Avoimissa työpajoissa Pirkkalassa ja Linninamaalla tutustutaan raitiotiesuunnitelmiin

Raitiotiepysäkki Tampereen Linnainmaalla

Pirkkalan ja Linnainmaan suunnille avoimet työpajat huhtikuussa

Pirkkalan suunnan työpaja järjestetään ke 6.4.2022 klo 17–19.30 Nuolialan koulun ruokalassa. Kahvitarjoilu alkaa klo 16.30. Pyydämme ennakkoilmoittautumista viimeistään torstaina 31.3.2022 osoitteessa link.webropol.com/ep/pirkkalatyopaja. Työpajassa tarkastellaan ja kommentoidaan suunnitelmaluonnoksia, vaikutusten arviointia sekä joukkoliikenteen raitiotie- ja bussivaihtoehtoja.  

Linnainmaan suunnan työpaja järjestetään ma 11.4.2022 klo 17–19.30 Linnainmaan koulun ruokalassa. Kahvitarjoilu alkaa klo 16.30. Pyydämme ennakkoilmoittautumista viimeistään tiistaina 5.4.2022 osoitteessa link.webropol.com/ep/linnainmaatyopaja. Työpajassa tarkastellaan ja kommentoidaan suunnitelmaluonnoksia, Alasjärven länsipuolen vaihtoehtoisia raitiotien linjauksia ja vaikutusten arviointia. 

Partolan ja Linnainmaan vaihtopysäkkien suunnittelu etenee 

Keskeisten vaihtopysäkkien suunnittelussa tavoitteena on raitiotien sujuva liikennöinti ja vaihdon sujuvuus sekä kaupunkikuvan ja maankäytön huomioiva ratkaisu. Sidosryhmien ja asiantuntijoiden työryhmissä päädyttiin kahteen perusvaihtoehtoon sekä Partolan että Linnainmaan vaihtopysäkeillä. Lisäksi Pirkkalan Suupan vaihtopysäkkien suunnittelu jatkuu tiiviissä yhteistyössä Pirkkalan kunnan ja Nyssen kanssa. 

Alasjärven länsipuoliselle alueelle laaditaan vaihtoehtoisia ratalinjauksia

Tampereen kaupunki on käynnistänyt Alasjärven länsipuoliselle alueelle maankäytön vaihtoehtovertailun. Sitä varten laaditaan myös raitiotielle vaihtoehtoisia ratalinjauksia. Vaihtoehtojen vaikutuksia tarkastellaan erityisesti raitiotien liikennöintinopeuden ja raitiotiekadun poikkileikkauksen kannalta Alasjärven länsipuolella. 

Linnainmaan suunnalla valtateiden ylittävistä silloista on vertailtavana kaksi eri vaihtoehtoa

Teiskontien (valtatien 12) ylittävästä sillasta on kehitetty kaksi sijainniltaan vaihtoehtoista ratkaisua. Siltavaihtoehtoja vertaillaan mm. Alasjärven eteläpuolisten alueiden luontokohteiden, seudullisen pyöräliikenteen pääreitin, kaupunkikuvan, Teiskontien tiealueen ja johtosiirtotarpeiden kannalta. Tampereen itäisen kehätien (valtatie 9) raitiotie voisi ylittää joko osittain nykyistä siltaa tai kokonaan sen pohjoispuolelle rakennettavaa uutta raitiosiltaa pitkin. Lisäksi tarkastellaan Heikkilänkadun varikkotoimintojen järjestelyjä. 

Päätökset vaihtopysäkkien ja valtateiden ylittävien siltojen ratkaisuista tehdään huhtikuussa

Tampereen kaupunginhallitus ja Pirkkalan kunnanhallitus päättävät huhtikuussa Linnainmaan ja Partolan vaihtopysäkkien sekä valtateiden ylittämisen vaihtoehtoisista ratkaisuista, Heikkilänkadun varikkotoimintojen periaatteista ja hankesuunnitelman vaihtoehtoasetelmasta ja sen aikana laadittavien vaikutusarviointien periaatteista.  

Alustavia katusuunnitelmaluonnoksia esitellään syksyllä 2022

Raitiotien alustavat katusuunnitelmaluonnokset valmistuvat syksyllä 2022, jolloin niitä esitellään yleisötilaisuuksissa ja niistä kerätään palautetta karttakyselyllä. Hankesuunnitelma valmistuu keväällä 2023. Sen jälkeen Tampereen ja Pirkkalan valtuustoilla on mahdollisuus päättää mahdollisesta raitiotien toteutussuunnitteluun ryhtymisestä.