittelu etenee nyt monilla tavoin. Parhaillaan nähtävillä on kolme kaavahanketta: Kaupinlaaksoon kuuluvan Alasjärven länsipuolen asuinalueen asemakaavan luonnos, Linnainmaan raitiotievarikon korttelin asemakaavaehdotus ja Kaupinlaakson ensimmäinen asemakaavaehdotus.

Kaupinlaaksoon kuuluvan Alasjärven länsipuolen asuinalueen asemakaavan luonnos

Kaupinlaakso, Alasjärven länsipuoli
Kaupinlaakson aluetta hahmoteltuna havainnekuvaan. Alasjärven länsipuolen alue näkyy Teiskontien pohjoispuolella. Kuva: Arkkitehdit MY

Alasjärven länsipuolelle, uuteen Kaupinlaakson kaupunginosaan suunnitellaan merkittävää asuinaluetta. Alasjärven länsipuolen asemakaavaluonnos on nähtävillä 26.4.2024 saakka. Nykyään golfkenttänä olevalle alueelle suunnitellaan raitiotien jatkoa Taysin alueelta Linnainmaalle. Kaupinlaakso rakentuu raitiotiereitin ympärille siten, että asuminen on soviteltu alueen luontoarvoihin.

Alasjärven länsipuolen asemakaavaluonnosta ja Kaupinlaakson bulevardin katusuunnitelmaluonnosta raitiotiesuunnitelmineen esitellään yleisötilaisuudessa 17.4.2024 17–19 Kaupin kampuksen Arvo-rakennuksessa.

Tiedote Tampereen kaupungin sivuilla>>

Linnainmaan raitiotievarikon korttelin asemakaavaehdotus

Linnainmaan raitiotievarikon kortteli
Uimahallin sisäänkäynnin havainnekuva rakentamistapaohjeesta. Kuva: Arkkitehdit Inaro Oy

Linnainmaalle suunnitellun Tampereen Ratikan jatkeen, varikon ja urheiluhallin sekä liityntäpysäköintiä sisältävä asemakaavan muutosehdotus hyväksyttiin 3.4.2024 yhdyskuntalautakunnassa asetettavaksi nähtäville. Asemakaavalla mahdollistetaan varikon, urheiluhallin ja liityntäpysäköinnin toteuttaminen Heikkilänkadun varrelle Linnainmaan läheisyyteen, Pappilan kaupunginosaan. Raitiotievarikko toteutetaan mahdollisesti myöhemmin tulevaisuudessa, uimahalli toteutunee jo 2020-luvun lopulla. Nykyisin asumaton alue on kaupungin omistuksessa ja siellä on polttoaineen jakelua.

Tiedote Tampereen kaupungin sivuilla>>

Kaupinlaakson ensimmäinen asemakaavaehdotus

Kaupinlaakso
Havainnekuva Kaupinlaakso I:n kaavaehdotuksesta. Kuva: Arkkitehdit MY

Tampereen yhdyskuntalautakunta hyväksyi 3.4.2024 nähtäville uuden Kaupinlaakson kaupunginosan ensimmäisen (alue aiemmin luonnosvaiheessa nimellä Medi-Park) asemakaavaehdotuksen nähtäville. Kaupin alueella sijaitseva asemakaava tuo uutta asumista ja mahdollistaa raitiotien rakentamisen Taysin alueelta itään.

Tiedote Tampereen kaupungin sivuilla>>

Lue myös: