Pirkkala–Linnainmaa -raitiotien hankesuunnitelma valmis – jatkosuunnittelusta päätetään huhtikuussa

Pirkkala–Linnainmaa -raitiotien hankesuunnitelma on valmis. Se sisältää muun muassa alustavat katusuunnitelmat sekä hankevaihtoehtojen vertailun ja vaikutusarvioinnin kustannusarvioineen. Hankesuunnitelma toimii pohjana kuntien päätöksille mahdollisesta jatkosuunnittelusta ja myöhemmin päätettävästä raitiotien rakentamisesta.

Havainnekuva: Ratikkapysäkki Härmälänrannassa.
Havainnekuva: Ratikkapysäkki Härmälänrannassa, idän suuntaan. Kuva: Pirkkala-Linnainmaa-hankesuunnitelma ja WSP

Kustannusarviot

Pirkkala-Linnainmaa -raitiotien ja varikon rakentamisen kustannusarvio on yhteensä 335 miljoonaa euroa. Kustannusarviossa näkyy maarakennuskustannusten voimakas, yli 20 prosentin kasvu seudullisen yleissuunnitelman kustannustasosta. Lisäksi suunnitelmakuvissa on esitetty raitiotiehen liittyviä katuympäristön parannuksia, jotka ovat arviolta 43 miljoonaa euroa.

Linnainmaan ratahaaran raitiotien kustannusarvio on 83 ja Pirkkalan ratahaaran 219 miljoonaa euroa, josta Pirkkalan kunnan osuus 114 ja Tampereen kaupungin osuus 105 miljoonaa euroa. Lisäksi molempia kuntia koskevat varikon laajennuksen kustannukset ovat noin 33 miljoonaa euroa. Vaiheittain toteutettaessa ensimmäisen toteutusvaiheen Partola-Linnainmaa -välin kustannusarvio on 247 miljoonaa, josta Pirkkalan raitiotieosuus on 26 miljoonaa euroa. Lähtökohtana on, että valtio osallistuu raitiotien suunnitteluun ja rakentamiseen 30 prosentin valtionosuudella Tampereen raitiotien aiempien toteutusvaiheiden mukaisesti.

Jos Tampere ja Pirkkala tekevät myöhemmin myönteisen rakentamispäätöksen, ne eivät investoi raitiotiehen kerralla kymmeniä miljoonia, vaan maksavat Tampereen Raitiotie Oy:lle tämän investoinnin takaisin vuosittaisina vastikkeina 40 vuoden aikana.

Joukkoliikenteen liikennöintikustannuksia arvioidaan kertyvän vuonna 2030 bussiliikenteeseen perustuvassa vertailuvaihtoehdossa 30,6 miljoonaa euroa vuodessa, raitiotievaihtoehdossa Suupalta Linnainmaalle 34,3 miljoonaa euroa vuodessa ja raitiotievaihtoehdossa Partolasta Linnainmaalle 32,2 miljoonaa euroa vuodessa.

Ratikan vaikutukset

Hankesuunnitelmassa laaditun kokonaishyötylaskelman mukaan Pirkkala-Linnainmaa -raitiotie on kuntataloudellisesta näkökulmasta kannattava hanke. Taloudellisia hyötyjä tulee siitä, että raitiotie lisää kaupunkirakenteen tiivistymistä ja eheytymistä raitiotievyöhykkeellä ja nostaa maan arvoa raitiotien läheisyydessä.

Hankesuunnitelmassa on verrattu raitiotien vaikutuksia suhteessa bussijärjestelmään. Lisäksi vaikutusarvioinnissa on verrattu koko Pirkkalan Suupan kuntakeskus – Tampereen Linnainmaa -osuutta vaiheittain rakentamisen vaihtoehtoon, jossa Pirkkalan päätepysäkki on ensivaiheessa Partola ja vuoteen 2035 mennessä Suupan kuntakeskus.

Pirkkala-Linnainmaa -raitiotien arvioidaan tuovan kiinteistötaloudellisia tuloja vuoteen 2050 mennessä noin 263 miljoonaa enemmän kuin bussiliikenteeseen perustuva vaihtoehto. Tästä Tampereelle tulisi 185 ja Pirkkalalle 78 miljoonaa lisää kiinteistötaloudellisia tuloja. Raitiotiellä on vahva brändiarvo bussiin verrattuna. Sen arvioidaan parantavan Tampereen kaupunkiseudun imagoa ja vetovoimaisuutta sekä vauhdittavan kiinteistökehitystä.

Raitiotie lisää bussivaihtoehtoa enemmän myös ilmastotavoitteita edistävää liikkumista joukkoliikenteellä. Raitiotien varteen arvioidaan vuoteen 2050 mennessä sijoittuvan noin 14 000 asukasta ja 2000 työpaikkaa enemmän kuin bussilinjastoon perustuvassa vaihtoehdossa. Raitiotie mahdollistaa bussivaihtoehtoa paremmin autottoman liikkumisen, mutta lisää vaihtoja ja pidentää kävelymatkoja pysäkille.

Raitiotie tarjoaa laadukasta, tasaista ja ennakoitavaa matkantekoa. Omalla kaistallaan kulkeva raitiovaunu toimii hyvin myös ruuhka-aikoina. Raitiotien arvioidaan vähentävän hieman autoliikenneverkon ruuhkaisuutta, mutta siirtävän liikennettä myös muille väylille.

Raitiotien rakentamisvuosina aiheutuu haittaa lähialueen asukkaille ja yrityksille, joiden saavutettavuutta ja viihtyisyyttä työmaat heikentävät väliaikaisesti.

Hankesuunnitelma

Pirkkala-Linnainmaa yleiskartta

Tampere ja Pirkkala ovat teettäneet yhdessä raitiotien Pirkkala-Linnainmaa hankesuunnitelmaa. Suunnitelma on jatkoa raitiotien seudulliselle yleissuunnitelmalle, joka laadittiin vuosina 2019–2021 Tampereen, Pirkkalan, Ylöjärven ja Kangasalan yhteistyönä. Raitiotien seudullista suunnittelutyötä on koordinoinut vuoden 2022 alusta lähtien Tampereen Raitiotie Oy.

Hankesuunnitelma on laadittu alustavien katusuunnitelmaluonnosten tarkkuudella. Suunnittelu on tehty vuorovaikutuksessa kuntalaisten ja sidosryhmien kanssa. Suunnitelmia on voinut kommentoida netin karttapalautekyselyssä sekä yleisötilaisuuksissa ja sidosryhmätyöpajoissa. Suunnittelun aikana alustavat katusuunnitelmaluonnokset on käsitelty Tampereen ja Pirkkalan yhdyskuntalautakunnissa.

Hankesuunnitelman luonnosmateriaaleista pyydettiin joulu-tammikuussa lausunnot sidosryhmiltä, muun muassa elinkeinoelämältä, kansalaisjärjestöiltä ja viranomaistahoilta. Lausuntoja saatiin 38 sidosryhmältä. Lausuntoja hyödynnettiin vaikutusarvioinnissa ja jonkin verran jo hankesuunnitelmassa, mutta tarkemmin ne otetaan huomioon mahdollisessa jatkosuunnittelussa. Pääosa lausunnonantajista oli suunnitelmiin tyytyväisiä.

Hankesuunnitelman eteläinen ratahaara jatkuu nykyisen raitiolinjan 1 Sorin aukion pysäkiltä Hatanpään valtatietä pitkin Rantaperkiöön ja Nuolialantietä Härmälän läpi Pirkkalan Partolan aluekeskukseen. Partolasta raitiotie kulkee Naistenmatkantietä Pirkkalan Suupan kuntakeskukseen. Eteläisen ratahaaran pituus on 9,3 km, josta 4,7 km sijoittuu Tampereen kaupungin alueelle ja 4,6 km Pirkkalan kunnan alueelle. Ratahaaralla on 11 raitiovaunupysäkkiparia, joista 6 sijoittuu Tampereen ja 5 Pirkkalan puolelle.

Hankesuunnitelman itäinen ratahaara jatkuu nykyisen raitiolinjan 1 Kaupin kampuksen pysäkiltä Tenniskatua pitkin Alasjärven länsipuolelle, ylittää Teiskontien (valtatien 12) Alasjärven kohdalla ja jatkaa Heikkilänkatua valtatien 9 yli Linnainmaan päätepysäkille Koilliskeskukseen, Mäentakusenkadulle. Itäisen ratahaaran pituus on 4,3 km ja sille sijoittuu 4 raitiovaunupysäkkiparia. Itäiselle ratahaaralle on suunniteltu Heikkilänkadun pohjoispuoliselle alueelle tulevaisuuden varaus raitiovaunuvarikolle.

Hankesuunnitelman kokonaisuuteen sisältyy Hervannan raitiovaunuvarikon laajentaminen Pirkkala-Linnainmaa raitiotien myötä lisääntyneen vaunumäärän tarpeisiin. Suunnitelmaan sisältyy myös kolme merkittävää bussi- ja raitiovaunuliikenteen vaihtopysäkkiä: Suuppa, Partola ja Linnainmaa. Lisäksi suunnitelmassa on mahdollistettu raitioradan jatkaminen Suupalta eteenpäin länteen tai etelään, Rantaperkiöstä Vuorekseen ja Linnainmaalta edelleen Risson ja Kangasalan Lamminrahkan suuntaan.

Päätöksenteko

Pirkkala-Linnainmaa -raitiotien hankesuunnitelmaa esitellään Tampereen kaupunginhallitukselle 6.3. kokouksessa ja edelleen Tampereen ja Pirkkalan valtuustoille myöhemmin maaliskuussa. Tämän lisäksi Pirkkalassa järjestetään maaliskuussa kaksi erillistä valtuustoinfoa. Tampereen kaupunginhallitus ja Pirkkalan kunnanhallitus käsittelevät hankesuunnitelmaa huhtikuun alussa. Tampereen ja Pirkkalan valtuustojen on tarkoitus päättää 24.4.2023, aloitetaanko Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien toteutussuunnittelu välittömästi hankesuunnitelman perään. Toteutussuunnittelu voisi alkaa kilpailutuksen jälkeen aikaisintaan syys-lokakuussa 2023.

Mahdollisen toteutussuunnittelun aikana laaditaan varsinaiset katusuunnitelmaehdotukset, jolloin kuntalaisilla ja eri toimijoilla on edelleen mahdollisuus osallistua raitiotien suunnitteluun. Tavoiteaikataulun mukaan toteutussuunnittelu valmistuisi syyskuussa 2024, jolloin rakentamispäätös voitaisiin tehdä lokakuussa 2024.

Lue lisää: